Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu khu đặc khu trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Được đăng lên bởi Fink Đào Lan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC:
I.Tìm hiểu về khu Đặc Khu kinh tế.
1.Khái niệm Khu Đặc khu kinh tế và một vài nét khái quát.
2. Kinh nghiệm phát triển các đặc khu kinh tế và xu hướng ở Việt Nam.
2.1: Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở một số nước và gợi ý cho Việt Nam
a.Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở một số nước.
b. Nhận xét về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ở các nước.
c. Những tiền đề và sự cần thiết tổ chức đơn vị hành chính đặc biệt ở Việt Nam.
d.Kiến nghị
2.2. Vấn đề điều chỉnh pháp luật đối với đặc khu kinh tế nước ta, kinh nghiệm từ nước Trung
Quốc.
2.3: Việc xây dựng Dự án Luật hành chính – kinh tế đặc biệt với định hướng nhằm tạo khung
pháp lý cho việc hình thành các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt .
II. Vân Đồn: Hướng tới khu hành chính - kinh tế đặc biệt.
1.Từ tiềm năng phát triển kinh tế.
2. Định hướng hình thành Khu hành chính - kinh tế đặc biệt.
3.Quyết tâm tìm mô hình phát triển đột phá
4.Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh 2020 đến 2030.
III. Kết luận.
1: Khái niệm khu đặc khu kinh tế và một vài nét khái quát:
Đặc khu kinh tế (hay còn gọi khu kinh tế đặc biệt) là mô hình phát triển cao hơn dựa trên mô
hình khu kinh tế cơ bản với các đặc trưng là có không gian riêng biệt, có môi trường đầu tư và
kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ngày nay, các đặc khu kinh tế được hình thành
trong cả các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế chậm phát triển. Ước tính rằng, hiện có tới
3.000 đặc khu kinh tế như vậy ở 116 nền kinh tế với khoảng 43 triệu người làm việc trong đó.

Sự phát triển của các đặc khu kinh tế không chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế của riêng khu vực
đó, mà có ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Đó là lợi ích chung của cả nền kinh tế ở góc độ tạo công ăn
việc làm, thu hút các nguồn lực phát triển, mở rộng xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và tri thức
quản lý, phát triển tổng hợp vùng. Tinh thần chung của các chính sách đặc thù cho đặc khu kinh
tế là giảm thiểu mọi hàng rào ngăn cản các dòng di chuyển của các nguồn lực và đủ hấp dẫn các
nhà đầu tư. Thể hiện ở một số nét chủ yếu như: Giảm thiểu thuế quan, tự do trung chuyển hàng
hóa; đơn giản hóa các thủ tục thành lập doanh nghiệp; đơn giản hóa các thủ tục hải quan; áp
dụng cách chính sách khuyến khích về tài chính; tự do hóa các dòng chảy vốn đầu tư, lợi nhuận;
tạo thuận lợi trong việc sử dụng kết cấu hạ tầng…
Tuy nhiên, mức độ thành công của các đặc khu kinh tế này không phải như nhau. Phần lớn các
đặc khu kinh tế có tên tuổi trên thế giới đều nằm ở các vị trí ve...
MỤC LỤC:
I.Tìm hiểu về khu Đặc Khu kinh tế.
1.Khái niệm Khu Đặc khu kinh tế và một vài nét khái quát.
2. Kinh nghiệm phát triển các đặc khu kinh tế và xu hướng ở Việt Nam.
2.1: Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở một số nước và gợi ý cho Việt Nam
a.Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở một số nước.
b. Nhận xét về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ở các nước.
c. Những tiền đề và sự cần thiết tổ chức đơn vị hành chính đặc biệt ở Việt Nam.
d.Kiến nghị
2.2. Vấn đề điều chỉnh pháp luật đối với đặc khu kinh tế nước ta, kinh nghiệm từ nước Trung
Quốc.
2.3: Việc xây dựng Dự án Luật hành chính – kinh tế đặc biệt với định hướng nhằm tạo khung
pháp lý cho việc hình thành các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt .
II. Vân Đồn: Hướng tới khu hành chính - kinh tế đặc biệt.
1.Từ tiềm năng phát triển kinh tế.
2. Định hướng hình thành Khu hành chính - kinh tế đặc biệt.
3.Quyết tâm tìm mô hình phát triển đột phá
4.Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh 2020 đến 2030.
III. Kết luận.
1: Khái niệm khu đặc khu kinh tế và một vài nét khái quát:
Đặc khu kinh tế (hay còn gọi khu kinh tế đặc biệt) là mô hình phát triển cao hơn dựa trên mô
hình khu kinh tế cơ bản với các đặc trưng là có không gian riêng biệt, có môi trường đầu tư và
kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ngày nay, các đặc khu kinh tế được hình thành
trong cả các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế chậm phát triển. Ước tính rằng, hiện có tới
3.000 đặc khu kinh tế như vậy ở 116 nền kinh tế với khoảng 43 triệu người làm việc trong đó.
Tìm hiểu khu đặc khu trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu khu đặc khu trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam - Người đăng: Fink Đào Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tìm hiểu khu đặc khu trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 9 10 962