Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

NGUYỄN VĂN TUẤN

ỨNG DỤNG GIS TRONG
QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Hà Nội – 2011

1

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan kết quả đạt được trong luận văn là sản phẩm của riêng cá
nhân tôi. Những điều được trình bày trong toàn bộ nội dung của luận văn, hoặc là của
cá nhân hoặc là được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu. Tất cả các tài liệu tham khảo
đều có xuất xứ rõ ràng và được trích dẫn hợp pháp.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định cho lời cam đoan của mình.
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011
Người cam đoan

Nguyễn Văn Tuấn

2

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được rất
nhiều sự giúp đỡ, động viên từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn
sâu sắc của mình tới tất cả mọi người.
Tôi xin bày tỏ sự cám ơn đặc biệt tới TS Nguyễn Ngọc Hóa, người đã định hướng
cho tôi trong lựa chọn đề tài, đưa ra những nhận xét quý giá và trực tiếp hướng dẫn tôi
trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin cảm ơn các thầy cô trong khoa CNTT - Trường Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội đã dạy bảo tận tình cho tôi trong suốt khoảng thời gian học tập tại
trường.
Tôi xin cảm ơn toàn thể bạn bè đồng nghiệp tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ
thống thông tin – Trung tâm Viễn thám Quốc gia, đơn vị mà tôi đang công tác, đã chia
sẻ, giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi tham gia khoá học và hoàn thành khoá luận này. Xin
cảm ơn tất cả những bạn bè đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và công tác.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình của mình, nguồn
động viên và cổ vũ lớn lao và là động lực giúp tôi thành công trong công việc và trong
cuộc sống.
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Nguyễn Văn Tuấn

3

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN................................................................................................................. 1
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... 3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................... 6
DANH MỤC HÌNH.............................................................................................................. 7
MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 8
Chương 1. Tổng quan về GIS và GIS 3D.............................................
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐI HỌC CÔNG NGHỆ
NGUYỄN VĂN TUN
ỨNG DỤNG GIS TRONG
QUN LÝ QUY HOCH XÂY DỰNG
LUẬN VĂN THẠC SỸ
Hà Nội – 2011
Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng 9 10 525