Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận vận tải ngoại thương

Được đăng lên bởi boconganhth
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1949 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
Lời mở đầu

LỜI MỞ ĐẦU
Từ trước tới nay, phát triển kinh tế là vấn đề cần thiết và tất yếu đối với mọi quốc
gia. Để thực hiện điều đó, thì mỗi nước cần phải dựa vào tiềm lực của chính mình đồng thời
tranh thủ những điều kiện từ bên ngoài. Ở Việt Nam, từ khi xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập
trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
Đảng và Nhà nước ta đã từng bước xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập. Hội nhập kinh tế mở
ra một thị trường phát triển mới, đồng thời lực lượng sản xuất mang tính quốc tế thúc đẩy
mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế của cả nước.
Kinh tế vận tải biển là một trong những thế mạnh của Việt Nam, và được coi là
đòn bẩy quan trọng trong quá trình hội nhập. Cho đến nay, kinh tế vận tải biển đã mang lại
những thành tựu đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thương. Có thể nói, kinh tế vận tải
biển là một trong những phương tiện hữu hiệu để thúc đẩy kinh tế đối ngoại phát triển, góp
phần tích lũy vốn cho nền kinh tế đồng thời giải quyết được các vấn đề mang tính xã hội như
tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong thời gian vừa qua cùng với sự phát triển chung của đất nước, ngành vận tải biển
Việt Nam đã có sự phát triển rất nhanh chóng về mặt số lượng và chất lượng. Ngoài các tàu
biển đã mua từ nước ngoài, ngành công nghiệp đóng tàu trong nước đã cho ra đời một số
lượng tương đối lớn các tàu đóng mới. Tuy đã có rất nhiều cải thiện, nhưng nhìn chung đội
tàu của chúng ta vẫn là đội tàu già, lạc hậu, còn nhiều hạn chế về mặt chất lượng kỹ thuật và
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Ngành vận tải biển vẫn còn những hạn chế. Minh chứng
cụ thể là tỷ lệ lớn tàu treo cờ Việt Nam bị lưu giữ ở các cảng nước ngoài do có các khiếm
khuyết về an toàn hàng hải; hay như thời gian gần đây tàu Vina Queen gặp sự cố bất ngờ bị
đắm đã khiến dư luận quan tâm. Chính vì vậy, nghiên cứu về ngành vận tải biển của Việt
Nam là một đòi hỏi bức thiết trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2

Chương 1:
THỰC TRẠNG VỀ VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

1.1.

Tổng quan về ngành vận tải biển
Như chúng ta đã biết, ngành vận tải đường biển muốn phát triển, thì trước hết

phải tập trung phát triển đội tàu và cảng biển,vì đây là hai nhân tố không thể thiếu được
trong một ngành vận tải biển.
* Đội tàu
Tàu biển là ph ư ơng tiện chuyên chở hàng hoá và hành khách bằng đường biển.
Như chúng ta đã biết, thương mại hàng hoá giữa các quốc gia ngày càng phát
triển, đồng nghĩa với việc vận chuyển hoàng hoá ngoại thương cũng phát triển th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận vận tải ngoại thương - Người đăng: boconganhth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiểu luận vận tải ngoại thương 9 10 257