Ktl-icon-tai-lieu

Bảng động tư bất quy tắc

Được đăng lên bởi phuonghoatrinhbinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Võ Thị Kiều Trinh
Danh sách động từ bất quy tắc (tiếng Anh)

Động từ nguyên thể
abide
arise
awake
be
bear
become
befall
begin
behold
bend
beset
bespeak
bid
bind
bleed
blow
break
breed
bring
broadcast
build
burn
buy
cast
catch
chide
choose
cleave
cleave
come
cost
crow
cut
deal
dig
dive
draw
dream
drink
drive
dwell
eat
fall
feed
feel
fight
find
flee
fling
fly

Quá khứ
Quá khứ phân từ
abode/abided
abiden/aboded
arose
arisen
Võ
Th
ị
Kiều Trinh
awoke
awoken
was/were
been
bore
borne
became
become
befell
befallen
began
begun
beheld
beheld
bent
bent
beset
beset
bespoke
bespoken
bid
bid
bound
bound
bled
bled
blew
blown
broke
broken
bred
bred
brought
brought
broadcast
broadcast
built
built
burnt/burned
burnt/burned
bought
bought
cast
cast
caught
caught
chid/ chided
chid/ chidden/ chided
chose
chosen
clove/ cleft/ cleaved cloven/ cleft/ cleaved
clave
cleaved
came
come
cost
cost
crew/crewed
crowed
cut
cut
dealt
dealt
dug
dug
dove/ dived
dived
drew
drawn
dreamt/ dreamed
dreamt/ dreamed
drank
drunk
drove
driven
dwelt
dwelt
ate
eaten
fell
fallen
fed
fed
felt
felt
fought
fought
found
found
fled
fled
flung
flung
flew
flown

Nghĩa
lưu trú,lưu lại
phát sinh
đánh thức, thức
thì, là, bị. ở
mang, chịu dựng
trở nên
xảy đến
bắt đầu
ngắm nhìn
bẻ cong
bao quanh
chứng tỏ
trả giá
buộc, trói
chảy máu
thổi
đập vỡ
nuôi, dạy dỗ
mang đến
phát thanh, phát sóng
xây dựng
đốt, cháy
mua
ném, tung
bắt, chụp
mắng chửi
chọn, lựa
chẻ, tách hai
dính chặt
đến, đi đến
có giá là
gáy (gà)
cắt, chặt
giao thiệp
dào
lặn; lao xuống
vẽ
mơ thấy
uống
lái xe
trú ngụ, ở
ăn
ngã; rơi
cho ăn; ăn; nuôi;
cảm thấy
chiến đấu
tìm thấy; thấy
chạy trốn
tung; quang
bay

Võ Thị Kiều Trinh

...
Võ Th Ki u Trinh
Danh sách đng t bt quy tc (tiếng Anh)
Bảng động tư bất quy tắc - Trang 2
Bảng động tư bất quy tắc - Người đăng: phuonghoatrinhbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng động tư bất quy tắc 9 10 113