Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội

Được đăng lên bởi Linh Gau
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN VĂN:

Tình hình hoạt động kinh doanh
của chi nhánh NHNo&PTNT Nam
Hà Nội

Lời mở đầu

Trong mấy năm gần đây, kinh tế thành phố Hà Nội phát triển có lợi cho
hoạt động của ngân hàng. GDP tăng 10,13% cao hơn so với mức tăng bình quân
của cả nước. Cơ cấu kinh tế có những chuyển dịch rõ nét, sản xuất công nghiệp
và xây dựng phát triển mạnh, các nguồn vốn đầu tư được huy động tốt hơn, tiến
độ các công trình trọng điểm, các dự án xây dựng hạ tầng đô thị được đẩy
mạnh. Tuy nhiên trên nền sáng đó vẫn còn những vấn đề như: hoạt động xuất
khẩu thành phố khó khăn do giá cả xuất khẩu giảm, thị trường bị thu hẹp, cạnh
tranh ngày càng gay gắt; nhiều doanh nghiệp chưa chủ động chuẩn bị cho hội
nhập kinh tế quốc tế, giá thành các sản phẩm làm ra còn cao, chất lượng một số
sản phẩm còn hạn chế nên chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Cũng trong năm qua, môi trường pháp lý liên quan đến tiền tệ và hoạt
động ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng tiếp tục được hoàn thiện phù
hợp hơn với tiến trình thực hiện Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và quá trình
tự do hoá tài chính, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.
Trong bối cảnh nhìn chung là thuận lợi đó, các tổ chức tín dụng ở Hà Nội
tích cực mở rộng quy mô hoạt động, cố gắng đa dạng hoá các sản phẩm và dịch
vụ tài chính, chào mời nhiều tiện ích mới cho khách hàng, mở rộng mạng lưới
chi nhánh, các phòng giao dịch để tiếp cận khách hàng một cách tốt hơn. Hoà
chung vào xu thế đó, ngày 12/03/2001 Chủ tịch Hội đồng quản trị vụ việc đã ra
quyết định số 48/NHNo/QĐHĐQT thành lập chi nhánh ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Nam Hà Nội trực thuộc
NHNo&PTNT Việt Nam.

Chương I
Giới thiệu tổng quan về NHNo&PTNT Nam Hà Nội

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Nam Hà Nội.
Ngày 20/03/1988 Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành nghị
định số 53/HĐBT thành lập các ngân hàng chuyên doanh trong đó có ngân hàng
phát triển nông nghiệp (NHPTNo). Ngân hàng ngoại thương Việt Nam thành
lập năm 1963; ngân hàng đầu tư và xây dựng Việt Nam – tiền thân là ngân hàng
kiến thiết thành lập từ năm 1957 đã hình thành hệ thống từ trước; với nghị định
53/HĐBT, 2 ngân hàng này trở thành chuyên doanh độc lập: ngân hàng ngoại
thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, ngân hàng đầu tư và xây dựng trong lĩnh
vực xây dựng cơ bản, 2 ngân hàng chuyên doanh mới là ngân hàng công thương
Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương nghiệp và NHPTNo hoạt động trong
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
NHPTNo ra đời t...
LUẬN VĂN:
Tình hình hoạt động kinh doanh
của chi nhánh NHNo&PTNT Nam
Hà Nội
Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội - Người đăng: Linh Gau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội 9 10 719