Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận

Được đăng lên bởi Cobe Kieuky
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bộ máy hành chính nhà nước
HỌC VIỆN CHÍNH TR-HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIN HÀNH CHÍNH
------
BÀI TIU LUẬN
TỔ CHỨC BMÁY HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC
Giáo viên bn : PGS. TS. Võ Kim Sơn
Học viên thực hiện : Hoàng Quốc Việt
Huế, tháng 8 năm 2012
tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận - Người đăng: Cobe Kieuky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tiểu luận 9 10 34