Ktl-icon-tai-lieu

Danh từ sở hữu ,danh từ sở hữu cách

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH TỪ SỞ HỮU – DANH TỪ SỞ HỮU CÁCH (Possessive case)

Danh từ sở hữu là gì?
Từ khi còn nhỏ các bạn có thường nói: “chiếc xe này của ba tôi “, “ cái vườn này của mẹ tôi”.
Trong tiếng anh có thể diễn đạt bằng hai cách:



Sử dụng of cho danh từ sỡ hữu: The car of my father ( chiếc xe này của ba tôi ); The garden
of my mother ( cái vườn này của mẹ tôi )
Sử dụng „S để chỉ sở hữu: My father‟s car; My mother‟s garden

Danh từ sở hữu để chỉ về việc sở hữu những đồ vật, nhà cửa, đất đai, khu vườn….
Lợi ích của sử dụng danh từ sở hữu
Danh từ sở hữu được sử dụng nhằm để làm rõ thêm cho câu văn, câu nói để người đọc có được
phần nào hiểu được đây là đồ vật, nhà cửa, cây cối, đất đai…. được sở hữu bởi ai đó, bởi nhóm
người nào đó. Ngoài ra đây còn có thể làm cho câu văn bạn thêm trang trọng hơn và được người
nghe đánh giá cao về khả năng nói hoặc viết trong tiếng Anh của bạn
Cách dùng danh từ sở hữu
- Thêm ‘S vào tất cả những danh từ chỉ người để chỉ sự sở hữu. Ví dụ:
The teacher‟s car ( Xe của thầy giáo )
- Thêm ‘S vào tất cả các danh từ chỉ người số nhiều. Ví dụ:
Some men‟s job ( Công việc của một số người )
- Chỉ thêm (‘) và danh từ chỉ người số nhiều tận cùng bằng S. Ví dụ:
Both teachers‟s classes ( các lớp học của hai thầy. )


Lưu ý:

a) KHÔNG sử dụng ( „S ) cho đồ vật, con vật. Mà ta phải sử dụng OF để chỉ sở hữu.
Ví dụ:
The arms of this chair are very weak ( Những tay ghế này thì rất yếu )
b) Có thể sử dụng sở hữu cách với các danh từ chỉ thời gian, khoảng cách, đo lường, giá cả:
A five minutes‟ walk : cuộc đi bộ 5 phút
Two hours‟ rest : hai giờ nghỉ ngơi

Two kilometres‟s distance: khoảng cách hai cây số
Five dollar‟s worth: giá năm đô la
c) Ở những danh từ : house ( nhà ), home ( nhà ), office ( văn phòng ), church (nhà thờ ), shop (
cửa hàng ), cathedral (nhà thờ lớn, nhà thờ đức bà ). Có thể hiểu ngằm sau „S được khi câu đó có
ngụ ý ở những nơi đó hoặc đến những nơi đó.
Ví dụ:
- I Live at a house of my ancle –> I live at my uncle‟s
- I go to the shop of baker –> I go to the baker‟s
Xem kĩ câu này nha, để không thôi các bạn sẽ sử dụng nhằm
- My uncle‟s house is in this country
- My baker‟s shop is at the end of the stress
ở đây house và shop không sử dụng giống câu trên được nha, vì house và shop không ngụ ý là
nơi bạn ở hay nơi bạn đi đến.
Một số câu về danh từ sở hữu
- The desk of the pupils – The pupil‟s desk : bàn của học sinh
- The clothes of the boys – The boy‟s clothes : những bộ quần áo của những chàng trai
- The poems of Khanh – Khanh‟s poems...
DANH TỪ SỞ HỮU DANH TỪ SỞ HỮU CÁCH (Possessive case)
Danh từ sở hữu là gì?
Từ khi còn nhỏ các bạn có thường nói: “chiếc xe này của ba i , cái vườn này của mẹ i”.
Trong tiếng anh có thể diễn đạt bằng hai cách:
Sử dụng of cho danh từ sỡ hữu: The car of my father ( chiếc xe này của ba tôi ); The garden
of my mother ( cái vườn này của mẹ tôi )
Sử dụng „S để chỉ sở hữu: My father‟s car; My mother‟s garden
Danh t sở hữu để chỉ về việc sở hữu những đồ vật, nhà cửa, đất đai, khu vườn….
Lợi ích của sử dụng danh từ sở hữu
Danh từ sở hữu được sử dụng nhằm để làmthêm cho câu văn, câu nói để người đọc có được
phần o hiểu được đây là đồ vật, nhà cửa, cây cối, đất đai…. được sở hữu bởi ai đó, bởi nhóm
người nào đó. Ngoài ra đây còn có thlàm cho câu văn bạn thêm trang trọng hơn và được người
nghe đánh giá cao về khả năng nói hoặc viết trong tiếng Anh của bạn
Cách dùng danh từ sở hữu
- Thêm ‘S vào tất cả những danh từ chỉ nời để chỉ sự sở hữu. Ví dụ:
The teacher‟s car ( Xe của thầy giáo )
- Thêm ‘S vào tất cả các danh từ chỉ người số nhiều. Ví dụ:
Some men‟s job ( Công việc của một số người )
- Chỉ thêm (‘) và danh từ chỉ người số nhiều tận cùng bằng S. Ví dụ:
Both teachers‟s classes ( các lớp học của hai thầy. )
Lưu ý:
a) KHÔNG sử dụng ( „S ) cho đồ vật, con vật. Mà ta phải sử dụng OF để chỉ sở hữu.
Ví dụ:
The arms of this chair are very weak ( Những tay ghế này thì rất yếu )
b) Có thể sử dụng sở hữu cách vớic danh từ chỉ thời gian, khoảng cách, đo lường, giá cả:
A five minutes‟ walk : cuộc đi bộ 5 phút
Two hours‟ rest : hai giờ nghỉ ni
Danh từ sở hữu ,danh từ sở hữu cách - Trang 2
Danh từ sở hữu ,danh từ sở hữu cách - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh từ sở hữu ,danh từ sở hữu cách 9 10 29