Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí nước thải

Được đăng lên bởi Ngọc Lĩnh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1

Đặt vấn đề
Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được nhiều

thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội với một trình độ khoa học kỹ thuật hiện
đại, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, đặc biệt là
môi trường nước.
Cùng với việc bảo vệ và cung cấp nguồn nước sạch việc thải và xử lý nước bị ô
nhiễm trước khi đổ vào nguồn là một vấn đề bức xúc đối với toàn thể loài người, nó
không giới hạn trong một quốc gia, một khu vực mà còn là một vấn đề nóng bỏng của
toàn nhân loại.
Việt Nam mỗi ngày có hàng triệu m3 nước thải sinh hoạt được đưa vào môi trường
do sự phát triển của đô thị hoá, dân số ngày càng gia tăng. Nước thải sinh hoạt xả thải
trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước mặt như: Làm gia
tăng mức độ phú dưỡng nguồn nước tiếp nhận do các chất hữu cơ và phosphat có trong
nước thải. Khi quá trình phú dưỡng xảy ra sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước gây
hiện tượng phân hủy yếm khí các hợp chất hữu cơ và sinh ra khí độc hại như H 2S,
mercaptanes … gây các mùi hôi và làm cho nước nguồn tiếp nhận có màu đen. Bên cạnh
đó, các chất dầu mỡ gây ảnh hưởng đến quá trình tái nạp oxy từ không khí và một số chất
ô nhiễm đặc biệt như hóa chất, chất tẩy rửa (quá trình hoạt động của nhà bếp) gây tác
động tiêu cực đến hệ thủy sinh và qua dây chuyền thực phẩm sẽ gây tác hại cho người sử
dụng do khả năng tích tụ sinh học cao của chúng.
Từ những tác động trên, chính phủ ngày càng coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường
mà cụ thể là yêu cầu các chất thải cần đượcxử lý trước khi xả ra môi trường. Vì thế các
luật, nghị định, quy định được ban hành buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,
nhà máy, xí nghiệp… phải xử lý nguồn ô nhiễm phát sinh do quá trình hoạt động.
Vì vậy, để phát triển mà không làm suy thoái môi trường đặc biệt là môi trường
nước thì việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải phù hợp là một yêu cầu cần thiết
đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

Do đó, việc đầu tư xây dựng một trạm xử lý nước thải cho trường học trước khi
xả vào hệ thống kênh, rạch thoát nước tự nhiên là một yêu cầu cấp thiết, nhằm mục tiêu
phát triển bền vững cho môi trường trong tương lai và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Chính vì lý do đó đề tài “Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của
trường học, công suất 100 m3/ngày.đêm” đã được lực chọn làm đồ án tốt nghiệp của
trong báo cáo này.
Mục tiêu đề tài

2

Tính toán thiết kế chi tiết trạm xử lý hợp khối nước thải c...
LỜI MỞ ĐẦU
1 Đặt vấn đề
Trong quá trình phát triển không ngừng của hội, loài người đã đạt được nhiều
thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội với một trình độ khoa học kỹ thuật hiện
đại, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, đặc biệt là
môi trường nước.
Cùng với việc bảo vệ cung cấp nguồn nước sạch việc thải xử nước bị ô
nhiễm trước khi đổ vào nguồn một vấn đề bức xúc đối với toàn thể loài người,
không giới hạn trong một quốc gia, một khu vực còn một vấn đề nóng bỏng của
toàn nhân loại.
Việt Nam mỗi ngày có hàng triệu m
3
nước thải sinh hoạt được đưa vào môi trường
do sự phát triển của đô thị hoá, dân số ngày càng gia tăng. Nước thải sinh hoạt xả thải
trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ nh hưởng trực tiếp đến nguồn nước mặt như: Làm gia
tăng mức độ phú dưỡng nguồn nước tiếp nhận do các chất hữu phosphat trong
nước thải. Khi quá trình phú dưỡng xảy ra sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước gây
hiện tượng phân hủy yếm khí các hợp chất hữu sinh ra khí độc hại như H
2
S,
mercaptanes … gây các mùi hôi và làm cho nước nguồn tiếp nhận có màu đen. Bên cạnh
đó, các chất dầu mỡ gây ảnh hưởng đến quá trình tái nạp oxy từ không khí và một số chất
ô nhiễm đặc biệt như hóa chất, chất tẩy rửa (quá trình hoạt động của nhà bếp) gây c
động tiêu cực đến hệ thủy sinh và qua dây chuyền thực phẩm sẽ gây tác hại cho người sử
dụng do khả năng tích tụ sinh học cao của chúng.
Từ những tác động trên, chính phủ ngày càng coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường
cụ thể yêu cầu các chất thải cần đượcxử trước khi xả ra môi trường. thế các
luật, nghị định, quy định được ban hành buộc các sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,
nhà máy, xí nghiệp… phải xử lý nguồn ô nhiễm phát sinh do quá trình hoạt động.
vậy, để phát triển không làm suy thoái môi trường đặc biệt môi trường
nước thì việc đầu xây dựng hệ thống xử nước thải phù hợp một yêu cầu cần thiết
đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.
Xử lí nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lí nước thải - Người đăng: Ngọc Lĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Xử lí nước thải 9 10 430