Ktl-icon-tai-lieu

Bảng động từ bất quy tắc

Được đăng lên bởi Minh Thuy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng động từ bất quy tắc Infinitive

Past
Abide

Past participle
abode

arise arose

abode

arisen

awake

awoke

be

was, were

bear

bore

Nghĩa
Trú ngụ,chịu đựng

Nổi dậy, nổi lên
awoke, awaked

Tỉnh dậy ,đánh thức

been Thì, là, ở, bị được
borne, born Mang, chịu đựng, sinh đẻ

beat beat beaten

Đánh

become

became

become

befall befell befallen

Xảy tới

Thành,trở nên

begin began begun Bắt đầu
behold

beheld

beheld

Ngắm , nhìn

bend bent bent Uốn cong
bereave

bereft bereft Lấy đi, tước đoạt

bespeak

bespoke

bespoken

Đặt trước, giữ trước

beseech

besought

besought

Van xin

bet

bet

bet

bid

bade bid, bidden Ra lênh

Đánh cuộc, cá

bind boundboundBuộc, là dính vào
bite

bit

bit, bitten

Cắn

bleed bled bled Chảy máu
blow blew blownThổi

break broke broken

Làm vỡ, bẻ gãy

breed bred bred Nuôi nấng
bring brought

brought

Mang lại, đem lại

build built built Xây dựng
burn burnt burnt Đốt cháy
burst burst burst Nổ
buy

bought

bought

cast

cast

Liệng, ném, quăng

cast

catch caught

caught

chide chid chidden
choose

Mua

Bắt, chụp được

Quở mắng

chose chosen

Lựa chọn

cleaveclove, cleft cloven, chleft

Chẻ ra, tách ra

cling clung clung Bám, quyến luyến
clothe clad clad Mặc, bận quần áo
come came come Đến
cost cost cost Trị giá
creep crept crept Bò
crow crew, crowwed
cut

cut

cut

crowed

Gáy, gà gáy

Cắt

deal dealt dealt Giao thiệp, chia bài
dig

dug

dug

Đào

do

did

done Làm

draw drew drawnKéo, vẽ

dreamdreamt

dreamt

Mơ, mộng

drink drank drunk Uống
drive drove drivenĐưa, lái xe
dwell dwelt dwelt Ở, trú ngụ
eat

ate

eaten Ăn

fall

fell

fallen Ngã, rơi

feed fed

fed

Nuôi cho ăn

feel

felt

Cảm thấy

felt

fight fought

fought

Đánh , chiến đấu

find found found Tìm thấy, được
flee

fled

fled

Chạy trốn

fling flung flung Ném
fly

flew flown Bay

forbear

forbore

forbid forbade

forbone

forbidden

Kiêng cử

Cấm

foresee

foresaw

foreseen

Tiên tri

foretell

foretold

foretold

Tiên đoán

forget forget forgetten

Quên

forgive

forgave

forgiven

Tha thứ

forsake

forsook

forsaken

Bỏ rơi, từ bỏ

forswear

forswore

forsworn

Thề bỏ

freeze froze frozenĐông lại , đóng băng
get

got

got, gotten Được, trở nên

gild

gilt

gilt

Mạ vàng

gard gart

gart

Cuốn xung quanh

give gave given Cho
go

went gone Đi

grind ground

ground

Xay, nghiền nhỏ

grow grew grownLớn lên, mọc
hang hung hung Treo
have had

had

Có

hear heard heard Nghe
heave hove hove Nhấc lên, nâng lên
hew hewed

hewn Gọt đẽo

hide hid

hid, hidden Ẩn...
Bảng động từ bất quy tắc Infinitive
Past Past participle Nghĩa
Abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng
arise arose arisen Nổi dậy, nổi lên
awake awoke awoke, awaked Tỉnh dậy ,đánh thức
be was, were been Thì, là, ở, bị được
bear bore borne, born Mang, chịu đựng, sinh đẻ
beat beat beaten Đánh
become became become Thành,trở nên
befall befell befallen Xảy tới
begin began begunBắt đầu
behold beheld beheld Ngắm , nhìn
bend bent bent Uốn cong
bereave bereft bereft Lấy đi, tước đoạt
bespeak bespoke bespoken Đặt trước, giữ trước
beseech besought besought Van xin
bet bet bet Đánh cuộc, cá
bid bade bid, bidden Ra lênh
bind boundboundBuộc, là dính vào
bite bit bit, bitten Cắn
bleed bled bled Chảy máu
blow blew blownThổi
Bảng động từ bất quy tắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng động từ bất quy tắc - Người đăng: Minh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bảng động từ bất quy tắc 9 10 966