Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng tòa án Việt Nam rất ít khi áp dụng pháp luật nước ngoài trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế

Được đăng lên bởi lycute1992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3162 lần   |   Lượt tải: 33 lần
MỤC LỤC
A. Mở Bài..................................................................................................... 1
B. Thân Bài................................................................................................... 1
I. Sự cần thiết của việc áp dụng pháp luật nước ngoài và các quy định của
pháp luật Việt Nam về áp dụng pháp luật nước ngoài...................................1
1. Sự cần thiết của việc áp dụng pháp luật nước ngoài..................................1
2. Các quy định của pháp luật Việt Nam về áp dụng pháp luật nước ngoài. .3
II. Nguyên nhân của thực trạng tòa án Việt Nam rất ít khi áp dụng pháp luật
nước ngoài trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế.......................7
III. Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật nước ngoài
trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế.........................................8
C. Kết Bài................................................................................................... 10
Danh mục tài liệu tham khảo

0

A. Mở Bài
Một trong các cách phổ biến để giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế là
quốc gia xây dựng một hệ thống các quy phạm xung đột trong hệ thống pháp luật
của mình và trong các điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên. Điều này
cũng đồng nghĩa với việc quốc gia thừa nhận và cho phép áp dụng luật nước
ngoài và tất nhiên đây là một đòi hỏi thực tế khách quan. Việc áp dụng pháp luật
nước ngoài là cần thiết để bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên, thúc đẩy các
quan hệ hợp tác cùng có lợi, phát triển và cũng vì vậy mà nâng cao uy tín của trật
tự pháp lý quốc gia. Thực tế tòa án Việt Nam lại rất ít khi áp dụng pháp luật nước
ngoài trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế. Bài viết dưới đây của em
xin: “Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng tòa án Việt Nam rất ít khi áp dụng
pháp luật nước ngoài trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế”.

B. Thân Bài
I. Sự cần thiết của việc áp dụng pháp luật nước ngoài và các quy định
của pháp luật Việt Nam về áp dụng pháp luật nước ngoài
1. Sự cần thiết của việc áp dụng pháp luật nước ngoài
Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại
đang là vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới hiện nay. Chính đặc điểm này tạo ra sự
liên kết và phụ thuộc lẫn nhau càng cao giữa các quốc gia và khu vực. Điều đó
cũng đồng nghĩa rằng việc áp dụng pháp luật nước ngoài là một nhu cầu khách
quan không thể tránh khỏi ở tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và ở Việt
Nam nói riêng, nhằ...
MỤC LỤC
A. Mở Bài.....................................................................................................1
B. Thân Bài................................................................................................... 1
I. Sự cần thiết của việc áp dụng pháp luật nước ngoài và các quy định của
pháp luật Việt Nam về áp dụng pháp luật nước ngoài...................................1
1. Sự cần thiết của việc áp dụng pháp luật nước ngoài..................................1
2. Các quy định của pháp luật Việt Nam về áp dụng pháp luật nước ngoài. .3
II. Nguyên nhân của thực trạng tòa án Việt Nam rất ít khi áp dụng pháp luật
nước ngoài trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế.......................7
III. Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật nước ngoài
trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế.........................................8
C. Kết Bài...................................................................................................10
Danh mục tài liệu tham khảo
0
Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng tòa án Việt Nam rất ít khi áp dụng pháp luật nước ngoài trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng tòa án Việt Nam rất ít khi áp dụng pháp luật nước ngoài trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế - Người đăng: lycute1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng tòa án Việt Nam rất ít khi áp dụng pháp luật nước ngoài trong việc giải quyết các vụ việc tư pháp quốc tế 9 10 265