Ktl-icon-tai-lieu

CÁCH ĐỌC TÊN LATINH

Được đăng lên bởi MrN
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 9133 lần   |   Lượt tải: 27 lần
CÁCH ĐỌC TÊN LATINH
Đỗ Xuân Cẩm - Giảng viên ĐH Huế

Trong quá trình trao đổi, hội thoại về những thông tin sinh học dù bằng bất kỳ tiếng nước nào trên thế giới, lắm lúc pha

vật, động vật bằng tiếng Latin. Phát âm không chuẩn xác cũng dễ gây hiểu lầm, có khi từ một loài cần quan tâm lại kh

một loài khác, thậm chí có khi họ không thể nhận ra được là loài gì mặc dù loài muốn nêu là rất quen thuộc. Do vậy, viê

tiếng Latin là một yêu cầu thiết thực đối với những ai quan tâm đến lĩnh vực phân loại học sinh vật. Nhằm góp phần giú
đích vừa nêu, tôi xin giới thiệu cách phát âm tiếng Latin như sau
I. Các nguyên âm

Hình thái chữ
Viết hoa
A

Viết
thường
a

Tên gọi

Phát âm

a

Ví dụ

a
anatomia, aqua, camphora, tabella

E

e

ê

ê
cera, arteria, cerebrum, ceratus, cicade

I

i

i

i
iecur, labium. liber, digitalis, meninx

J

i

iôta

i
jodum, injectio, jus, jocur

O

o

ô

ô
collum, ovum, dosis, mono, hetero

U

u

u

u
anus, nervus, maximum, caecum

Y

y

ipxilon

u (âm Pháp)
oxygenium, larynx, hybridus

II. Các nguyên âm kép

Trong tiếng Latinh có 4 nguyên âm kép có cách phát âm riêng, nhưng nhiều trường hợp do thói quen người ta đã phát

điều này khiến người nghe hiểu nhầm qua một nguyên âm khác, từ đó có thể hiểu sai nghĩa thuật ngữ hoặc nhận định
1. Nguyên âm kép ae: phát âm như âm [e] trong tiếng Việt
Ví dụ:

saepe (nhiều khi), aeger (ốm đau), aether (ete), aetheroleum (tinh dầu), aequalis (bằng), aequivalens (tương đương) .
2. Nguyên âm kép oe: phát âm như âm [ơ] trong tiếng Việt
Ví dụ:
foetus (thai), oedema (bệnh phù), oenanthe (cây rau cần), ...

3. Nguyên âm kép au: do thói quen theo âm Pháp, nhiều người phát âm âm này như âm [ô] tiếng Việt, khiến người ng
âm o. Bởi vậy phải chú ý phát âm chuẩn và cách phát âm đúng cho âm này là như âm [au] trong tiếng Việt.

Ví dụ:
aurum (vàng kim), aureus (như vàng kim), auris (tai), auricula (tai nhỏ), aurantium (quả cam) ...

4. Nguyên âm kép eu: phải được phát âm như âm [êu] trong tiếng Việt, nhưng do thói quen theo âm Pháp, nhiều ngư
[ơ] khiến người nghe nhầm với nguyên âm kép oe
Ví dụ:

euglena (Trùng mắt), eucalyptus (cây Bạch đàn), leucaena (cây Keo dậu), Melaleuca leucadendra (cây Tràm), leucaem
cầu), seu(hoặc)...
Lưu ý: aë, oë không phải là nguyên âm kép, khi phát âm phải tách thành 2 âm:
aë: phát thành a - ê oë: phát thành ô -...
CÁCH ĐỌC TÊN LATINH
Đỗ Xuân Cẩm - Giảng viên ĐH Huế
Trong quá trình trao đổi, hội thoại về những thông tin sinh học dù bằng bất kỳ tiếng nước nào trên thế giới, lắm lúc phải đọc tên các taxon thực
vật, động vật bằng tiếng Latin. Phát âm không chuẩn xác cũng dễ gây hiểu lầm, có khi từ một loài cần quan tâm lại khiến người nghe hiểu đến
một loài khác, thậm chí có khi họ không thể nhận ra được là loài gì mặc dù loài muốn nêu là rất quen thuộc. Do vậy, việc phát âm chuẩn xác
tiếng Latin là một yêu cầu thiết thực đối với những ai quan tâm đến lĩnh vực phân loại học sinh vật. Nhằm góp phần giúp các bạn thực hiện mục
đích vừa nêu, tôi xin giới thiệu cách phát âm tiếng Latin như sau
I. Các nguyên âm
Hình thái chữ Tên gọi Phát âm Ví dụ
Viết hoa Viết
thường
A a a a
anatomia, aqua, camphora, tabella
E e ê ê
cera, arteria, cerebrum, ceratus, cicade
I i i i
iecur, labium. liber, digitalis, meninx
J i iôta i
jodum, injectio, jus, jocur
O o ô ô
collum, ovum, dosis, mono, hetero
U u u u
anus, nervus, maximum, caecum
Y y ipxilon u (âm Pháp)
oxygenium, larynx, hybridus
II. Các nguyên âm kép
Trong tiếng Latinh có 4 nguyên âm kép có cách phát âm riêng, nhưng nhiều trường hợp do thói quen người ta đã phát âm theo âm tiếng Pháp,
điều này khiến người nghe hiểu nhầm qua một nguyên âm khác, từ đó có thể hiểu sai nghĩa thuật ngữ hoặc nhận định nhầm một
1. Nguyên âm kép ae: phát âm như âm [e] trong tiếng Việt
Ví dụ:
saepe (nhiều khi), aeger (ốm đau), aether (ete), aetheroleum (tinh dầu), aequalis (bằng), aequivalens (tương đương) ...
2. Nguyên âm kép oe: phát âm như âm [ơ] trong tiếng Việt
Ví dụ:
foetus (thai), oedema (bệnh phù), oenanthe (cây rau cần), ...
3. Nguyên âm kép au: do thói quen theo âm Pháp, nhiều người phát âm âm này như âm [ô] tiếng Việt, khiến người nghe nhầm với nguyên
âm o. Bởi vậy phải chú ý phát âm chuẩn và cách phát âm đúng cho âm này là như âm [au] trong tiếng Việt.
CÁCH ĐỌC TÊN LATINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁCH ĐỌC TÊN LATINH - Người đăng: MrN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CÁCH ĐỌC TÊN LATINH 9 10 171