Ktl-icon-tai-lieu

1985 Chữ Kansi tiếng Nhật

Được đăng lên bởi Truc Phuong
Số trang: 471 trang   |   Lượt xem: 3067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Stt

Hán Việt

33

NHẤT

101

ẤT

313

CỬU

742

THẤT

813

THẬP

976

NHÂN

1306

ĐINH

1364

ĐAO

1430

NHỊ

1435

NHẬP

1492

BÁT

1788

HỰU

1871

LIỄU

1884

LỰC

1

HẠ

203

CAN

247

HÒAN

255

KỶ

314

CỬU

315

CẬP

Kanji

一
乙
九
七
十
人
丁
刀
二
入
八
又
了
力
下
干
丸
己
久
及

Không dấu

Nét

Âm ON

nhat

1

ichi

at

1

otsu

cuu

2

kyuu, ku

that

2

shichi

thap

2

juu

nhan

2

zin, nin

dinh

2

tei

dao

2

tou

nhi

2

ni

nhap

2

nyuu

bat

2

hachi

huu

2

yuu

lieu

2

ryou

luc

2

ryoku, riki

ha

3

ka, ge

can

3

kan

hoan

3

gan

ky

3

ki, ko

cuu

3

kyuu, ku

cap

3

kyuu

316

CUNG

522

KHẨU

523

CÔNG

618

TÀI

660

TAM

661

SƠN

675

SĨ

676

TỬ, TÝ

765

CHƯỚC

859

NỮ

866

TIỂU

917

THƯỢNG

918

TRƯỢNG

977

NHẪN

1002

THỐN

1036

TỊCH

1064

THIÊN

1065

XUYÊN

1195

ĐẠI

1359

THỔ

弓
口
工
才
三
山
士
子
勺
女
小
上
丈
刃
寸
夕
千
川
大
土

cung

3

kyuu

khau

3

kou, ku

cong

3

kou

tai

3

sai

tam

3

san

son

3

san

si

3

shi

tu

3

shi, su

chuoc

3

shaku

nu

3

jo

tieu

3

shou

thuong

3

jou

truong

3

jou

nhan

3

zin

thon

3

sun

tich

3

seki

thien

3

sen

xuyen

3

sen

dai

3

dai, tai

tho

3

do, to

1687

VONG

1720

PHÀM

1734

VẠN

1804

DƯ, DỰ

36

DẪN

70

VIÊN

86

VƯƠNG

107

HÓA

108

HỎA

143

GIỚI

144

NGẢI

333

NGƯU

347

HUNG

382

CÂN

396

KHU

449

KHUYẾT

456

NGUYỆT

457

KHUYỂN

486

NGUYÊN

487

ẢO

亡
凡
万
与
引
円
王
化
火
介
刈
牛
凶
斤
区
欠
月
犬
元
幻

vong

3

bou, mou

pham

3

bon, han

van

3

man, batsu

du

3

yo

can

4

in

vien

4

en

vuong

4

ou

hoa

4

ka, ke

hoa

4

ka

gioi

4

kai

ngai

4

kai

nguu

4

gyuu

hung

4

kyou

can

4

kin

khu

4

ku

khuûyet

4

ketsu

nguyet

4

getsu, gatsu

khuyen

4

ken

nguyen

4

gen, gan

ao

4

gen

497

HỘ

512

NGŨ

513

HỖ

514

NGỌ

524

CÔNG

525

KHỔNG

598

KIM

677

CHI

678

CHỈ

679

THỊ, CHI

766

XÍCH

773

THỦ

792

THU

867

THĂNG

868

THIỂU, THIẾU

919

NHŨNG

948

TĂM

978

NHÂN

984

THỦY

1004

TỈNH

戸
五
互
午
公
孔
今
支
止
氏
尺
手
収
升
少
冗
心
仁
水
井

ho

4

ko

ngu

4

go

ho

4

go

ngo

4

go

cong

4

kou

khong

4

kou

kim

4

kon, kin

chi

4

shi

chi

4

shi

thi

4

shi

xich

4

shaku

thu

4

shu

thu

4

shuu

thang

4

shou

thieu

4

shou

nhung

4

jou

tam

4

shin

nhan

4

zin, ni

thuy

4

sui

tinh

4

sei, shou, zyou

1052

THIẾT

1108

SONG

1178

THÁI

1212

ĐAN, ĐƠN

1254

TRUNG, TRÚNG

1269

ĐiẾU

1340

THIÊN

1351

ĐẨU

1422

ĐỒN

1434

NHẬT

1500

PHẢN

1524

TỶ

1549

THẤT

1573

BẤT

1574

PHU

1575

PHỤ
...
Stt Hán Việt Kanji Không dấu Nét Âm ON
33
NHẤT
nhat 1 ichi
101
ẤT
at 1 otsu
313
CỬU
cuu 2 kyuu, ku
742
THẤT
that 2 shichi
813
THẬP
thap 2 juu
976
NHÂN
nhan 2 zin, nin
1306
ĐINH
dinh 2 tei
1364
ĐAO
dao 2 tou
1430
NHỊ
nhi 2 ni
1435
NHẬP
nhap 2 nyuu
1492
BÁT
bat 2 hachi
1788
HỰU
huu 2 yuu
1871
LIỄU
lieu 2 ryou
1884
LỰC
luc 2 ryoku, riki
1
HẠ
ha 3 ka, ge
203
CAN
can 3 kan
247
HÒAN
hoan 3 gan
255
KỶ
ky 3 ki, ko
314
CỬU
cuu 3 kyuu, ku
315
CẬP
cap 3 kyuu
1985 Chữ Kansi tiếng Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1985 Chữ Kansi tiếng Nhật - Người đăng: Truc Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
471 Vietnamese
1985 Chữ Kansi tiếng Nhật 9 10 848