Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày hiểm biết của em về quảng cáo và khuyến mại mỹ phẩm

Được đăng lên bởi tranglee94
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRÌNH BÀY HIỂU BIẾT CỦA EM VỀ
QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI MỸ PHẨM
A. LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh kinh tế như hiện nay, pháp luật thương mại với vai trò là cơ
sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước theo hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đồng thời nó là công cụ pháp luật chủ yếu của Nhà nước dùng để điều chỉnh
hoạt động thương mại trên thị trường ngày càng đóng một vai trò quan trọg trong
đời sống kinh tế. Đặc biệt là qui định pháp luật về quảng cáo và khuyến mại một
mặt hàng khá đặc biệt: mỹ phẩm. Qui định pháp luật về mặt hàng này luôn đứng
trước đòi hỏi phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về một cơ chế điều chỉnh của
một thị trường phát triển liên tục. Đánh giá được vai trò, tính cấp thiết của nó
nên em chọn đề tài: “Trình bày hiểu biết của em về quảng cáo và khuyến mại
mỹ phẩm”.

B. NỘI DUNG
I.

Một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật thương mại hoạt động
khuyến mại và quảng cáo

I.1 Các thuật ngữ cơ bản về khuyến mại và quảng cáo
I.1.1 Khuyến mại
Thuật ngữ “khuyến mại”, trong tiếng Anh là Sales Promotion hoặc
Promotion được dùng phổ biến ở các nước vận hành nên kinh tế thị trường.
Cho đến năm 1997, Luật thương mại lần đầu tiên định nghĩa một cách
chính thức thuật ngữ “khuyến mại” là hành vi thương mại của thương nhân
nhằm xúc tiến việc mua bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh

doanh của thương nhân bằng cách dành những lợi ích nhất định cho khách
hàng.
Liên quang đến khái niệm này, Luật thương mại cũng giải thích một cách
chính thức về mặt pháp luật các thuật ngữ: hành vi thương mại, thương nhân,
xúc tiến thương mại. Về bản chất khuyến mại là hành vi của các cá nhân, tổ
chức kinh doanh nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của họ trên
thị trường bằng cách dành các lợi ích tăng thêm cho khách hàng ngoài các lợi
ích mà bản thân hàng hóa, dịch vụ mang lại. Các lợi ích tăng thêm có thể là
hàng hóa, dịch vụ tặng cho khách hàng dùng thử để giới thiệu cũng có thể là
được tặng kèm khi khác hàng mua hoặc có khi chỉ là cơ hội để nhận các hàng
hóa, dịch vụ có giá trị…Nó đều hướng tới mục đích cuối dùng là thu hút sự
quan tâm của khác hàng đến hàng hóa, dịch vụ và giúp nhà kinh doanh tiêu
thụ đượng hàng hóa, dịch vụ của mình.
I.1.2 Quảng cáo
Thuật ngữ “quảng cáo”, trong tiếng Anh là Advertisement, trong đó hệ
thống pháp luật thì thuật ngữ này cũng có nhiều cách định nghĩa khác nhau.
Tuy nhiên trong Luật quảng cáo 2012 cũng giải thích người quảng cáo là tổ
chức, cá nhân có nhu cầ...
TRÌNH BÀY HIỂU BIẾT CỦA EM VỀ
QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI MỸ PHẨM
A. LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh kinh tế như hiện nay, pháp luật thương mại với vai trò
sở pháp để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị
trường sự quản của Nhà nước theo hướng hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đồng thời công cụ pháp luật chủ yếu của Nhà nước dùng để điều chỉnh
hoạt động thương mại trên thị trường ngày càng đóng một vai trò quan trọg trong
đời sống kinh tế. Đặc biệt là qui định pháp luật về quảng cáokhuyến mại một
mặt hàng khá đặc biệt: mỹ phẩm. Qui định pháp luật về mặt hàng này luôn đứng
trước đòi hỏi phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về một chế điều chỉnh của
một thị trường phát triển liên tục. Đánh giá được vai trò, tính cấp thiết của
nên em chọn đềi:Trình bày hiểu biết của em về quảng cáo khuyến mại
mỹ phẩm”.
B. NỘI DUNG
I. Một số vấn đề luận bản về pháp luật thương mại hoạt động
khuyến mại và quảng cáo
I.1 Các thuật ngữ cơ bản về khuyến mại và quảng cáo
I.1.1 Khuyến mại
Thuật ngữ “khuyến mại”, trong tiếng Anh Sales Promotion hoặc
Promotion được dùng phổ biến ở các nước vận hành nên kinh tế thị trường.
Cho đến năm 1997, Luật thương mại lần đầu tiên định nghĩa một cách
chính thức thuật ngữ “khuyến mại” hành vi thương mại của thương nhân
nhằm xúc tiến việc mua bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh
Trình bày hiểm biết của em về quảng cáo và khuyến mại mỹ phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình bày hiểm biết của em về quảng cáo và khuyến mại mỹ phẩm - Người đăng: tranglee94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Trình bày hiểm biết của em về quảng cáo và khuyến mại mỹ phẩm 9 10 561