Ktl-icon-tai-lieu

câu lạc bộ tiếng anh

Được đăng lên bởi thuyngoctb78
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 1 lần
School year: 2013 - 2014

English GROUP

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Trường THCS Tịnh Bình

Chào Mừng Ngày 30/4

h “Rung chuông vàng”

1/ Tuyên bố lý do
2/ Giới thiệu đại biểu tham dự
3/ Thông qua danh sách thí sinh dự thi
4/ Giới thiệu Hiệu Trưởng phát biểu khai mạc
5/ Thông qua thể lệ cuộc thi
6/ Tiến hành nội dung thi
7/ Trao phần thưởng cho các thí sinh đạt giải
8/ Chương trình văn nghệ

TINH BINH SECONDARY
SCHOOL

Ring the golden bell
*Thí sinh nghe người dẫn chương trình đọc câu hỏi
(trên màn hình chiếu)
* Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 15 giây suy nghĩ
và 5 giây để đưa ra đáp án.
* Thí sinh ghi kết quả vào bảng con của mình, ghi xong úp bảng lại
* Người dẫn chương trình thông báo hết thời gian, thí sinh đưa
bảng của mình lên.
* Khi người dẫn chương trình thông báo đáp án, thí sinh nào có
kết quả đúng thì giữ nguyên kết quả của mình, còn thí sinh nào
có kết quả sai tự giác hạ bảng xuống. Thí sinh không được sửa
câu trả lời khi người dẫn chương trình thông báo đáp án.

•
•
•
•

Cô
Cô
Cô
Cô

: Ung Khánh Thúy Ngọc
: Bùi Thị Xuân Sang
: Vũ Thị Tú Hương
: Nguyễn Thị Lan

(Group 1)
(Group 2)
(Group 3)
(Group 4)

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D
E sàng
A
B
Sẵn

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Ring the golden bell
Câu 20
Câu 19
Câu 18
Câu 17
Câu 16
Câu 15
Câu 14
Câu 13
Câu 12
Câu 11
Câu 10
Câu 9
Câu 8
Câu 7
Câu 6
Câu 5
Câu 4
Câu 3
Câu 2
Câu 1

QUESTION 1

When was Uncle Ho born?
A. In May 19th 1890

09s
13s
02s
05s
11s
14s
03s
01s
04s
08s
07s
06s
10s
12s
15s

B. On May 19th 1980

CC. On May 19th 1890

15
§·
gi©y
hÕt
b¾t
15
®Çu
gi©y

Ring the golden bell
Câu 20
Câu 19
Câu 18
Câu 17
Câu 16
Câu 15
Câu 14
Câu 13
Câu 12
Câu 11
Câu 10
Câu 9
Câu 8
Câu 7
Câu 6
Câu 5
Câu 4
Câu 3
Câu 2

QUESTION 2

Which is the longest river in Viet Nam?
KEY

09s
13s
02s
05s
11s
14s
03s
01s
04s
08s
07s
06s
10s
12s
15s

The Mekong River

15
§·
gi©y
hÕt
b¾t
15
®Çu
gi©y

Ring the golden bell
Câu 20
Câu 19
Câu 18
Câu 17
Câu 16
Câu 15
Câu 14
Câu 13
Câu 12
Câu 11
Câu 10
Câu 9
Câu 8
Câu 7
Câu 6
Câu 5
Câu 4
Câu 3

QUESTION 3

What is the capital
of Singapore ?
KEY

09s
02s
05s
11s
14s
13s
01s
04s
03s
07s
06s
10s
12s
15s
08s

Singapore

15
§·
gi©y
hÕt
b¾t
15
®Çu
gi©y

Ring the golden bell
Câu 20
Câu 19
Câu 18
Câu 17
Câu 16
Câu 15
Câu 14
Câu 13
Câu 12
Câu 11
Câu 10
Câu 9
Câu 8
Câu 7
Câu 6
Câu 5
Câu 4

Câu hỏi 4

What holiday comes after April 30th ?

09s
13s
02s
05s
11s
14s
03s
01s
04s
07s
06s
10s
12s
15s...
English GROUP
School year: 2013 - 2014
câu lạc bộ tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu lạc bộ tiếng anh - Người đăng: thuyngoctb78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
câu lạc bộ tiếng anh 9 10 652