Ktl-icon-tai-lieu

214 Bộ thủ hán ngữ

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 1 lần
214 BỘ THỦ HÁN NGỮ
(Vui lòng Giữ phím Ctrl nhấn chuột trái vào các số nét để truy cập cho
nhanh).
Bộ 01 nét. Bộ 02 nét. Bộ 03 nét. Bộ 04 nét. Bộ 05 nét. Bộ 06 nét. Bộ 07
nét.
Bộ 08 nét. Bộ 09 nét. Bộ 10 nét. Bộ 11 nét. Bộ 12 nét. Bộ 13 nét. Bộ 14
nét
Bộ 15, 16, 17 nét.
Bộ 01 nét: 06 bộ. (Trở lại đầu trang)

一 Nhất: Một, thứ nhất,khởi đầu các số đo, thuộc về dương, bao quát hết thảy.
2.丨 Cổn: Nét sổ, đường thẳng đứng trên thông xuống dưới.
3.丶 Chủ: Nét chấm, một điểm.
4.丿 Phiệt: Nét phảy, nét nghiêng từ phải qua trái, chỉ động tác.
5.乙 Ất: Can thứ hai trong mười can (Giáp, ất , bính, đinh…).
6.亅 Quyết: Nét sổ có móc, cái móc.
1.

Bộ 02 nét: 23 bộ. (Trở lại đầu trang)

二 Nhị: Số hai, số của đất, thuộc về âm.
8.亠 Đầu: Không có nghĩa, thường là phần trên của một số chữ khác.
9.人 Nhân: Người, có hai chân, là sinh vật đứng thẳng, còn có dạng nhân đứng
仁.
10.儿 Nhân (đi): Người, như hình người đang đi.
11.入 Nhập: Vào, tượng hình rễ cây đâm sâu vào đất.
12.八 Bát: Nguyên nghĩa là phân chia, còn có nghĩa là số tám.
13.冂 Quynh: Đất ở xa ngoài bờ cõi, như vòng tường bao quanh thành lũy.
14.冖 Mịch: Khăn chùm lên đồ vật, che đậy, kín không nhìn thấy rõ.
15.冫 Băng: Nược đóng băng, nước đá.
7.

几 Kỷ: Cái ghế, bảo thủ không biến đổi, ích kỷ.
17.凵 Khảm: Há miệng, vật để đựng đồ như máng chậu đấu…
18.刀 Đao: con dao hoặc hình thức khác 刂 thường đứng bên phải các bộ khác.
19.力 Lực: Sức, như hình bàn tay đánh xuống.
20.勹 Bao: Bọc, gói, khom lưng ôm một vật.
21.匕 Tỷ (bỉ): Cái thìa.
22.匚 Phương: Đồ đựng, cái hộp, hình khoanh gỗ khoét ở giữa (nét ngang dưới).
23. 匸 Hễ (hệ): Che đậy. (nét ngang trên phủ quá sang trái nét sổ vuông).
24.十 Thập: Số mười, đầy đủ,(Đông tây nam bắc trung cung đủ cả).
25.卜 Bốc: Bói, Giống như những vết nứt trên yếm rùa để xem hung cát…
26.卩 Tiết: Đốt tre, một chi tiết nhỏ trong một sự vật hoắc hiện tượng.
27.厂 Hán: Chỗ sườn núi có mái che người xưa chọn làm chỗ ở.
28.厶 Tư: Riêng tư.
29.又 Hựu: Cái tay bắt chéo, trở lại một lần nữa.
16.

Bộ 03 nét: 31 bộ. (Trở lại đầu trang)

口 Khẩu: Miệng (hình cái miệng).
31.囗 Vi: Vây quanh (phạm vi, gianh giới bao quanh).
32.土 Đất: Gồm bộ nhị 二 với bộ cổn 丨 như hình cây mọc trên mặt đất.
33.士 Sĩ: Học trò, sĩ tử,những người nghiên cứu học vấn. Gồm chữ thập 十 và
30.

chữ nhất 一 thể hiện người lo toan gánh vác nhiều việc nên đượi coi như một mà lo
bằng mười. Người có học thức thì một việc suy ra mười và mười việc vẫn có thể
hợp lại thành một.

夊 Truy (Trĩ): Theo sau mà đến kịp người đi trước.
35.夂 Tuy: Dáng đi chậm.
34.

3...
214 BỘ THỦ HÁN NGỮ
(Vui lòng Giữ phím Ctrl nhấn chuột trái vào các số nét để truy cập cho
nhanh).
Bộ 01 nét. Bộ 02 nét. Bộ 03 nét. Bộ 04 nét. Bộ 05 nét. Bộ 06 nét. Bộ 07
nét.
Bộ 08 nét. Bộ 09 nét. Bộ 10 nét. Bộ 11 nét. Bộ 12 nét. Bộ 13 nét. Bộ 14
nét
Bộ 15, 16, 17 nét.
Bộ 01 nét: 06 bộ. (Trở lại đầu trang)
1. Nhất: Một, thứ nhất,khởi đầu các số đo, thuộc về dương, bao quát hết thảy.
2. Cổn: Nét sổ, đường thẳng đứng trên thông xuống dưới.
3. Chủ: Nét chấm, một điểm.
4.丿 Phiệt: Nét phảy, nét nghiêng từ phải qua trái, chỉ động tác.
5. Ất: Can thứ hai trong mười can (Giáp, ất , bính, đinh…).
6. Quyết: Nét sổ có móc, cái móc.
Bộ 02 nét: 23 bộ. (Trở lại đầu trang)
7. Nhị: Số hai, số của đất, thuộc về âm.
8. Đầu: Không có nghĩa, thường là phần trên của một số chữ khác.
9. Nhân: Người, có hai chân, là sinh vật đứng thẳng, còn có dạng nhân đứng
.
10. Nhân (đi): Người, như hình người đang đi.
11. Nhập: Vào, tượng hình rễ cây đâm sâu vào đất.
12. Bát: Nguyên nghĩa là phân chia, còn có nghĩa là số tám.
13. Quynh: Đất ở xa ngoài bờ cõi, như vòng tường bao quanh thành lũy.
14. Mịch: Khăn chùm lên đồ vật, che đậy, kín không nhìn thấy rõ.
15. Băng: Nược đóng băng, nước đá.
214 Bộ thủ hán ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
214 Bộ thủ hán ngữ - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
214 Bộ thủ hán ngữ 9 10 129