Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Được đăng lên bởi Phuong Huynh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3689 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Tiểu luận môn Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA TRIẾT HỌC
LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 – NGÀNH KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Bộ môn:
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
VIỆT NAM

Giáo viên: P.GS- TS: TRẦN THỊ MAI
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Tuyết Phương

Tháng 7/2013

SV: Huỳnh Ngọc Tuyết Phương

1

Tiểu luận môn Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

SV: Huỳnh Ngọc Tuyết Phương

2

Tiểu luận môn Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

SV: Huỳnh Ngọc Tuyết Phương

3

Tiểu luận môn Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

I. MỞ ĐẦU
1.1

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong sự nghiệp Đổi mới của nước ta hiện nay, quá trình cải cách
Hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được Đảng,
nhà nước cùng toàn dân quan tâm. Quá trình này vận dụng nhiều nguồn lực,
trong đó có sự nghiên cứu và học tập từ lịch sử. Chính vì vậy, hiện nay vấn
đề lịch sử nhà nước và pháp luật trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều
người. Đối với bản thân tôi, sau khi được giới thiệu và trang bị những kiến
thức về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, tôi thấy đây là vấn đề lý
thú, có nhiều điều cần bàn. Tôi đặc biệt quan tâm đến triều đại nhà Lý và
việc ban hành Bộ Luật Hình thư năm 1042. Bởi vì, đây là triều đại hưng
thịnh, có nhiều thành tựu nổi bật và giữ vững được chính quyền một cách
lâu dài đến 216 năm. Đồng thời việc ban hành Bộ Luật Hình thư năm 1042
đã đánh dấu bước tiến trong việc tổ chức quản lý của nhà nước trong triều
đại phong kiến dưới thời Lý.
1.2

MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI:

Tìm hiểu lịch sử nhà nước và pháp luật dưới triều Nhà Lý và việc ban
hành Bộ Luật Hình thư năm 1042.
1.3

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Lịch sử nhà nước và pháp luật triều đại Nhà Lý.
Bộ Luật hình thư ra đời trong hoàn cảnh nào và có những nội dung
nào cần quan tâm? Bộ Luật hình thư đã được các nhà nghiên cứu sử học
nghiên cứu và nhận định như thế nào?
Nhận định, đánh giá của bản thân.

II. NỘI DUNG
2.1 TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ:
Trong các triều đại Phong kiến Việt Nam, nhà Lý là triều đại hưng
thịnh và có nhiều thành tựu nổi bật. Triều đại này bắt đầu khi vua Thái
Tổ lên ngôi tháng 10 âm lịch năm 1009, sau khi giành được quyền lực từ
SV: Huỳnh Ngọc Tuyết Phương

1

Tiểu luận môn Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

tay nhà Tiền Lê, trải qua 9 triều vua và chấm dứt khi vua Lý Chiêu Hoàng,
lúc đó mới có 7 tuổi bị ép thoái vị để nhường ngôi cho chồng là Trần
Cảnh vào năm 1225 – tổng cộng là 216 năm.
Việc hình ...
Tiểu luận môn Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA TRIẾT HỌC
LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 – NGÀNH KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Bộ môn:
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
VIỆT NAM
Giáo viên: P.GS- TS: TRẦN THỊ MAI
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Tuyết Phương
Tháng 7/2013
SV: Hu nh Ng c Tuy t Ph ng ế ươ 1
Tìm hiểu về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Người đăng: Phuong Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tìm hiểu về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 9 10 291