Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng sống thử của sinh viên hiện nay

Được đăng lên bởi ngocphi30091993
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2778 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
 

ĐỀ TÀI:

VẤN ĐỀ SỐNG THỬ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP

GVHD: Phạm Hồng Hải
SVTH: Bùi Ngọc Phi
Lớp: 10(Giáo Dục K11)
SBD: 1156120101

TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2012

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Lời nói đầu……………………………………………………………1
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………...2
2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………….…2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu………………………………...2
4. Giả thuyết khoa học…………………………………………….…..2
5. Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………….…3
6. Phương pháp nghiên cứu……………………………………….…...3
B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1. Khái niệm và phân loại về sống thử……………………………...4
1.1. Khái niệm………………………………………………………....4
1.2. Phân loại…………………………………………………………..4
2. Nguyên nhân dẫn đến việc sống thử...............................................5
2.1. Sống để tiết kiệm hơn……………………………………………..5
2.2. Sống thử để có nhiều thời gian bên nhau hơn……………………..6
2.3. Sống thử theo trào lưu……………………………………………..7
Chương II: THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỐNG
THỬ
1. Tình trạng sống thử của sinh viên hiện nay…………………….

1.1. Những kết thúc của việc sống thử……………………………….
1.2. Kết thúc có hậu…………………………………………………..
1.3. Kết thúc đi đến đổ vỡ…………………………………………….
2. Quan điểm về việc sống thử………………………………………
2.1. Quan điểm của những người trong cuộc…………………………
2.2. Quan điểm của ngững người ngoài cuộc…………………………
2.2. Quan điểm của chuyên gia………………………………………..
3. Hậu quả của việc sống thử………………………………………..
3.1. Không thể trưởng thành…………………………………………..
3.2. Bị mang tiếng……………………………………………………..
3.3. Trở thành những ông bố bà mẹ trẻ………………………………..
Chương III: BIỆN PHÁP LÀM GIẢM TÌNH TRẠNG SỐNG THỬ
1. Sự quan tâm từ gia đình..................................................................
2. Nhà trường và những hoạt động xã hội………………………….
2.1. Từ phía nhà trường………………………………………………..
2.2. Các hoạt động xã hội……………………………………………...
3. Có cách nghĩ đúng về tình yêu và quan hệ trước hôn nhân…….

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết Luận……………………………………………………………………….
2. Lời cảm ơn……………………………………………………………………...
3. Một số khuyến nghị…………………………………………………………....
4. Tài liệu tham khảo……………………………………………………………..

LỜI NÓI ĐẦU

Cuộc sống ngày càng hiện đại và kéo theo đó là cả một hệ lụy, con người phải hiện
đại theo. Hiện đại về phong cách và lối sống để kịp với cuộc sống thời @ của
những người trẻ tuổi hiện nay. Tình yêu là thứ tình cảm tốt đẹp, thiêng li...
Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

ĐỀ TÀI:
VẤN ĐỀ SỐNG THỬ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP
GVHD: Phạm Hồng Hải
SVTH: Bùi Ngọc Phi
Lớp: 10(Giáo Dục K11)
SBD: 1156120101
TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2012
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Thực trạng sống thử của sinh viên hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng sống thử của sinh viên hiện nay - Người đăng: ngocphi30091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thực trạng sống thử của sinh viên hiện nay 9 10 847