Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Thuế - Nhóm Phế Liệu

Được đăng lên bởi dudieuhuyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHẾ LIỆU PHẾ PHẨM
1. Khái niệm phế liệu, phế phẩm (PLPL)
Trong lĩnh vực khoa học pháp lý, khái niệm phế liệu được định nghĩa lần đầu tiên tại
khoản 1 Điều 3 Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2004 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: "Phế liệu – phế phẩm là sản phẩm, vật
liệu được loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng nhưng đáp ứng yêu cầu làm
nguyên liệu sản xuất". Khái niệm phế liệu tiếp tục được Luật Bảo vệ môi trường
2005 (Luật BVMT 2005) định nghĩa tại khoản 13 Điều 3: "Phế liệu –phế phẩm là sản
phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm
nguyên liệu sản xuất". Mặc dù có sự khác biệt về việc sử dụng một số từ ngữ trong hai
định nghĩa này nhưng giữa các định nghĩa này không có sự khác biệt về bản chất pháp
lý.
Theo các định nghĩa trên, vật chất sẽ trở thành phế liệu, phế phẩm khi đáp ứng đầy đủ
các tiêu chí sau:
Thứ nhất: Là sản phẩm hoặc vật liệu
Thứ hai: Bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng
Thứ ba: Được thu hồi dùng làm nguyên liệu
2. Thực trạng và vai trò
Phế liệu phế phẩm đang trở thành một nguồn nguyên liệu vô cùng quan trọng trong các
ngành sản xuất. Do sự bùng nổ của các ngành công nghiệp, nguồn nguyên liệu là phế
phẩm, phế liệu được loại ra ngày càng nhiều trên thế giới. Thêm vào đó , sự mất cân
đối giữa khả năng sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu cũng là một trong những yếu
tố dẫn nâng tầm quan trọng của ngành kinh doanh PLPP.
Nguồn cung cấp phế liệu, phế phẩm: Có hai nguồn chính: thu mua trong nước và nhập
khẩu nước ngoài. Ở Việt Nam, trước đây tỷ lệ thu gom trong nước chiếm đa số. Tuy
nhiên tới thời điểm hiện tại, hầu như phế liệu phế phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài
để đáp ứng đủ sản xuất của nhiều ngành khác nhau.
Có nhiều nhóm PLPP khác nhau, chủ yếu gồm nhóm kim loại, nhựa, giấy: PLPP từ
nhựa thường được sử dụng cho ngành xây dựng, đồ gia dụng hoặc lắp ráp các sản
phẩm điện tử; PLPP từ kim loại thương sử dụng cho ngành luyện kim ; và PLPP từ
giấy thường dung cho tái chế các sản phẩm từ giấy như sách vở, túi giấy v.v..
Không chỉ là nguồn nguyên vật liệu rẻ hơn so với khai thác và sử dụng nguyên vật liệu
nguyên sinh, sử dụng PLPP còn giúp hạn chế việc khai thác tài nguyên môi trường.
Ngoài ra, ngành kinh doanh PLPP cũng đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho nhiều
lao động và thậm chí là những nhà kinh doanh lớn.
Tuy nhiên, việc thiếu kiểm soát ...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHẾ LIỆU PHẾ PHẨM
1. Khái niệm phế liệu, phế phẩm (PLPL)
Trong lĩnh vực khoa học pháp lý, khái niệm phế liệu được định nghĩa lần đầu tiên tại
khoản 1 Điều 3 Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2004 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên Môi trường về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: "Phế liệu phế phẩm sản phẩm, vật
liệu được loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng nhưng đáp ứng yêu cầu làm
nguyên liệu sản xuất". Khái niệm phế liệu tiếp tục được Luật Bảo vệ môi trường
2005 (Luật BVMT 2005) định nghĩa tại khoản 13 Điều 3: "Phế liệu –phế phẩm là sản
phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm
nguyên liệu sản xuất". Mặc dùsự khác biệt về việc sử dụng một số từ ngữ trong hai
định nghĩa này nhưng giữa các định nghĩa này không sự khác biệt về bản chất pháp
lý.
Theo các định nghĩa trên, vật chất sẽ trở thành phế liệu, phế phẩm khi đáp ứng đầy đủ
các tiêu chí sau:
Thứ nhất: Là sản phẩm hoặc vật liệu
Thứ hai: Bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng
Thứ ba: Được thu hồi dùng làm nguyên liệu
2. Thực trạng và vai trò
Phế liệu phế phẩm đang trở thành một nguồn nguyên liệu vô cùng quan trọng trong các
ngành sản xuất. Do sự bùng nổ của các ngành công nghiệp, nguồn nguyên liệu phế
phẩm, phế liệu được loại ra ngày càng nhiều trên thế giới. Thêm vào đó , sự mất cân
đối giữa khả năng sản xuất cung ứng nguyên vật liệu cũng một trong những yếu
tố dẫn nâng tầm quan trọng của ngành kinh doanh PLPP.
Nguồn cung cấp phế liệu, phế phẩm: Có hai nguồn chính: thu mua trong nướcnhập
khẩu nước ngoài. Việt Nam, trước đây tỷ lệ thu gom trong nước chiếm đa số. Tuy
nhiên tới thời điểm hiện tại, hầu như phế liệu phế phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài
để đáp ứng đủ sản xuất của nhiều ngành khác nhau.
nhiều nhóm PLPP khác nhau, chủ yếu gồm nhóm kim loại, nhựa, giấy: PLPP từ
nhựa thường được sử dụng cho ngành xây dựng, đồ gia dụng hoặc lắp ráp các sản
phẩm điện tử; PLPP từ kim loại thương sử dụng cho ngành luyện kim ; PLPP từ
giấy thường dung cho tái chế các sản phẩm từ giấy như sách vở, túi giấy v.v..
Không chỉ là nguồn nguyên vật liệu rẻ hơn so với khai thác và sử dụng nguyên vật liệu
nguyên sinh, sử dụng PLPP còn giúp hạn chế việc khai thác tài nguyên môi trường.
Ngoài ra, ngành kinh doanh PLPP cũng đã mở ra nhiều hội nghề nghiệp cho nhiều
lao động và thậm chí là những nhà kinh doanh lớn.
Tuy nhiên, việc thiếu kiểm soát trong việc nhập khẩu PLPP khiến nhiều doanh nghiệp
nhập khẩu phế thải, rác thải trái phép gây ra vấn đề ln cho môi trường trong nước. Đ
tăng mức độ kiểm soát, đã nhiều chính sách được đưa ra: Đối với kinh doanh trong
nước: Theo quy định, các sở kinh doanh phế liệu phải đáp ứng những yêu cầu bắt
Tiểu luận Thuế - Nhóm Phế Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Thuế - Nhóm Phế Liệu - Người đăng: dudieuhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận Thuế - Nhóm Phế Liệu 9 10 316