Ktl-icon-tai-lieu

vi điều khiển 89s52

Được đăng lên bởi buitrungkienlt-hb-gmail-com
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2356 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CƠ KHÍ
*****

ĐỒ ÁN MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

Hà Nội - 2013

1

ĐỒ ÁN
MÔN HỌC CƠ ĐIỆN TỬ

Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế LED 3D hình vuông

Giáo viên hướng dẫn :

Lê Ngọc Duy

Sinh viên thực hiện

:

Nhóm 1

Thành viên

:

Bùi Trung Kiên
Hoàng Văn Linh
Trần Văn Khánh
Hoàng Văn Khoa

-

2

LỜI NÓI ĐẦU
Cơ điện tử ( hay kĩ thuật cơ khí và điện tử ) là sự kết hợp của kĩ thuật cơ khí, kĩ thuật
điện tử và kĩ thuật máy tính. Mục đích của lĩnh vực này là nghiên cứu các máy tự hành để
phục vụ những nghành kĩ thuật, những hệ thống tiên tiến.
Nằm trong phạm vi ứng dụng của nghành kĩ thuật cơ điện tử, nhóm 1 chúng em xin
trình bày đề tài thiết kế khối Led vuông 8x8x8.IC được dùng là 89S52, ngôn ngữ lập trình
là trình dịch C.
Trong quá trình thực hiện đề tài chúng em đã nhận được rất nhiều sự chỉ bảo và
hướng dẫn tận tình của thầy Lê Ngọc Duy. Bản cáo cáo của chúng em còn rất nhiều thiếu
sót và còn nhiều lỗi, chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo và đánh giá của các thầy
(cô) để được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn !.

3

Nhận xét của giáo viên

4

MỤC LỤC:
5

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG…………………………………………………...9
1.1 Giới thiệu về đề tài…………………………………………………………………..9
1.2 Các vấn đề đặt ra…………………………………………………………………….9
1.3 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………..10
1.4 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu……………………………………………………10
CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LED 3D VUÔNG 8x8x8………….11
2.1 Lịch sử ra đời của LED……………………………………………………………11
2.2 Cấu tạo LED đơn………………………………………………………………….16
2.3 Sơ đồ tổng quan…………………………………………………………………...16
2.3.1 Giới thiệu nguồn điện…...…………………………………………………….17
2.3.2 Giới thiệu mạch điề khiển…………..…………………………………………18
2.3.3 Khối đèn LED hiển thị………………..……………………………………….25
CHƯƠNG III : MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆTHỐNG…………………...27
3.1 Mô hình hóa hệ thông……………………………………………………………...27
3.1.1 Mô hình hóa cơ khí…………………………………………………………….27
3.1.2 Mô hình mạch………………………………………………………………….30
3.2 Mô phỏng hệ thống………………………………………………………………...33
3.2.1 Giới thiệu mô hình thuật toán………………………………………………….33
3.2.2 Nguyên tắc hiển thị khối LED…………………………………………………34
CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ HỆ THỐNG……………………………………………...37
4.1 Thiết kế nguồn điện cấp cho mạch………………………………………………...37
4.2 Thiết kế mạch điều khiển……...…………………………………………………..38
4.3 Thiết kế khối đèn LED.……………………………………………………...…...40
4.3.1. Lựa chọn LED………………………………………………………………...40
4.3.2. Thiết kế chân đế khối đèn LED…………………………………………….…41
4.3.3. Thiếu kế khung LED…...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CƠ KHÍ
*****
ĐỒ ÁN MÔN CƠ ĐIỆN TỬ
Hà Nội - 2013
1
vi điều khiển 89s52 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi điều khiển 89s52 - Người đăng: buitrungkienlt-hb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
vi điều khiển 89s52 9 10 488