Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP DẪN XUẤT QUINOLINECARBALDEHYDE VÀ PYRIDINECARBALDEHYDE ỨNG DỤNG TRONG TỔNG HỢP KHUNG

Được đăng lên bởi Trần Hùng
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THO KHOA KHOA HỌC TỤ NHIÊN
--------O8O8€ê£OÍ50----

VŨ VĂN LAM

TỔNG HỢP DẪN XUẤT
QUINOLINECARBALDEHYDE VÀ
PYRIDINECARBALDEHYDE ỨNG DỤNG
TRONG TỔNG HỢP KHUNG QUINOLINYL
CHALCONE

LUẬN VĂN ĐẠI HỌC • • •

Cần Tho -2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ

--------oao3í£íỉo£o-------

KHOA KHOA HỌC TỤ NHIÊN

VŨ VĂN LAM

TỒNG HỢP DẪN XUẤT
QUINOLINECARBALDEHYDE VÀ
PYRIDINECARBALDEHYDE ỨNG DỤNG
TRONG TỔNG HỢP KHUNG QUINOLINYL
CHALCONE
LUẬN VĂN ĐẠI HỌC

Chuyên Ngành: Hóa Học
HƯỚNG DẰN KHOA HỌC PGS.

TS. BÙI THỊ BỬU HUÊ

Cần Thơ-2013

Luận văn đại học

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến:
PGS. TS. Bùi Thị Bửu Huê đã bỏ nhiều thời gian, công sức tận tình hướng dẫn, truyền
đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu và đã tạo điều kiện tốt nhất có thể cho tôi trong suốt thời
gian thực hiện đề tài.
Các Thầy, Cô: Lê Thanh Phước, Tôn Nữ Liên Hương, Lâm Phước Điền, Võ Hồng Thái,
Phạm Bé Nhị, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Thị Diệp Chi đã tận tâm truyền đạt kiến thức trong
suốt quá trình theo học.
Thầy Phạm Quốc Nhiên luôn tận tình chỉ bảo và giúp đỡ trong suốt quá trình tôi học tập,
nghiên cứu.
Các Thầy, Cô khoa Khoa Học Tự Nhiên, trường Đại học cần Thơ đã tạo điều kiện thuận
lợi cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân.
Các anh chị, các bạn và các em đã đồng hành, hồ trợ tôi trong suốt thời gian qua.
Lời cảm ơn cuối cùng tôi xin gởi đến gia đình đã động viên hỗ trợ tôi về vật chất lẫn tinh
thần trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Cần Thơ, ngày 01 tháng 06 năm 2013

Vũ Văn Lam

«đCũleg

MỤC LỤC

Trang

Vũ Văn Lam

Luận văn đại học

MỞ ĐÀU......................................................................................................................
Chương 1: TỎNG QUAN...........................................................................................
1.1 Quinoline và dẫn xuất quỉnolinỵl chalcone..................................................
1.1.1

Giới thiệu quinoline...............................................................................................

1.1.2

Dần xuất quinoline.................................................................................................

1.1.3

Dần xuất quinolinyl chalcone...............................................................................

1.1.4

ứng dụng sinh học của dẫn xuất quinoline..........................................................

1.1.5

Một số phương pháp tổng hợp dẫn xuất quinoline và quinolinyl chalcone

a.

Phản ứng tông hợp Skraup........................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THO KHOA KHOA HỌC TỤ NHIÊN

VŨ VĂN LAM
TỔNG HỢP DẪN XUẤT
QUINOLINECARBALDEHYDE VÀ
PYRIDINECARBALDEHYDE ỨNG DỤNG
TRONG TỔNG HỢP KHUNG QUINOLINYL
CHALCONE
LUẬN VĂN ĐẠI HỌC • • •
Cần Tho -2013
TỔNG HỢP DẪN XUẤT QUINOLINECARBALDEHYDE VÀ PYRIDINECARBALDEHYDE ỨNG DỤNG TRONG TỔNG HỢP KHUNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP DẪN XUẤT QUINOLINECARBALDEHYDE VÀ PYRIDINECARBALDEHYDE ỨNG DỤNG TRONG TỔNG HỢP KHUNG - Người đăng: Trần Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
TỔNG HỢP DẪN XUẤT QUINOLINECARBALDEHYDE VÀ PYRIDINECARBALDEHYDE ỨNG DỤNG TRONG TỔNG HỢP KHUNG 9 10 82