Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thực hành hóa sinh

Được đăng lên bởi sattuong
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2988 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BÀI 1: ĐỊNH TÍNH ACID AMIN BẰNG SẮC KÝ GIẤY
1. Mục đích thí nghiệm:
- Qua bài thí nghiệm định danh được 1 số acid amin trong thực phẩm và biết được
phương pháp sắc ký giấy.

2. Hóa chất và dụng cụ:
a) Dụng cụ:
-

1 máy quang phổ so mầu
3 giấy sắc ký 1,2 *17cm
1 tủ hút
1 máy sấy tay
1 cân phân tích
1 bình tia
1 bóp cao su
1 becher 50 ml

-

1 pipet 1 ml
1 pipet 10 ml
3 ống mao quản
5 ống nghiệm đường kính 25mm
có nút cao su gắn móc
1 bình xịt thuốc hiện màu
1 giá để ống nghiệm đường kính
25mm

b) Hóa chất:
-

Ninhydrin 0,5% trong aceton
Dung dịch CuSO4 0,05% pha trong cồn 80%
Mẫu chuẩn, mẫu khảo sát
Dung môi: butanol-acid acetic-nước theo tỷ lệ 4:1:5

3. Thực hành:
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)

4. Kết quả thí nghiệm:
o Ống chuẩn 1: trên sắc ký giấy có màu xanh tím như vậy có sự xuất hiện của loại
axit amin khác. Ta có khoảng cách từ vạch xuất phát đến vạch sắc ký là 9.3 cm
o Ống chuẩn 2: trên sắc ký giấy có màu vàng như vậy có sự xuất hiện của loại axit
amin Prolin. Ta có khoảng cách từ vạch xuất phát đến vạch sắc ký là 7 cm
o Mẫu khảo sát:
 Prolin: khoảng cách từ vạch xuất phát đến vạch sắc ký là 8 cm

 Axit amin khác: khoảng cách từ vạch xuất phát đến vạch sắc ký là 8.9 cm
 Như vậy nhờ ái lực tương đối nên axit amin bị rơi rớt tại nhiều điểm khác nhau.
Có khả năng có mặt của loại axit amin Prolin và ait amin khác trong mẫu khảo sát
vì điểm rơi rớt của chúng khá gần sát nhau giữa 2 tờ sắc ký.

5. Bàn luận:
1) Các dạng acid amin nào thường gặp trong thực phẩm?
l) -Một số loại acid amin chúng ta thường gặp trong thực phẩm như: Isoleucine,
Leucine, Valin, Histidin, Methionine, Lysine,Abumin...

2) Phương pháp trên sẽ chính xác khi được sử dụng để xác định loại acid amin nào?
m) -Phương pháp trên thường sẽ áp dụng chính xác cho các loại acid amin ở dạng
amino axit vì chúng có thể tác dụng với ninhydrin tạo phức có màu xanh tím
riêng Prolin tạo phức màu vàng.

3) Trình bày ý nghĩa thực tế của thí nghiệm
n) -Là phương pháp định danh một số loại acid amin trong thực phẩm thông dụng
nhất hiện nay

o) -Dễ dàng xác định được 1 số loại acid amin thường gặp 1 cách dễ dàng, ít tốn
công và chi phí thực hiện thấp

p) 4) Dựa vào kết quả thực hành chúng tôi thấy:
q) Trên giấy sắc ký xuất hiện:
r) Giấy thứ nhất ra màu vàng: Có sự xuất hiện của acid amin Prolin
s) Giấy thứ 2 ra màu tím: loại acid amin khác.
t) Giấy chuẩn: hỗn hợp các loại acid amin.
u)
v)
w)
x)

y)
z)
aa)
ab)

ac)BÀI 2: XÁC ĐỊNH PROTEIN THÔ TRONG THỰC PHẨM
1. Mục đích thí nghiệm:
ad)

Xác định hàm l...
BÀI 1: ĐỊNH TÍNH ACID AMIN BẰNG SẮC KÝ GIẤY
1. Mục đích thí nghiệm:
- Qua bài thí nghiệm định danh được 1 số acid amin trong thực phẩm và biết được
phương pháp sắc ký giấy.
2. Hóa chất và dụng cụ:
a) Dụng cụ:
- 1 máy quang phổ so mầu
- 3 giấy sắc ký 1,2 *17cm
- 1 tủ hút
- 1 máy sấy tay
- 1 cân phân tích
- 1 bình tia
- 1 bóp cao su
- 1 becher 50 ml
- 1 pipet 1 ml
- 1 pipet 10 ml
- 3 ống mao quản
- 5 ống nghiệm đường kính 25mm
có nút cao su gắn móc
- 1 bình xịt thuốc hiện màu
- 1 giá để ống nghiệm đường kính
25mm
b) Hóa chất:
- Ninhydrin 0,5% trong aceton
- Dung dịch CuSO
4
0,05% pha trong cồn 80%
- Mẫu chuẩn, mẫu khảo sát
- Dung môi: butanol-acid acetic-nước theo tỷ lệ 4:1:5
3. Thực hành:
c)
d)
e)
Tiểu luận thực hành hóa sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thực hành hóa sinh - Người đăng: sattuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tiểu luận thực hành hóa sinh 9 10 855