Ktl-icon-tai-lieu

Chữ Hán trong Tiếng Nhật

Được đăng lên bởi kimcuong291195
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỮ HÁN TRONG TIẾNG NHẬT
Nguyễn Thị Yến - 091 J5
Trần Thu Hà - 091 J5
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông
GV hướng dẫn: Vương Đình Hòa
I. Sơ lược về chữ Hán
1. Sự ra đời của chữ Hán
Từ hệ thống biểu tượng tiền chữ viết ở cuối thời kỳ đồ đá mới khoảng 6.000
năm TCN, chữ viết Trung Quốc ra đời khoảng 1.500 năm TCN vào thời nhà
Thương. Cũng như Ai Cập và nhiều dân tộc văn minh thời thượng cổ, chữ viết
Trung Hoa thời đó là những hình biểu ý, nghĩa là vẽ phác vật mình muốn chỉ.
Chẳng hạn như:
Muốn chỉ Mặt Trời, Trung Hoa vẽ



(Ai Cập cũng tương tự), sau thành chữ

日
), sau thành chữ 月



Muốn chỉ Mặt Trăng, Trung Hoa vẽ

(Ai Cập vẽ



Muốn chỉ dòng nước, Trung Hoa vẽ

, Xuyên/ Sông



Muốn chỉ khu ruộng, Trung Hoa vẽ

, sau thành chữ 田



Muốn chỉ cây cối, Trung Hoa vẽ



Muốn chỉ cái miệng, Trung Hoa vẽ

, sau thành chữ 木
(Ai Cập cũng vẽ

), sau thành chữ

口
Đó là vào thời kỳ đầu, đến giai đoạn tiếp theo thì chữ cũng tượng hình mà thêm
tính cách biểu ý như


-nhật: cả tiếng Trung Hoa lẫn tiếng cổ Ai Cập đều có nghĩa là ngày



-nguyệt: tiếng Trung Hoa thêm nghĩa chỉ tháng; tiếng Ai Cập cũng dùng
cách này để chỉ tháng: vẽ một mặt trăng, nhưng thêm một ngôi sao:
Qua giai đoạn sau, mỗi hình ở Ai Cập chỉ một vần, như

.

chỉ cái miệng,

nhưng miệng người Ai Cập thời xưa đọc là ra (hay re), cho nên vần đó chỉ thêm
vần ra (hay re). Giai đoạn cuối, mỗi hình (gọi là dấu cũng được) chỉ một âm như
hình

không chỉ vần ra (hay re) nữa mà chỉ phụ âm r. Từ đó, chữ viết cổ Ai Cập

không còn là chữ tượng hình mà hình thành chữ tượng thanh - cũng gọi là ký âm như các chữ của phương Tây: Hy Lạp, La Mã,...

Chữ Trung Hoa, trái lại, ngừng ở giai đoạn hai, không dùng hình để chỉ vần, ghi
âm, mà dùng thêm nhiều cách khác để tạo chữ mới như hội ý, giả tá, chuyển chú...
Tóm lại, chữ viết vẫn giữ tính chất tượng hình mà không thành tượng thanh, mặc
dầu có sử dụng phép hài thanh: dùng thanh âm của một chữ để ghi thanh âm của
một chữ khác. Ví dụ dùng chữ thành (成), là nên, để ghi âm chữ thành (城) là thành
lũy và chữ thành (誠) là thành thực; như vậy hai chữ thành 城 và 誠, mỗi chữ gồm
hai phần - một phần ghi âm (thành 成), một phần ghi ý. Như chữ thành ( 城) bao
gồm thổ (土) là đất (vì thành làm bằng đất) và ngôn (言) là lời (lời nói thành thật).
2. Quá trình phát triển của chữ Hán
Chữ Hán cổ nhất được cho là loại Chữ Giáp Cốt (Giáp Cốt Tự - 甲骨字), chữ
viết xuất hiện vào đời nhà Ân (殷) vào khoảng thời 1600-1020 trước Công Nguyên.
Minh họa sự phát triển của chữ Hán - chữ Khứ
Chữ Giáp ...
CHỮ HÁN TRONG TIẾNG NHẬT
Nguyễn Thị Yến - 091 J5
Trần Thu Hà - 091 J5
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông
GV hướng dẫn: Vương Đình Hòa
I. Sơ lược về chữ Hán
1. Sự ra đời của chữ Hán
Từ hệ thống biểu tượng tiền chữ viết cuối thời kỳ đồ đá mới khoảng 6.000
năm TCN, chữ viết Trung Quốc ra đời khoảng 1.500 năm TCN vào thời nhà
Thương. Cũng như Ai Cập nhiều dân tộc văn minh thời thượng cổ, chữ viết
Trung Hoa thời đó những hình biểu ý, nghĩa vẽ phác vật mình muốn chỉ.
Chẳng hạn như:
Muốn chỉ Mặt Trời, Trung Hoa v (Ai Cập cũng tương tự), sau thành chữ
Muốn chỉ Mặt Trăng, Trung Hoa vẽ (Ai Cập vẽ ), sau thành chữ
Muốn chỉ dòng nước, Trung Hoa vẽ , Xuyên/ Sông
Muốn chỉ khu ruộng, Trung Hoa vẽ , sau thành chữ
Muốn chỉ cây cối, Trung Hoa vẽ , sau thành chữ
Muốn chỉ cái miệng, Trung Hoa vẽ (Ai Cập cũng v ), sau thành chữ
Đó là vào thời kỳ đầu, đến giai đoạn tiếp theo thì chữ cũng tượng hìnhthêm
tính cách biểu ý như
-nhật: cả tiếng Trung Hoa lẫn tiếng cổ Ai Cập đều có nghĩa là ngày
-nguyệt: tiếng Trung Hoa thêm nghĩa chtháng; tiếng Ai Cập cũng dùng
cách này để chỉ tháng: vẽ một mặt trăng, nhưng thêm một ngôi sao: .
Qua giai đoạn sau, mỗi hình Ai Cập chỉ một vần, như chỉ cái miệng,
nhưng miệng người Ai Cập thời xưa đọc ra (hay re), cho nên vần đó chỉ thêm
vần ra (hay re). Giai đoạn cuối, mỗi hình (gọi là dấu cũng được) chỉ một âm như
hình không chỉ vần ra (hay re) nữa mà chỉ phụ âm r. Từ đó, chữ viết cAi Cập
khôngn chữ tượng hình hình thành chữ tượng thanh - cũng gọiký âm -
như các chữ của phương Tây: Hy Lạp, La Mã,...
Chữ Hán trong Tiếng Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chữ Hán trong Tiếng Nhật - Người đăng: kimcuong291195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chữ Hán trong Tiếng Nhật 9 10 703