Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY THÔNG QUA NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 5670 lần   |   Lượt tải: 53 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------o0o-------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC
Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Hệ: Chính Quy

Niên khóa: 2005-2010

Đề Tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC GIỮA
NGƯỜI VÀ MÁY THÔNG QUA NHẬN DẠNG
CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY
Mã Số Đề Tài: 09405170061

Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Tiến
Mã sinh viên: 405170071
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đào Văn Tuyết

Năm 2009

LỜI CẢM ƠN

Với thời gian làm đề tài tại Phòng Công Nghệ Tri Thức và Công Nghệ Tính Toán
(DFCK) – Viện Cơ Học và Tin Học Ứng Dụng (IAMI), em đã được làm việc trong
một môi trường khoa học, nghiêm túc và thân mật.
Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo Viện Cơ Học và Tin Học Ứng
Dụng, đặc biệt là thầy giáo - Thạc sĩ Đào Văn Tuyết – Trưởng phòng Công Nghệ Tính
Toán và Công Nghệ Tri Thức đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian
thực tập và tốt nghiệp tại đây.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, Học Viện Công Nghệ Bưu
Chính Viễn Thông TP.HCM và thầy-Tiến sĩ Trần Công Hùng đã tạo điều kiện cho
chúng em hoàn tất đồ án tốt nghiệp trong đợt này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn
Thông TP.HCM đã cung cấp những kiến thức vững chắc giúp chúng em tự tin hơn khi
gặp phải những vấn đề mới lạ và khó khăn.
Cuối cùng, cho em gửi lời cảm ơn đến gia đình và tất cả những người đã luôn khuyến
khích giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài thực tập tốt nghiệp này.
Sinh viên
Lê Xuân Tiến

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ............................................................................. ii
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ................................................................................. vi
MỞ ĐẦU ............................................................................................................ vii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ............................................................................. 1
Nhận dạng dáng điệu trong tương tác giữa người-máy .......................... 1
Ứng dụng và những khó khăn ................................................................... 2
Tổng quan về phương pháp tiếp cận ........................................................ 2

1.1
1.2
1.3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
CƠ S TI THÀNH PH H CHÍ MINH
-------------------o0o-------------------
ĐỒ ÁN TT NGHIP H ĐẠI HC
Ngành: Công Ngh Thông Tin H: Chính Quy
Niên khóa: 2005-2010
Đề Tài:
XÂY DNG H THNG TƯƠNG TÁC GIA
NGƯỜI VÀ MÁY THÔNG QUA NHN DNG
C CH CA BÀN TAY
Mã S Đề Tài: 09405170061
Sinh viên thc hin: Lê Xuân Tiến
Mã sinh viên: 405170071
Giáo viên hướng dn: ThS. Đào Văn Tuyết
Năm 2009
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY THÔNG QUA NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY THÔNG QUA NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY THÔNG QUA NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY 9 10 780