Ktl-icon-tai-lieu

Các Cấp Bậc Trong Gia Đình

Được đăng lên bởi rosegarden291
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CẤP BẬC TRONG GIA ĐÌNH
ancestor: tổ tiên, ông bà
forefather: tổ tiên
great­grandparent: ông cố hoặc bà cố
great­grandfather: ông cố
great­grandmother: bà cố
grandparent: ông hoặc bà
grandfather: ông (nội, ngoại)
grandmother: bà (nội, ngoại)
great­uncle: ông chú, ông bác (anh hoặc em của ông nội)
great­aunt: bà thím, bà bác (chị hoặc em của ông nội)
parent: ba hoặc mẹ (số nhiều là "ba mẹ")
father: ba
mother : mẹ
father­in­law: ba chồng, ba vợ
mother­in­law: mẹ chồng, mẹ vợ
aunt: cô, dì, thím, mợ
uncle : chú, bác, dượng, cậu
sibling: anh, chị, em ruột
brother: anh (em) trai
sister: chị (em) gái
cousin (hay first cousin): anh, chị, em họ

sister­in­law : chị hoặc em dâu
brother­in­law: anh hoặc em rể
children: con cái
daughter: con gái
son: con trai
daughter­in­law: con dâu
son­in­law: con rể
niece: cháu gái (gọi chú thím)
nephew: cháu trai (gọi chú thím)
godfather: cha đỡ đầu
great­: dùng để lùi về 1 thế hệ. great­grandfather ông cố
step­: kế, ghẻ. Stepfather, stepmother, stepchild, v.v.
half­: trong mối liên quan cùng cha khác mẹ (hoặc ngược lại). halfbrother anh em trai khác cha hoặc
mẹ.
foster­: nuôi. foster­mother mẹ nuôi, foster­son con nuôi
bastard (cũ) con rơi (ngoài hôn nhân)
fosterling : con nuôi
orphan: trẻ mồ côi
bachelor: đàn ông độc thân
bachelorette: phụ nữ độc thân (=muốn có chồng)
spinster: người đàn bà không chồng (=không muốn có chồng)
widower: người đàn ông góa vợ
widow: góa phụ
folks: họ hàng thân thuộc

kinsman: người bà con (nam)
kinswoman: người bà con (nữ)
fraternity: tình anh em
brotherhood: tình anh em

...
CÁC C P B C TRONG GIA ĐÌNH
ancestor: t tiên, ông bà
forefather: t tiên
great-grandparent: ông c ho c bà c
great-grandfather: ông c
great-grandmother: bà c
grandparent: ông ho c bà
grandfather: ông (n i, ngo i)
grandmother: bà (n i, ngo i)
great-uncle: ông chú, ông bác (anh ho c em c a ông n i)
great-aunt: bà thím, bà bác (ch ho c em c a ông n i)
parent: ba ho c m (s nhi u là "ba m ")
father: ba
mother : m
father-in-law: ba ch ng, ba v
mother-in-law: m ch ng, m v
aunt: cô, dì, thím, m
uncle : chú, bác, d ng, c uượ
sibling: anh, ch , em ru t
brother: anh (em) trai
sister: ch (em) gái
cousin (hay first cousin): anh, ch , em h
Các Cấp Bậc Trong Gia Đình - Trang 2
Các Cấp Bậc Trong Gia Đình - Người đăng: rosegarden291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các Cấp Bậc Trong Gia Đình 9 10 453