Ktl-icon-tai-lieu

1000 Động Từ tiếng Anh Thường Gặp

Được đăng lên bởi quankieu99
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Be

là

2

have

có

3

DO

làm

4

say

nói

5

get

được

6

make

làm

7

go

đi

8

see

thấy

9

know

biết

10

take

lấy

11

think

nghĩ

12

come

đến

13

give

cho

14

look

nhìn

15

use

dùng

16

find

tìm thấy

17

want

muốn

18

Tell

nói

19

put

đặt

20

mean

nghĩa là

21

become

trở thành

22

leave

rời khỏi

23

work

làm việc

24

need

cần

25

feel

cảm

26

seem

hình như

27

ask

hỏi

28

show

hiển thị

29

try

thử

30

Call

gọi

31

keep

giữ

32

provide

cung cấp

33

hold

giữ

34

turn

xoay

35

follow

theo

36

Begin

bắt đầu

37

bring

đem lại

38

like

như

39

going

đi

40

help

giúp

41

start

bắt đầu

42

run

chạy

43

write

viết

44

Set

thiết

45

move

hành động

46

play

chơi

47

pay

trả

48

hear

nghe

49

include

bao gồm

50

believe

tin

51

allow

cho phép

52

meet

gặp

53

lead

chì

54

live

sống

55

stand

đứng

56

happen

xảy ra

57

carry

mang

58

talk

nói chuyện

59

appear

xuất hiện

60

produce

sản xuất

61

sit

ngồi

62

offer

phục vụ

63

consider

xem xét

64

expect

chờ đợi

65

suggest

đề nghị

66

LET

CHO

67

read

đọc

68

require

yêu cầu

69

continue

tiếp tục

70

lose

mất

71

ADD

thêm

72

change

thay đổi

73

Fall

rơi

74

remain

còn lại

75

remember

nhớ lại

76

buy

mua

77

speak

nói

78

stop

dừng lại

79

send

gởi

80

receive

nhận

81

decide

quyết định

82

win

thắng lợi

83

understand

hiểu

84

describe

miêu tả

85

develop

phát triển

86

agree

đồng ý

87

open

mở

88

reach

đến

89

build

xây dựng

90

involve

liên quan đến

91

spend

tiêu

92

return

trở về

93

draw

rút ra

94

die

chết

95

Hope

hy vọng

96

create

sáng tạo

97

walk

đi bộ

98

sell

bán

99

wait

đợi

100

cause

nguyên nhân

101

pass

vượt qua

102

Lie

nói dối

103

accept

chấp nhận

104

watch

xem

105

raise

nâng cao

106

Base

căn cứ

107

apply

ứng dụng

108

break

nghỉ

109

explain

giải thích

110

learn

học hỏi

111

increase

tăng lên

112

cover

che

113

grow

lớn lên

114

claim

yêu cầu

115

report

báo cáo

116

support

ủng hộ

117

cut

cắt

118

form

hình thức

119

stay

ở lại

120

contain

chứa

121

reduce

giảm

122

establish

thiết lập

123

join

ghép

124

wish

muốn

125

achieve

hoàn thành

126

seek

tìm kiếm

127

choose

chọn

128

deal

nhiều

129

face

mặt

130

fail

thất bại

131

serve

phục vụ

132

end

đầu

133

kill

giết

134

occur

xảy ra

135

drive

lái xe

136

represent
...
1 Be
2 have
3 DO làm
4 say nói
5 get được
6 make làm
7 go đi
8 see thấy
9 know biết
10 take lấy
11 think nghĩ
12 come đến
13 give cho
14 look nhìn
15 use dùng
16 find tìm thấy
17 want muốn
18 Tell nói
19 put đặt
20 mean nghĩa là
21 become trở thành
22 leave rời khỏi
23 work làm việc
24 need cần
1000 Động Từ tiếng Anh Thường Gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 Động Từ tiếng Anh Thường Gặp - Người đăng: quankieu99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
1000 Động Từ tiếng Anh Thường Gặp 9 10 372