Ktl-icon-tai-lieu

cách đọc số tiếng Anh

Được đăng lên bởi meokem
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cách đọc các số liệu trong tiếng Anh
Cách đọc các số trong tiếng Anh tưởng chừng là một việc đơn giản và ít mấy ai chú ý.
Nhưng trên thực tế cách phát âm đúng những số liệu như số tiền, số điện thoại, ngày tháng
năm… lại vô cùng quan trọng.
1. Số đếm:
a. Khi đọc các số như 100; 1,000; 1,000,000 ta thêm “a” vào trước các từ “hundred”,
“thousand”, “million”, chứ không thêm “one”
100

a hundred

1000

a thousand

1000000

a million

b. Khi đọc các số lớn hơn 100, ta thêm âm đọc nhẹ (the weak syllable) “and” .
Ví dụ:
101

a hundred and one

350

three hundred and fifty

529

five hundred and twenty-nine

2,491

two thousand, four hundred and ninety-one

7,512

seven thousand, five hundred and twelve

27,403

twenty-seven thousand, four hundred and three

2. Số điện thoại
Khi đọc số điện thoại, ta đọc tách rời từng số và dừng sau một nhóm 3 hay 4 số. Riêng số 0
có thể đọc là “zero” hoặc “oh”.
Ví dụ:
01425 365 7089

oh one four two five, three six five, seven oh nine eight

Khi có hai số giống nhau đứng liền nhau, ta đọc: “double” + số.
Ví dụ:

1

0609 655 400

oh six oh nine, six double five, four double oh

3. Nhiệt độ
Khi đọc nhiệt độ, 0 đọc là “zero”.
Ví dụ:
14o

fourteen degrees
0o

zero

-12o

minus twelve (degree)/ twelve (degree) below zero

4. Số thứ tự
1st

first

2nd

second

3rd

third

4th

fourth

5th

fifth

13th

thirteenth

15th

fifteenth

21st

twenty-first

22nd

twenty-second

23rd

twenty-third

24th

twenty-fourth

31st

thirty-first

52nd

fifty-second

20th

twentieth

5. Năm
Khi đọc một năm, bạn không đọc giống như khi đọc số thông thường.
2

Ví dụ:
Khi đọc số 1764, nếu là số thường, bạn đọc là “one thousand seven hundred and sixty-four”.
Nhưng khi là năm 1764, bạn đọc là “seventeen sixty-four”.
1764

17/64

seventeen sixty-four

1890

18/90

eighteen ninety

1900

1900

nineteen hundred

1907

19/07

nineteen oh seven

Từ năm 2000 trở đi, chúng ta lại đọc số năm giống như số đếm thông thường.

2000

2000

two thousand

2007

2000 and 7

two thousand and seven

6. Ngày tháng
Có nhiều cách đọc ngày tháng trong năm.

22 May

May the twenty-second
the twenty-second of May
May twenty-second

13 January

January the thirteenth
the thirteenth of January
January thirteenth

30 January

January the thirtieth
the thirtieth of January
January thirtieth

7. Số thập phân
3

½

a half

¼

a quarter
a fourth

¾

three quarters
three fourths

8. Số phần trăm
1%

one percent

50%

fifty percent

67.3%

sixty-seven point three percent

http://lopngoa...
Cách đọc các số liệu trong tiếng Anh
Cách đọc các số trong tiếng Anh tưởng chừng là một việc đơn giản và ít mấy ai chú ý.
Nhưng trên thực tế cách phát âm đúng những số liệu như số tiền, số điện thoại, ngày tháng
năm… lại vô cùng quan trọng.
1. Số đếm:
a. Khi đọc các số như 100; 1,000; 1,000,000 ta thêm “a” vào trước các từ “hundred”,
“thousand”, “million”, chứ không thêm “one”
100 a hundred
1000 a thousand
1000000 a million
b. Khi đọc các số lớn hơn 100, ta thêm âm đọc nhẹ (the weak syllable) “and” .
Ví dụ:
101 a hundred and one
350 three hundred and fifty
529 five hundred and twenty-nine
2,491 two thousand, four hundred and ninety-one
7,512 seven thousand, five hundred and twelve
27,403 twenty-seven thousand, four hundred and three
2. Số điện thoại
Khi đọc số điện thoại, ta đọc tách rời từng số và dừng sau một nhóm 3 hay 4 số. Riêng số 0
có thể đọc là “zero” hoặc “oh”.
Ví dụ:
01425 365 7089 oh one four two five, three six five, seven oh nine eight
Khi có hai số giống nhau đứng liền nhau, ta đọc: “double” + số.
Ví dụ:
1
cách đọc số tiếng Anh - Trang 2
cách đọc số tiếng Anh - Người đăng: meokem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cách đọc số tiếng Anh 9 10 177