Ktl-icon-tai-lieu

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2015

Được đăng lên bởi buivietlongsl
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 54 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2015
19/03/2015 13:50 pm

Điểm cộng khu vực kv1,KV2, KV2-NT, KV3 là bao nhiêu năm 2015 trong việc
ưu tiên xét tuyển đại học cao đẳng được tất cả các học sinh bậc phụ huynh
cùng quý Thầy cô quan tâm. Tuyensinh247 thống kê bảng phân chi khu vực
tuyển sinh dưới đây để giúp các em biết đồng thời để điền chính xác vào hồ
sơ
>> Quy chế tuyển sinh năm 2015
Xem thêm :
Thông tin mới nhất về thi ĐH và tốt nghiệp từ 2015

Chính sách ưu tiên theo khu vực bản mới nhất cập nhật ngày 07/04/2015
a) Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu
tiên theo khu vực đó trong trường hợp sau:
Nếu trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu
hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời
gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào,
hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí
sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.
b) Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu
thường trú:
- Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH;
- Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
hoặc UBND cấp tỉnh;
- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và
miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày
19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Các xã đặc biệt khó khăn vùng
bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 được quy định tại Quyết định số
539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Các xã đặc biệt khó khăn, xã
biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm
2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng
Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ
điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 nếu học
trung học tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có các xã trên;
- Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên
tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú
trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng
thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.
Điểm cộng ưu tiên theo khu vực:
- KV1 được ưu tiên 1,5 điểm
- KV2-NT được ưu tiên 1 điểm
- KV2 ...
Bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2015
19/03/2015 13:50 pm
Điểm cộng khu vực kv1,KV2, KV2-NT, KV3 là bao nhiêu năm 2015 trong việc
ưu tiên xét tuyển đại học cao đẳng được tất cả các học sinh bậc phụ huynh
cùng quý Thầy cô quan tâm. Tuyensinh247 thống kê bảng phân chi khu vực
tuyển sinh dưới đây để giúp các em biết đồng thời để điền chính xác vào hồ
>> Quy chế tuyển sinh năm 2015
Xem thêm :
Thông tin mới nhất về thi ĐH và tốt nghiệp từ 2015
Bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2015 - Trang 2
Bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2015 - Người đăng: buivietlongsl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2015 9 10 233