Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng về tổ chức và hoạt động công chứng ở nước ta từ năm 1991 đến năm 2006 và sự cần thiết ban hành Luật công chứng

Được đăng lên bởi Hang Le
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
http://luatminhkhue.vn/hop-dong/chuyen-de-ve-cong-chung,-chung-thuc.aspx
Chuyên đề về công chứng, chứng thực
TẬP THỂ TÁC GIẢ Trần Thất Vụ trưởng Vụ Hành chính pháp, Bộ pháp
Dương Đình Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp
Phan Thị Thủy – Chuyên viên Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp
Nguyễn Văn Vẻ - Chuyên viên Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp
An Phương Huệ - Chuyên viên Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp
Đỗ Đức Hiển- Chuyên viên Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp
THỰC TRẠNG V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG NƯỚC TA TỪ NĂM
1991 ĐẾN NĂM 2006 VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG
Hệ thống công chứng nước ta được chính thức thành lập kể từ khi Hội đồng Bộ trưởng
ban hành Nghị định số 45/HĐBT ngày 27-2-1991 về Công chứng n nước. Từ đó đến nay Chính
phủ đã có thêm hai lần ban hành các nghị định về công chứng đó là:
- Nghị định số 31/CP ngày 18-5-1996 về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước.
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08-12-2000 về công chứng, chứng thực.
Ngoài các Nghị định nêu trên quy định một cách tập trung về tổ chức hoạt động công
chứng, trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước ta, bao gổm cả những b luật,
đạo luật quan trọng như: Bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật đất đai, Luật nhà v.v.
nhiều nghị định khác của Chính phủ đều có những quy định liên quan đến hoạt động công chứng.
Tổ chức công chứng nước ta tuy ra đời muộn (các nước châu Âu thiết chế công chứng
từ hàng trăm năm nay) nhưng đã may mắn gặp được môi trường rất thuận lợi để phát triển đó là nền
kinh tế thị trường ớc ta. Nền kinh tế thị trường vừa đối tượng phục vụ vừa điều kiện phát
triển của thiết chế công chứng.
Đến nay, cớc 128 Phòng Công chứng, với tổng số 380 công chứng viên, hơn 150 nhân viên
nghiệp vụ khoảng gần 800 nhân viên khác. Tính trung bình, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương có từ 1 đến 2 Phòng công chứng, riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nơi
có 6 Phòng công chứng. Các công chứng viên đều có trình độ cử nhân luật trở lên. Cơ sở vật chất
phương tiện làm việc cho các Phòng công chứng đã được xây dựng khang trang đã được hiện đại
hóa một bước, đặc biệt đã tiến hành tin học hóa . Hoạt động chứng thực tại các Uỷ ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng được triển khai thực hiện.
Trong những năm qua, hoạt động công chứng đã góp phần đáng kể vào đời sống kinh tế,
Thực trạng về tổ chức và hoạt động công chứng ở nước ta từ năm 1991 đến năm 2006 và sự cần thiết ban hành Luật công chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng về tổ chức và hoạt động công chứng ở nước ta từ năm 1991 đến năm 2006 và sự cần thiết ban hành Luật công chứng - Người đăng: Hang Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Thực trạng về tổ chức và hoạt động công chứng ở nước ta từ năm 1991 đến năm 2006 và sự cần thiết ban hành Luật công chứng 9 10 876