Ktl-icon-tai-lieu

Tài sảnVật

Được đăng lên bởi napumpkin
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI
PHẢN BIỆN
NHÓM 4

Câu 1:
Phân biệt tiền và giấy tờ có giá ?
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có phải là giấy tờ có giá không ? Giải
thích ?

Trả lời

Câu 2:
Có ý kiến cho rằng: Nên công
nhận tài sản ảo (các loại tài khoản
Game Online,…) là tài sản được
luật dân sự bảo hộ.
Theo quan điểm nhóm bạn thì có
nên hay không?

Câu 3:
Những nhận định sau đây là đúng
hay sai? Giải thích rõ tại sao?
• Lợi tức là hoa lợi tự nhiên do tài
sản mang lại.
• Máy tính và chuột máy tính là vật
đồng bộ.

Câu 4: Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng nhau góp vốn mở
một quán trà sữa.
- Xuân góp 15 triệu đồng,
- Hạ góp bàn ghế và dụng cụ trang trí,
- Thu góp bí quyết pha chế trà sữa để có hương vị đặc
biệt,
- Đông là sinh viên không có tiền để góp nên chỉ làm
phục vụ không lấy tiền lương trong 6 tháng (tiền
lương quán trả cho nhân viên 2,5 triệu đồng/tháng.
• Xác định tài sản của mỗi người góp vào (theo điều
163 – bộ luật dân sự 2005 ).

Câu 5:
Tờ vé số có phải là tài sản
không ? Nếu là tài sản thì nó
thuộc loại nào ?

CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG
NGHE !

TIỀN
Thước đo giá trị cho các loại
tài sản khác
Do nhà nước độc quyền phát
hành
Tiền được coi là tài sản khi
đang có giá trị lưu hành
Tiền được xác định thông qua
giá trị lưu hành

GIẤY TỜ có giá
Trị giá được bằng tiền và
chuyển giao được trong giao
lưu dân sự
Được tạo ra bởi 1 số chủ thể
đủ điều kiện theo luật định
Được coi là tài sản khi chúng
được phát hành hợp pháp và ở
thời điểm có hiệu lực
Giấy tờ có thể giá được xác
định nếu được chuyển thành
tiền

Tiền là phương tiện thanh Giấy tờ có giá xác nhận quan
toán, đối tượng trong các quan
hệ tài sản với những chủ thể
hệ hợp đồng, bồi thường thiệt
nhất định
hại.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ
CÓ GIÁ
Điều  1  Luật  Các  công  cụ  chuyển 
nhượng năm 2005 
Điểm c, khoản 1, Điều 4 của Pháp lệnh 
ngoại hối năm 2005 
Điều 3 Luật Quản lý nợ công 2009
Khoản 1 Điều 6 của Luật Chứng khoán
Điều 2 của Nghị định số 52/2006/NĐ­CP 
của  Chính  phủ  về  phát  hành  trái  phiếu 
doanh nghiệp.

...
CÂU HỎI
PHẢN BIỆN
NHÓM 4
Tài sảnVật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài sảnVật - Người đăng: napumpkin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài sảnVật 9 10 411