Ktl-icon-tai-lieu

21 giai đoạn phát triển kỹ năng đọc sách Tiếng Anh cho trẻ

Được đăng lên bởi daohuyen78
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 1 lần
21 giai đoạn phát triển kỹ năng đọc sách tiếng anh cho
trẻ
chào bạn! Mình biết hình đó hơi bé. Nhưng do kỹ năng tin học hơi kém, nên mình không
biết kẻ bảng trong forum này>> không thể tự đáng được. Bạn có thể phóng to lên chút thì
chắc là được đó!
Còn thứ tự các giai đoạn như sau:
Giai đoạn
Giai đoạn 1 Nhìn từ, nghe và lặp lại
Giai đoạn 2 Đọc từ dựa theo hình ảnh
Giai đoạn 3 Nhận diện chữ trong một từ
Giai đoạn 4 Nhận diện nguyên âm và phụ âm trong một từ
Giai đoạn 5 Nhận diện được từ
Giai đoạn 6 Nhận diện được tính chất từ: Danh từ/ Động từ/ Tính từ
Giai đoạn 7 Hiểu những cấu trúc câu đơn giản
Giai đoạn 8 Hiểu được cách hình thành câu
Giai đoạn 9 Đọc hiểu được một đoạn văn ngắn
Giai đoạn 10 Hiểu được cấu trúc câu phức tạp hơn, đọc được một câu chuyện ngắn
Giai đoạn 11 Bắt đầu phát triển khả năng viết và đặt câu hỏi với Who, What, Why,
How…
Giai đoạn 12 Khả năng kết nối những câu đơn lại với nhau
Giai đoạn 13 Hiểu được ý chính câu chuyện
Giai đoạn 14 Hiểu được mệnh đề, câu trực tiếp và gián tiếp
Giai đoạn 15 Hiểu được câu nguyên nhân và kết quả
Giai đoạn 16 Hiểu được đoạn truyện qua những từ chính
Giai đoạn 17 Đọc, hiểu và trích dẫn
Giai đoạn 18 Tóm tắt được câu chuyện
Giai đoạn 19 Đọc, hiểu các đoạn văn mang tính học thuật, văn học…
Giai đoạn 20 Đọc, hiểu và phân tích ý đồ tác giả
Giai đoạn 21 Đọc, hiểu và phân tích các bài viết mang tính học thuật, văn chương…
Theo nghiên cứu thì việc bé chỉ nghe thì bé chỉ nhớ được 20%, khi bé được xem hình ảnh
thì bé nhớ được 35%, khi bé được nghe những gì mình kể thì bé nhớ được 50%, còn khi
bé được làm những gì liên quan đến câu chuyện thì bé có khả năng nhớ được 65%.
Bạn có thể tìm qua các đĩa video ở ngoài ý. Nó cũng có chương trình tiếng anh tốt đây,
các nhân vật trong đó nói tiếng anh cũng chậm mà. Bạn có thể cho bé học online qua
 có nhiều bài học free hay đấy. hihi, bé nhà bạn đang học lớp 6
thì khi cho tiếp xúc với internet nên giám sát chút

...
21 giai đoạn phát triển kỹ năng đọc sách tiếng anh cho
trẻ
chào bạn! Mình biết hình đó hơi bé. Nhưng do kỹ năng tin học hơi kém, nên mình không
biết kẻ bảng trong forum này>> không thể tự đáng được. Bạn có thể phóng to lên chút thì
chắc là được đó!
Còn thứ tự các giai đoạn như sau:
Giai đoạn
Giai đoạn 1 Nhìn từ, nghe và lặp lại
Giai đoạn 2 Đọc từ dựa theo hình ảnh
Giai đoạn 3 Nhận diện chữ trong một từ
Giai đoạn 4 Nhận diện nguyên âm và phụ âm trong một từ
Giai đoạn 5 Nhận diện được từ
Giai đoạn 6 Nhận diện được tính chất từ: Danh từ/ Động từ/ Tính từ
Giai đoạn 7 Hiểu những cấu trúc câu đơn giản
Giai đoạn 8 Hiểu được cách hình thành câu
Giai đoạn 9 Đọc hiểu được một đoạn văn ngắn
Giai đoạn 10 Hiểu được cấu trúc câu phức tạp hơn, đọc được một câu chuyện ngắn
Giai đoạn 11 Bắt đầu phát triển khả năng viết và đặt câu hỏi với Who, What, Why,
How…
Giai đoạn 12 Khả năng kết nối những câu đơn lại với nhau
Giai đoạn 13 Hiểu được ý chính câu chuyện
Giai đoạn 14 Hiểu được mệnh đề, câu trực tiếp và gián tiếp
Giai đoạn 15 Hiểu được câu nguyên nhân và kết quả
Giai đoạn 16 Hiểu được đoạn truyện qua những từ chính
Giai đoạn 17 Đọc, hiểu và trích dẫn
Giai đoạn 18 Tóm tắt được câu chuyện
Giai đoạn 19 Đọc, hiểu các đoạn văn mang tính học thuật, văn học…
Giai đoạn 20 Đọc, hiểu và phân tích ý đồ tác giả
Giai đoạn 21 Đọc, hiểu và phân tích các bài viết mang tính học thuật, văn chương…
Theo nghiên cứu thì việc bé chỉ nghe thì bé chỉ nhớ được 20%, khi bé được xem hình ảnh
thì bé nhớ được 35%, khi bé được nghe những gì mình kể thì bé nhớ được 50%, còn khi
bé được làm những gì liên quan đến câu chuyện thì bé có khả năng nhớ được 65%.
Bạn có thể tìm qua các đĩa video ở ngoài ý. Nó cũng có chương trình tiếng anh tốt đây,
các nhân vật trong đó nói tiếng anh cũng chậm mà. Bạn có thể cho bé học online qua
http://tienganh123.com.vn có nhiều bài học free hay đấy. hihi, bé nhà bạn đang học lớp 6
thì khi cho tiếp xúc với internet nên giám sát chút
21 giai đoạn phát triển kỹ năng đọc sách Tiếng Anh cho trẻ - Người đăng: daohuyen78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
21 giai đoạn phát triển kỹ năng đọc sách Tiếng Anh cho trẻ 9 10 374