Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Nguyễn Thị Lương Hoa – A4-CN8

LỜI MỞ ĐẦU
Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày
càng cao đã đem đến cho các doanh nghiệp Việt nam những thời cơ mới,
đồng thời nhiêù thách thức mới nảy sinh mà các doanh nghiệp phải đối mặt.
Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt nam phải chuẩn bị những hành
trang cần thiết để hoà nhập cùng sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới.
Sự phát triển đó đòi hỏi ngày càng lớn về công nghệ kỹ thuật, về dòng vốn
khổng lồ cũng như việc quản lý chất lượng theo chuẩn mực quốc tế. Một yếu
tố vô cùng quan trọng góp phần bảo đảm sự thành công trong quản lý và giúp
cho các doanh nghiệp tiếp cận được thương trường quốc tế phải kể đến đó là
văn hoá doanh nghiệp.
Khái niệm văn hoá doanh nghiệp còn rất mơ hồ đối với nhiều doanh
nghiệp ở Việt nam. Với hầu hết cá nhân lao động thì rất Ýt người được nghe
tới danh từ “ văn hoá doanh nghiệp”, rõ ràng, họ chưa thấy được giá trị đích
thực của môi trường văn hoá nơi mà họ thường gắn bó. Sức mạnh tổng hợp
của một doanh nghiệp chỉ được tạo nên khi mọi cá nhân nhận thức được đầy
đủ giá trị văn hoá của đơn vị mình. Đó là yếu tố quyết định đem lại thành bại
của mỗi doanh nghiệp trong thương trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay.
Người xưa có câu ‘biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng”. Vận vào
thời kinh tế thị trường, câu phương ngôn này có ý nghĩa rất quyết định đối
với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Đặc biệt là Việt nam, ngoài các doanh
nghiệp lớn như Tổng công ty Bưu chính viễn thông, điện lực, dầu khí… là
hoạt động có quy mô và tích luỹ được bề dày về văn hoá, có thể đương đầu
với những thách thức trong quá trình hội nhập. Các doanh nghiệp thuộc loại
hình vừa và nhỏ cũng đã và đang chú ý tới việc hình thành giá trị văn hoá
riêng nhằm phát huy mọi khả năng của chính mình. Một yếu tố có thể tạo nên

1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Nguyễn Thị Lương Hoa – A4-CN8

khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp là gắn kết mọi thành viên thành một
khối thống nhất, tạo nên khả năng cạnh tranh tập thể.
Không ai có thể nghĩ rằng những hãng kinh doanh nổi tiếng trên thế
giới như: Gerneral, IBM, Sear, Kodak, Digital Electronics chỉ trong thời gian
ngắn đã đánh mất đi vị trí số một của mình. Còn nhiều công ty, tập đoàn như
Toyota, Nissan, Masishuta, LG lại thành công vang dội trong và ngoài nước
với sự cạnh tranh đáng gờm đã làm thức tỉnh nhiều công ty lớn trên thế giới.
Lý do thật đơn giản mà cũng khó nhận biết đó là: có được nhận thức về văn
hoá và tiến hành cuộc cách...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyn Thị Lương Hoa – A4-CN8
LỜI MỞ ĐẦU
Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày
càng cao đã đem đến cho các doanh nghiệp Việt nam những thời mới,
đồng thời nhiêù thách thức mới nảy sinh mà các doanh nghiệp phải đối mặt.
Trước bối cảnh đó, c doanh nghiệp Việt nam phải chuẩn bị những hành
trang cần thiết để hoà nhập cùng sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới.
Sự phát triển đó đòi hỏi ngày càng lớn về công nghệ kỹ thuật, về dòng vốn
khổng lồ cũng như việc quản chất lượng theo chuẩn mực quốc tế. Một yếu
tố vô cùng quan trọng góp phần bảo đảm sự thành công trong quản lý và giúp
cho các doanh nghiệp tiếp cận được thương trường quốc tế phải kể đến đó
văn hoá doanh nghiệp.
Khái niệm văn hoá doanh nghiệp còn rất hồ đối với nhiều doanh
nghiệp ở Việt nam. Với hầu hếtnhân lao động thì rất Ýt người được nghe
tới danh t văn hoá doanh nghiệp”, ràng, họ chưa thấy được giá trị đích
thực của môi trường văn hoá nơi mà họ thường gắn bó. Sức mạnh tổng hợp
của một doanh nghiệp chỉ được tạo nên khi mọi nhân nhận thức được đầy
đủ giá trị văn hoá của đơn vị mình. Đó yếu tố quyết định đem lại thành bại
của mỗi doanh nghiệp trong thương trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay.
Người xưa câu ‘biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng”. Vận vào
thời kinh tế thị trường, câu phương ngôn này ý nghĩa rất quyết định đối
với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Đặc biệt Việt nam, ngoài c doanh
nghiệp lớn như Tổng công ty Bưu chính viễn thông, điện lực, dầu khí… là
hoạt động quy tích luỹ được bề dày về văn hoá, thể đương đầu
với những thách thức trong quá trình hội nhập. c doanh nghiệp thuộc loại
hình vừa nhỏ cũng đã đang chú ý tới việc hình thành giá trị văn hoá
riêng nhằm phát huy mọi khả năng của chính mình. Một yếu tố có thể tạo nên
1
Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam 9 10 97