Ktl-icon-tai-lieu

150 câu tiếng anh thông dụng

Được đăng lên bởi minh-thuy-phan-le
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 1 lần
150 câu tiếng anh thông dụng
NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ
• Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
• Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)
• Bottom up! 100% nào! (Khi…đối ẩm)
• Me? Not likely! Tao hả? Không đời nào!
• Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc
• Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
• Hell with haggling! Thấy kệ nó!
• Mark my words! Nhớ lời tao đó!
• Bored to death! Chán chết!
• What a relief! Đỡ quá!
• Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá!
• Go to hell ! Đi chết đi! (Đừng có nói câu này nhiều nha!)
• It serves you right! Đáng đời mày!
• The more, the merrier! Càng đông càng vui (Especially when
you're
• holding a party)
• Beggars can't be choosers! ăn mày còn đòi xôi gấc
• Boys will be boys! Nó chỉ là trẻ con thôi mà!
• Good job!= well done! Làm tốt lắm!
• Go hell! chết đi, đồ quỷ tha ma bắt (những câu kiểu này nên
biết chỉ để
• biết thôi nhé! đừng lạm dụng)
• Just for fun! Cho vui thôi
• Try your best! Cố gắng lên (câu này chắc ai cũng biết)
• Make some noise! Sôi nổi lên nào!
• Congratulations! Chúc mừng !
• Rain cats and dogs. Mưa tầmtã

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Love me love my dog. Yêu em yêu cả đường đi, ghét em
ghét cả tông ty
họ hàng
Strike it. Trúng quả
Alway the same. Trước sau như một
Hit it off. Tâm đầu ý hợp
Hit or miss. Được chăng hay chớ
Add fuel to the fire. Thêm dầu vào lửa
To eat well and can dress beautyfully. Ăn trắng mặc trơn
Don't mention it! = You're welcome = That's allright! = Not
at
all. Không có chi
Just kidding. Chỉ đùa thôi
No, not a bit. Không chẳng có gì
Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả
After you. Bạn trước đi
Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của
anh
không?
The same as usual! Giống như mọi khi
Almost! Gần xong rồi
You 'll have to step on it Bạn phải đi ngay
I'm in a hurry. Tôi đang bận
What the hell is going on? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra
vậy?
Sorry for bothering! Xin lỗi vì đã làm phiền
Give me a certain time! Cho mình thêm thời gian
Prorincial! Sến
Decourages me much! Làm nản lòng
It's a kind of once-in-life! Cơ hội ngàn năm có một
Out of sight out of might! Xa mặt cách lòng

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

The God knows! Chúa mới biết được
Women love throught ears, while men love throught eyes!
Con gái yêu
bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
Poor you/me/him/her...! tội nghiệp mày/tao/thằng đó/ con
đó
Go along with you. Cút đi
Let me see. Để tôi xem đã/ Để tôi suy nghĩ đã
Quên nó ...
150 câu tiếng anh thông dụng
NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ
Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)
Bottom up! 100% nào! (Khi…đối ẩm)
Me? Not likely! Tao hả? Không đời nào!
Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc
Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
Hell with haggling! Thấy kệ nó!
Mark my words! Nhớ lời tao đó!
Bored to death! Chán chết!
What a relief! Đỡ quá!
Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá!
Go to hell ! Đi chết đi! (Đừng có nói câu này nhiều nha!)
It serves you right! Đáng đời mày!
The more, the merrier! Càng đông càng vui (Especially when
you're
holding a party)
Beggars can't be choosers! ăn mày còn đòi xôi gấc
Boys will be boys! Nó chỉ là trẻ con thôi mà!
Good job!= well done! Làm tốt lắm!
Go hell! chết đi, đồ quỷ tha ma bắt (những câu kiểu này nên
biết chỉ để
biết thôi nhé! đừng lạm dụng)
Just for fun! Cho vui thôi
Try your best! Cố gắng lên (câu này chắc ai cũng biết)
Make some noise! Sôi nổi lên nào!
Congratulations! Chúc mừng !
Rain cats and dogs. Mưa tầmtã
150 câu tiếng anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
150 câu tiếng anh thông dụng - Người đăng: minh-thuy-phan-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
150 câu tiếng anh thông dụng 9 10 691