Ktl-icon-tai-lieu

12 thì cơ bản trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi chauk18
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì cơ bản với các các
sử dụng và dấu hiêu nhận biết khác nhau. Dưới đây
là tổng hợp công thức thành lập, Dấu hiệu nhận
biết và cách sử dụng 12 thì này để các bạn dễ
dàng phân biệt và nắm rõ.

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

(Khẳng định): S + Vs/es + O

(Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O

(Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE

(Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O

(Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O

(Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O
Từ nhận biết: always, every, usually, often,
generally, frequently.

Cách dùng:
1. Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự
thật hiển nhiên.
Ví dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
2. Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một
hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng
là : O, S, X, CH, SH.
3. Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con
người
Ví dụ: He plays badminton very well
4. Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp
xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu ,
đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.
2. Thì hiện tại tiếp diễn - Present Continuous
Công thức

Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Phủ định:S+ BE + NOT + V_ing + O

Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O
Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the
moment
Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang
diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.
Ex: The children are playing football now.

Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề
nghị, mệnh lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next
room.

Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi
lặp lại dùng với phó từ ALWAYS :
Ex : He is always borrowing our books and then
he doesn't remember 
Thì này còn được dùng để diễn tả một hành
động sắp xảy ra ( ở tương lai gần)
Ex: He is coming tomrow
Lưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ
nhận thức chi giác như : to be, see, hear,
understand, know, like , want , glance, feel,
think, smell, love. hate, realize, seem,
remmber, forget,..........
Ex: I am tired now.
She wants to go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3. Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect

Khẳng định: S + have/ has + Past participle
(V3) + O

Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past
participle + O

Nghi vấn: have/ has +S+ Past participle + O


Từ nhận biết: already, not...yet, just, ever, never,
...
Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì cơ bản với các các
sử dụng và dấu hiêu nhận biết khác nhau. Dưới đây
là tổng hợp công thức thành lập, Dấu hiệu nhận
biết và cách sử dụng 12 thì này để các bạn dễ
dàng phân biệt và nắm rõ.
1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
(Khẳng định): S + Vs/es + O
(Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
(Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE
(Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
(Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
(Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O
Từ nhận biết: always, every, usually, often,
generally, frequently.
12 thì cơ bản trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 thì cơ bản trong tiếng Anh - Người đăng: chauk18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
12 thì cơ bản trong tiếng Anh 9 10 747