Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận lạm phát

Được đăng lên bởi nguyentrannguyenlam
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2455 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
--------------------------CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU
1.
2.
3.

Lí do chọn đề tài
Mục tiêu nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG II: LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
1.

2.

Nhận dạng lạm phát ở Việt Nam dưới góc độ lý thuyết của Keynes
1.1.
Giới thiệu sơ nét về Keynes và lý thuyết Keynes
1.2.
Lạm phát và giải pháp theo lý thuyết Keynes
1.3.
Nhận dạng lạm phát ở Việt Nam
Tình hình lạm phát ở Việt Nam qua các thời kì
2.1.
Giai đoạn khó khăn và khởi đầu đổi mới (trước năm 1989)
2.1.1. Thời kì trước đổi mới
2.1.2. Thời kì bắt đầu đổi mới
2.1.3. Lạm phát phi mã cuối thập niên 80
2.2.
Thời kì tăng trưởng kinh tế đi đôi với lạm phát (sau năm 1989)
2.3.
Thời kì thiểu phát trong giai đoạn 1997-2005
2.3.1. Thời kì bắt đầu thiểu phát 1997
2.3.2. Thời kì chịu khủng hoảng kinh tế khu vực
2.3.3. Thời kì thiểu phát kéo dài
2.4.
Thời kì lạm phát sau thiểu phát (2004-2005)
2.5.
Tình hình chung từ sau năm 2005 đến nay

CHƯƠNG III: TOÀN CẢNH LẠM PHÁT TRÊN THẾ GIỚI (GLOBAL
INFLATING PROCESS)
1.
2.
3.
4.

Symbol of inflation: Zimbabwe – Dollarisation
Top hyperinflation in history
United States inflation
The inflation rate in countries in 2014

CHƯƠNG IV: PHẦN KẾT LUẬN

1.
2.

Kết luận
Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU
I.

LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Lịch sử đã chứng minh rằng trong quá trình phát triển kinh tế, các quốc
gia đều đã từng đối mặt với lạm phát, nhưng không phải lúc nào lạm phát
cũng gây ra những tác động tiêu cực, trong nền kinh tế thị trường, nhiều

quốc gia còn sử dụng lạm phát một con số làm động lực để kích thích nền
kinh tế phát triển. Nước ta sau 12 năm kiềm chế được lạm phát (1995-2007)
ở một con số, trong thời gian này chúng ta đã kiểm soát được lạm phát.
Nhưng từ tháng 12 năm 2007, do tác động của tình hình phát triển kinh tế
chung của hội nhập khu vực và thế giới, chỉ số giá tiêu dùng cho đến nay vẫn
ở mức 2 con số, trong 8 tháng đầu năm 2008, tình hình diễn biến hết sức
căng thẳng, Chính phủ đã kịp thời đưa ra 8 giải pháp cả gói để kiềm chế lạm
phát. Vì vậy, có thể nói tình hình đã có phần dịu đi nhưng nền kinh tế vẫn
chưa ổn định, giá cả vẫn ở mức cao và chưa trở về mức khi chưa có lạm
phát. Diễn biến của tình hình lạm phát ở Việt Nam vẫn hết sức phức tạp,
thậm chí xuất hiện những dấu hiệu giảm phát ở cuối năm 2008 còn rất nhiều
rủi ro, thách thức cần được tìm hiểu, để những sinh viên có cơ hội được thực
hành, đề xuất ý tưởng và trao đổi, học tập, nghiên cứu về cả mặt lý luận và
thực tiễn, từ đó đưa ra những giải pháp can thiệp một cách linh hoạt có hiệu
qu...
MỤC LỤC
---------------------------
CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG II: LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
1. Nhận dạng lạm phát ở Việt Nam dưới góc độ lý thuyết của Keynes
1.1. Giới thiệu sơ nét về Keynes và lý thuyết Keynes
1.2. Lạm phát và giải pháp theo lý thuyết Keynes
1.3. Nhận dạng lạm phát ở Việt Nam
2. Tình hình lạm phát ở Việt Nam qua các thời kì
2.1. Giai đoạn khó khăn và khởi đầu đổi mới (trước năm 1989)
2.1.1. Thời kì trước đổi mới
2.1.2. Thời kì bắt đầu đổi mới
2.1.3. Lạm phát phi mã cuối thập niên 80
2.2. Thời kì tăng trưởng kinh tế đi đôi với lạm phát (sau năm 1989)
2.3. Thời kì thiểu phát trong giai đoạn 1997-2005
2.3.1. Thời kì bắt đầu thiểu phát 1997
2.3.2. Thời kì chịu khủng hoảng kinh tế khu vực
2.3.3. Thời kì thiểu phát kéo dài
2.4. Thời kì lạm phát sau thiểu phát (2004-2005)
2.5. Tình hình chung từ sau năm 2005 đến nay
CHƯƠNG III: TOÀN CẢNH LẠM PHÁT TRÊN THẾ GIỚI (GLOBAL
INFLATING PROCESS)
1. Symbol of inflation: Zimbabwe – Dollarisation
2. Top hyperinflation in history
3. United States inflation
4. The inflation rate in countries in 2014
CHƯƠNG IV: PHẦN KẾT LUẬN
Tiểu luận lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận lạm phát - Người đăng: nguyentrannguyenlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Tiểu luận lạm phát 9 10 501