Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống bơm nước tự động cho chung cư cao tầng

Được đăng lên bởi banghv89
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3121 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Bài Tập Lớn Môn Đo Lường Và Cảm Biến

Đề Tài: Nghiên cứu cảm biến 61F-G-AP và
ứng dụng thiết kế hệ thống bơm nước cho
trung cư 17 tầng

I.Mở đầu
Hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp, hóa hiện đại hóa. Cùng với đó là
sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn chúng ta cần chú trọng
đầu tư vào lĩnh vực tự động hóa các dây truyền sản xuất. Nhằm mục đích giảm chi phí lao
động, nâng cao năng suất và cho ra những sản phẩm chất lượng cao. Một trong các phương
án đó là sử dụng cảm biến vào trong các dây truyền sản xuất.
Việc thực hiện một hệ thống bơm nước tự động có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực
như: thủy lợi, nước sinh hoạt, hóa chất dầu khí, trong công nghiệp…Nói chung là việc thực
hiện quá trình kết hợp của nhiều thiết bị được sử dụng rộng rãi trong thực tế phục vụ cho
sinh hoạt và sản xuất.
Bình thường động cơ không thể tự làm việc theo ý muốn của con người, nó cần có các
thiết bị hộ trợ để làm việc phục vụ nhu cầu của cuộc sống. Vì vậy muốn kiểm soát được
hoạt động của động cơ bơm nước chúng ta phải sử dụng các thiết bị điện tử. Nó mang lại
tính chính xác và hiệu quả cao, bằng việc vận dụng các loại cảm biến vào trong khâu kỹ
thuật đã giúp con người thực hiện một cách đơn giản, hiệu quả cao mà không cần dùng
nhiều đến sức lao động. Một trong các loại cảm biến giúp con người kiểm soát giám sát
được hoạt động của động cơ máy bơm nước.

II.Giới hạn đề tài và mục đích yêu cầu
Hạn chế: Từ yêu cầu của đề tài, khả năng về kiến thức cũng như thời gian và kinh
nghiệm còn hạn chế. Do vậy đề tài không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế.
Mục đích: Hiện nay cảm biến được sử dụng rất rộng rãi trong sinh hoạt và công nghiệp
việc nắm vững nguyên lý hoạt động để áp dụng là việc rất quan trọng, đồng thời với kiến
thức thực tế tìm hiểu xây dựng hệ thống điều khiển bơm nước tự động cho tòa nhà trung cư
17 tầng.

III.Hướng thực hiện đề tài
-

Tìm hiểu về càm biến 61F-G-AP của hang Omron
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cảm biến trên
Xác định đại lượng vào ra của cảm biến
Sơ đồ đấu nối ( sơ đồi khối), vị trí đặt của cảm biến của hệ thống
Các thông số cơ bản của cảm biến
Những ứng dụng của cảm biến
Tìm hiểu và tính toàn hệ thống bơm nước tự động cho trung cư 17 tầng
Lựa chọn các loại thiết bị cần thiết và phù hợp
Dựa trên cơ sở đó thiết kế hệ thống bơm cấp nước tự động cho trung cư 17 tầng sử
dụng cảm biến 3 que 61F-G-AP của hang Omron

IV.Giới Thiệu Và Phân Loại Cảm Biến.
1.Giới Thiệu.
Như chúng ta đã biết trong các hệ thống thông tin...
Bài T p L n Môn Đo L ng Và C m Bi n ườ ế
Đ Tài: Nghiên c u c m bi n 61F-G-AP ế
ng d ng thi t k h th ng b m n c cho ế ế ơ ướ
trung c 17 t ngư
Thiết kế hệ thống bơm nước tự động cho chung cư cao tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống bơm nước tự động cho chung cư cao tầng - Người đăng: banghv89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thiết kế hệ thống bơm nước tự động cho chung cư cao tầng 9 10 542