Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng tư tưởng Hổ Chí Minh vào công tác Đảng ở cơ sở

Được đăng lên bởi quocviet-dinh-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào Công tác Đảng tạiĐảng bộ xã Xuân Quế- H. Cẩm Mỹ-T.Đồng Nai

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Xây dựng Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách
mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Sự nghiệp lãnh đạo nhân dân đấu tranh
giành độc lập dân tộc từ tay kẻ thù xâm lược, bảo vệ và xây dựng đất nước Việt
Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu.
Đặc biệt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới
ngày nay, luôn đòi hỏi Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, có tầm cao trí
tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng tốt yêu cầu của giai đoạn cách
mạng.
Hiện nay, Việt Nam ta đang đứng trước những biến cố, sự thay đổi của
môi trường và khí hậu, những thời cơ, thách thức lớn trong quá trình hội nhập
kinh tế thế giới, trong bước phát triển mới của đất nước. Để lãnh đạo đất nước
trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao
tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng phải quán triệt tư tưởng
Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thật sự vững
mạnh, xứng đáng với sứ mệnh lịch sử, với vai trò tiên phong của mình.
Vậy trước những thách thức đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã
Xuân Quế của huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí
Minh về xây dựng Đảng vào tình hình thực tế của địa phương giai đoạn 20102015 đã đạt được những kết quả như thế nào? Xuất phát từ những vấn đề nêu
trên tôi thực hiện đề tài “vận dụng tư tưởng hồ Chí Minh vào công tác Đảng tại
Đảng bộ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 – 2012”
với mong muốn góp một phần nhỏ bé của bản thân vào công tác xây dựng Đảng
tại địa phương. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm phát huy những thành
tích đã đạt được, đồng thời có biện pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại
trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng tại địa phương nói chung và
tại đơn vị mà mình đang công tác. Đây cũng là dịp để tôi so sánh giữa lý thuyết
được nghiên cứu khi tham gia khóa học và việc vận dụng sáng tạo vào công tác
thực tiễn cuộc sống của mỗi địa phương. Mặc dù có nhiều cố gắng song trong
khuôn khổ thời gian, thông tin và năng lực còn hạn chế nên đề tài không tránh
khỏi sai sót về nội dung, rất mong sự tận tình chỉ bảo của quý thầy cô cũng như
cấp ủy của chính quyền địa phương để đề tài được hoàn thiện và có giá trị thực
tiển hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn ...
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào Công tác Đảng tạiĐảng bộ xã Xuân Quế- H. Cẩm Mỹ-T.Đồng Nai
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Xây dựng Đảng nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách
mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Sự nghiệp lãnh đạo nhân dân đấu tranh
giành độc lập dân tộc từ tay kẻ thù xâm lược, bảo vệ xây dựng đất nước Việt
Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu.
Đặc biệt trong công cuộc xây dựng bảo vệ T quốc theo đường lối đổi mới
ngày nay, luôn đòi hỏi Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, tầm cao trí
tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng tốt yêu cầu của giai đoạn cách
mạng.
Hiện nay, Việt Nam ta đang đứng trước những biến cố, sự thay đổi của
môi trường khí hậu, những thời cơ, thách thức lớn trong quá trình hội nhập
kinh tế thế giới, trong bước phát triển mới của đất nước. Để lãnh đạo đất nước
trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng
lực lãnh đạo sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao
tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng phải quán triệt tưởng
Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thật sự vững
mạnh, xứng đáng với sứ mệnh lịch sử, với vai trò tiên phong của mình.
Vậy trước những thách thức đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Xuân Quế của huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai đã vận dụng tưởng Hồ Chí
Minh về xây dựng Đảng vào tình hình thực tế của địa phương giai đoạn 2010-
2015 đã đạt được những kết quả n thế nào? Xuất phát từ những vấn đề nêu
trên tôi thực hiện đềi “vận dụng tưởng hồ CMinh vào công tác Đảng tại
Đảng bộ Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 2012”
với mong muốn góp một phần nhỏ bé của bản thân vào công tác xây dựng Đảng
tại địa phương. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm phát huy những thành
tích đã đạt được, đồng thời biện pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại
trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng tại địa phương nói chung
tại đơn vị mà mình đang công tác. Đây cũng là dịp để tôi so sánh giữa lý thuyết
được nghiên cứu khi tham gia khóa học và việc vận dụng sáng tạo vào công tác
thực tiễn cuộc sống của mỗi địa phương. Mặc nhiều cố gắng song trong
khuôn khổ thời gian, thông tin năng lực còn hạn chế nên đề tài không tránh
khỏi sai sót về nội dung, rất mong sự tận tình chỉ bảo của quý thầy cũng như
cấp ủy của chính quyền địa phương để đề tài được hoàn thiện giá trị thực
tiển hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của quý thầy giảng viên
trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, cảm ơn Đảng ủy, UBND Xuân Quế huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Học viên khóa K 78
Trang 1
Vận dụng tư tưởng Hổ Chí Minh vào công tác Đảng ở cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng tư tưởng Hổ Chí Minh vào công tác Đảng ở cơ sở - Người đăng: quocviet-dinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Vận dụng tư tưởng Hổ Chí Minh vào công tác Đảng ở cơ sở 9 10 242