Ktl-icon-tai-lieu

Bí kíp tạo động lực ôn Ielts 8.0

Được đăng lên bởi thuyngak37
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÍ KÍP TẠO ĐỘNG LỰC TỰ ÔN IELTS 8.0
Trước hết, rất cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ 2 note chia sẻ kinh nghiệm tự ôn IELTS của mình. (các
bạn chưa xem có thể click vào page:  để đọc).
Mình rất vui vì nhiều bạn đã inbox, mail cho mình nhận xét rằng các phương pháp mình chia sẻ rất có ích,
hữu dụng với các bạn. Tuy nhiên, thành thật mà nói mình không chắc bao nhiêu phần trăm các bạn sẽ kiên
trì ôn luyện theo phương pháp đấy và đạt được target IELTS như mong muốn ? Không biết khi đọc note
này, các bạn đã nản mà bỏ sách vở đi chưa ? :D.
Phương pháp hay, kinh nghiệm hữu dụng, tài liệu có ích….tất cả điều đó chỉ giúp bạn đi đến mục tiêu nhanh
hơn chứ không giúp bạn đang từ band 4.0 lên 8.0 ngay được. Yếu tố quan trọng nhất theo mình đó là sự kiên
trì, ý chí theo đuổi việc học đến tận cùng của bạn.
Vậy làm sao tạo động lực, hứng khởi cho bản thân để kiên trì ôn luyện IELTS ??? Đó là lý do mình post
note tiếp theo này. Xin giới thiệu với các bạn phương pháp vừa giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe nói, vừa
giúp bạn tăng thêm động lực, ý chí để ôn luyện. Đó là phương pháp:

“Luyện Listening và Speaking qua các video tạo động lực”
Video tạo động lực là gì ? Hiểu đơn giản đó là video chia sẻ kinh nghiệm, con đường thành công của các
tấm gương thành công nổi tiếng như: Will smith, Arnold Schwarzenegger, Bill gates, Steve Job. … hoặc các
bài diễn thuyết phương pháp thành công của các diễn giả nổi tiếng như Eric thomas, Les Brown, Nick
vujicic... Vì để ôn luyện tiếng Anh nên tạm thời chúng ta chỉ quan tâm đến các video tiếng Anh của các diễn
giả nước ngoài
Nội dung cách học như sau:
Bước 1: Tìm nguồn video tạo động lực tiếng Anh và có transcript (nhất thiết phải có)
Nguồn video tạo động lực bạn có thể search trên youtube rất nhiều. Dùng từ khóa “inspirational videos” để
tìm kiếm. Hoặc vào Ted.com mục “inspirational videos” …
Ngoài ra, mình recommend bạn một trang video tạo động lực rất hay của một bạn nước ngoài làm và luôn
có sub English (thậm chí có cả sub Việt vì mình và một số bạn Việt Nam khác thường dịch và gửi file sub
cho bạn đấy add vào video)
Bạn click vào nút đăng ký kênh video này:

Video tạo động lực của bạn này được làm rất công phu, lồng ghép rất hay. Nói không quá, nếu bạn đang nản
lòng hoặc gặp vấn đề khó khăn gì trong cuộc sống xem xong video bạn sẽ thay đổi thái độ liền

Một trong những video mình thích nhất:

Bước 2...
BÍ KÍP TO ĐỘNG LC T ÔN IELTS 8.0
Trước hết, rất cám ơn các bạn đã theo dõi và ng h 2 note chia s kinh nghim t ôn IELTS ca mình. (các
bạn chưa xem có thể click vào page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 để đọc).
Mình rt vui nhiu bạn đã inbox, mail cho nh nhn xét rằng các phương pháp mình chia s rt ích,
hu dng vi các bn. Tuy nhiên, thành tht nói mình không chc bao nhiêu phần trăm các bn s kiên
trì ôn luyện theo phương pháp đấy và đạt được target IELTS như mong muốn ? Không biết khi đọc note
này, các bạn đã nản mà b sách v đi chưa ? :D.
Phương pháp hay, kinh nghiệm hu dng, tài liệu có ích….tất c điều đó chỉ giúp bạn đi đến mc tiêu nhanh
hơn chứ không giúp bạn đang từ band 4.0 lên 8.0 ngay được. Yếu t quan trng nhất theo mình đó là sự kiên
trì, ý chí theo đuổi vic học đến tn cùng ca bn.
Vy làm sao tạo động lc, hng khi cho bản thân để kiên trì ôn luyn IELTS ??? Đó do nh post
note tiếp theo này. Xin gii thiu vi các bn phương pháp vừa giúp bn ci thin k năng nghe nói, va
giúp bạn tăng thêm động lực, ý chí để ôn luyện. Đó là phương pháp:
“Luyện Listening và Speaking qua các video tạo động lực”
Video tạo động lc ? Hiểu đơn giản đó video chia s kinh nghiệm, con đường thành công ca các
tấm gương thành công nổi tiếng như: Will smith, Arnold Schwarzenegger, Bill gates, Steve Job. hoc các
bài din thuyết phương pháp thành công ca các din gi ni tiếng như Eric thomas, Les Brown, Nick
vujicic... Vì để ôn luyn tiếng Anh nên tm thi chúng ta ch quan tâm đến các video tiếng Anh ca các din
gi nước ngoài
Ni dung cách học như sau:
c 1: Tìm ngun video tạo động lc tiếng Anh và có transcript (nht thiết phi có)
Ngun video tạo động lc bn th search trên youtube rt nhiu. Dùng t khóa inspirational videos” để
tìm kiếm. Hoc vào Ted.com mc inspirational videos”
Ngoài ra, mình recommend bn mt trang video tạo động lc rt hay ca mt bạn nước ngoài làm luôn
sub English (thm chí c sub Vit mình mt s bn Việt Nam khác thường dch gi file sub
cho bạn đấy add vào video)
Bạn click vào nút đăng ký kênh video này:
https://www.youtube.com/channel/UCnJ-KJLPlRw90rGs_6XfmmQ
Video tạo động lc ca bạn này được làm rt công phu, lng ghép rt hay. Nói không quá, nếu bạn đang nản
lòng hoc gp vấn đề khó khăn gì trong cuộc sng xem xong video bn s thay đổi thái độ lin
Bí kíp tạo động lực ôn Ielts 8.0 - Trang 2
Bí kíp tạo động lực ôn Ielts 8.0 - Người đăng: thuyngak37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bí kíp tạo động lực ôn Ielts 8.0 9 10 946