Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận môn Tài chính Tín dụng

Được đăng lên bởi mai-truong-doan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1802 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiểu luận môn: Tài chính – Tín dụng.
Đề tài: Các công cụ trên thị trường tài chính.

@&?
  

                                                                                          
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2013
.

Giảng viên hướng dẩn:
Cao Thị Miên Thùy

Sinh viên thực hiện:  
1.

Mai Trường Đoàn

2.

Nguyễn Thị Ngọc Bích

3.

Phạm Thị Bích Tuyền

4.

Nguyễn Thị Kim Đào

5.

Lâm Thị Huyền Linh

6.

Ngô Thị Bé

 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1.Khái niệm:
Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại giấy có giá, nơi
gặp gỡ các nguồn cung cầu về vốn, qua đó hình thành nên giá mua và giá bán các loại
cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu…hình thành nên giá cả các loại vốn đầu tư
bao gồm: lãi suất đi vay, lãi suất cho vay, lãi suất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
2.Phân loại:
căn cứ vào thời gian vận động của vốn chia làm 2 loại:
• thị trường tiền tệ
• thị trường vốn
A.Thị trường tiền tệ:
• Khái niệm:
Thị trường tiền tệ là thị trường bán có giá ngắn hạn có kỳ hạn dưới 1 năm, là nơi đáp
ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế.
• Các công cụ của thị trường tiền tệ:
• chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng
• tín phiếu kho bạc
• thương phiếu
• chấp nhận thanh toán của ngân hàng
• hợp đồng mua bán lại.
I.Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng (certificates of deposit_CD)
1.Khái niệm:
• Chứng chỉ tiền gửi là công cụ ngắn hạn do ngân hàng phát hành nhằm huy
động vốn trên thị trường với bản chất tương tự như một khoản tiền gửi kỳ hạn.
Theo đó người sở hữu được hưởng các lãi suất định kỳ.
• Nói đến CD, người ta thường nghĩ ngay tới những lúc nghe nhạc thư giãn hay
xem những bộ phim hay. Tuy nhiên, CD không chỉ là một chiếc đĩa nó còn
được biết đến là một công cụ tài chính ưa thích của các nhà đầu tư đi tìm sự an
toàn.

• Chứng chỉ tiền gửi lần đầu tiên tại Mỹ đầu những năm 60, sau đó được lưu
hành tại Anh. Tại Việt Nam chứng chỉ tiền gửi mới chỉ xuất hiện những năm
gần đây.
Quyền lợi cơ bản của chủ sỡ hữu:
• Được hưởng lãi trên số tiền đã mua
• Được quyền cho, tặng, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và tổ chức
phát hành
• Các quyền lợi khác do tổ chức phát hành quy định.
2.Đặc tính:
• Đồng tiền: VNĐ, ngoại tệ
• Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VNĐ, 100 USD, ngoại tệ tương đương
• Mệnh giá tối đa: 1 tỷ VNĐ, 100.000 USD, ngoại tệ tương đương.
3.Ưu điểm:
• Chứng chỉ tiền gửi là là một tài sản đầu tư phi rủi ro vì thường được bảo đảm
bởi các chính phủ. Điều này rất hấ...
B CÔNG TH NG ƯƠ
TR NG CAO Đ NG CÔNG TH NG THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ ƯƠ
Ti u lu n môn : Tài chính – Tín d ng.
Đ tài : Các công c trên th tr ng tài chính. ườ
@&?
tiểu luận môn Tài chính Tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận môn Tài chính Tín dụng - Người đăng: mai-truong-doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
tiểu luận môn Tài chính Tín dụng 9 10 922