Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng kỹ thuật trích ly carotenoids từ thực vật bằng lưu chất siêu tới hạn

Được đăng lên bởi subaki
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3019 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Quốc gia TpHCM
Khoa Kỹ Thuật Hóa Học
Bộ Môn Công ghệ Thực Ph m

Đồ án chuyên ngành

Ứ G DỤ G KỸ THUẬT TRÍCH LY
CAROTE OIDS TỪ THỰC VẬT BẰ G
LƯU CHẤT SIÊU TỚI HẠ

SVTH
MSSV
Lớp
GVHD

: Trương Vĩnh Lộc
: 60701383
: HC07TP
: ThS. Tôn Nữ Minh Nguyệt

ăm học 2010-2011

GVHD: ThS. Tôn Nữ Minh Nguyệt

Đồ án môn học công nghệ thực phNm

Lời cảm ơn
Mục đích của đồ án chuyên ngành công nghệ thực ph m là
"củng cố các kiến thức cơ bản về phương pháp luận và công nghệ học
trong lĩnh vực chế biến thực ph m". Em xin chân thành cảm ơn cô Tôn
ữ Minh

guyệt vì những ngày cô tận tình chỉ dạy những kiến thức

quý báu và luôn giải đáp những thắc mắc của em.
Thông qua quá trình thực hiện đồ án, em xin cảm ơn các thầy
cô của bộ môn đã tạo điều kiện để rèn luyện kĩ năng tự học và tìm hiểu
những hiểu biết mới. Với những kiến thức mà các thầy cô đã dạy trong
suốt thời gian qua kết hợp với những điều em tham khảo từ sách vở,
em tin mình đã đạt được những kiến thức quý báu. Tuy nhiên, trong
quá trình thực hiện có thể không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận
được những lời đóng góp và sự chỉ dạy thêm của thầy cô để rút kinh
nghiệm về sau.
Tp Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2011.

Trang 1

Đồ án môn học công nghệ thực phNm

GVHD: ThS. Tôn Nữ Minh Nguyệt

MỤC LỤC
Lời mở đầu ..................................................................................................................................... 6
Chương 1: Cơ sở khoa học ............................................................................................................ 8
1.1. Giới thiệu kĩ thuật trích ly bằng lưu chất siêu tới hạn ....................................................... 8
1.1.1. Lịch sử phát triển ........................................................................................................... 8
1.1.2. Các ưu nhược điểm của phương pháp ........................................................................... 8
1.1.2.1. Ưu điểm .................................................................................................................. 8
1.1.2.2. Nhược điểm............................................................................................................. 8
1.2. Cơ sở khoa học .................................................................................................................. 9
1.2.1. Định nghĩa về lưu chất ở trạng thái siêu tới hạn ............................................................ 9
1.2.2. Nguyên lý tạo thành lưu chất ...
Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Quốc gia TpHCM
Khoa Kỹ Thuật Hóa Học
Bộ Môn Công ghệ Thực Phm




Đồ án chuyên ngành
ỨG DỤG KỸ THUẬT TRÍCH LY
CAROTEOIDS TỪ THỰC VẬT BẰG
LƯU CHẤT SIÊU TỚI HẠ
SVTH : Trương Vĩnh Lộc
MSSV : 60701383
Lớp : HC07TP
GVHD : ThS. Tôn Nữ Minh Nguyệt
ăm học 2010-2011
Ứng dụng kỹ thuật trích ly carotenoids từ thực vật bằng lưu chất siêu tới hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng kỹ thuật trích ly carotenoids từ thực vật bằng lưu chất siêu tới hạn - Người đăng: subaki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Ứng dụng kỹ thuật trích ly carotenoids từ thực vật bằng lưu chất siêu tới hạn 9 10 486