Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập ioe lớp 3 2014-2015

Được đăng lên bởi ngooanh75
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2634 lần   |   Lượt tải: 45 lần
Đề cương ôn tập IOE
I. Lý Thuyết ( Cô yêu cầu học thuộc)
- Who is this? : Đây là ai
It’s my father/ mother/ brother/ sister/ grandmother…
- What is his/ her name?: Tên của cậu ấy/ cô ấy là gì?
His/ her name is…: Tên của cậu ấy/ cô ấy là…
- How old are you?: Bạn bao nhiêu tuổi?
I am nine years old.
( Học thuộc số đếm từ 1 đến 20)
- How old is he/ she? : Cậu ấy/ cô ấy bao nhiêu tuổi?
He is / She is ten years old.
- This is my house: Đây là nhà của tôi.
- There is a living room: Có 1 phòng khách.
- There are two/ three bedrooms. : Có 2/ 3 phòng ngủ.( living room, bedroom,
kitchen: nhà bếp, bathroom: phòng tắm, garden: vườn)
- Where is the book/ the picture/ the ball/ the cat/ the dog…?( số ít) : Cuốn sách/ bức
tranh/ quả bóng/ con mèo/ con chó… ở đâu?
- It is on/ in/ under/ behind/ above..the..:Nó ở trên/ở trong/bên dưới/phía sau/bên trên..
- Where are the chairs?( số nhiều) : Những cái ghế ở đâu?
They are behind the desk: Chúng ở sau cái bàn.
- What is he/ she doing?: Cậu ấy/ Cô ấy đang làm gì vậy?
He/ She is skipping/ reading/ cooking/ singing/ skating/ jumping/ running: Cậu
ấy/ Cô ấy đang nhảy dây/ đang đọc sách/ đang nấu ăn/ đang hát/ đang trượt patin/
đang nhảy/ đang chạy.
- What are they doing?( số nhiều): Họ đang làm gì vậy?
They are reading/ playing badminton…: họ đang đọc sách/ đang chơi cầu lông…
- What’s the weather like today?: Thời tiết hôm nay như thế nào?
It’s sunny/ windy/ rainy/ cloudy/ hot/ cold/ fine…: Trời nắng
(sunny: nắng/ windy: gió/ rainy: mưa/ cloudy: mây/ hot: nóng/cold: lạnh/ fine:
thời tiết tốt )
- What’s the weather like in Ha Noi today?: Thời tiết ở Hà Nội hôm nay như thế
nào?
- What colour is it?: Nó có màu gì?
It’s red/ orange/ yellow/ green/ blue/ pink/ brown/ violet
red: đỏ/ orange: cam/ yellow: vàng/ blue: xanh biển/pink: hồng/brown: nâu/violet: tím
- What colour are they?(số nhiều): Chúng có màu gì?
They are blue: Chúng màu xanh nước biển
- He/ She has got a doll: cậu ấy/ cô ấy có 1 con búp bê.
- How many toys have you got?: Bạn có bao nhiêu đồ chơi?
I have got two dolls: Tôi có 2 con búp bê.
1

- Is this a classroom?: Đây là 1 lớp học phải không?
Yes, it is / No, it isn’t.
( classroom: lớp học, computer room: phòng tin học, library: thư viện, music room:
phòng âm nhạc)
- What is that?: Đó là cái gì vậy?
- What is this? : Đây là cái gì vậy?
It’s a pencil: Nó là 1 cái thước.
- What are these?: Đây là những cái gì? – They are rulers: đây là những cái thước.
- What are those/ : Đó là những cái gì? – They are school bags.
- Si...
Đề cương ôn tập IOE
I. Lý Thuyết ( Cô yêu cầu học thuộc)
- Who is this? : Đây là ai
It’s my father/ mother/ brother/ sister/ grandmother…
- What is his/ her name?: Tên của cậu ấy/ cô ấy là gì?
His/ her name is…: Tên của cậu ấy/ cô ấy là…
- How old are you?: Bạn bao nhiêu tuổi?
I am nine years old.
( Học thuộc số đếm từ 1 đến 20)
- How old is he/ she? : Cậu ấy/ cô ấy bao nhiêu tuổi?
He is / She is ten years old.
- This is my house: Đây là nhà của tôi.
- There is a living room: Có 1 phòng khách.
- There are two/ three bedrooms. : Có 2/ 3 phòng ngủ.( living room, bedroom,
kitchen: nhà bếp, bathroom: phòng tắm, garden: vườn)
- Where is the book/ the picture/ the ball/ the cat/ the dog…?( số ít) : Cuốn sách/ bức
tranh/ quả bóng/ con mèo/ con chó… ở đâu?
- It is on/ in/ under/ behind/ above..the..:Nó ở trên/ở trong/bên dưới/phía sau/bên trên..
- Where are the chairs?( số nhiều) : Những cái ghế ở đâu?
They are behind the desk: Chúng ở sau cái bàn.
- What is he/ she doing?: Cậu ấy/ Cô ấy đang làm gì vậy?
He/ She is skipping/ reading/ cooking/ singing/ skating/ jumping/ running: Cậu
ấy/ Cô ấy đang nhảy dây/ đang đọc sách/ đang nấu ăn/ đang hát/ đang trượt patin/
đang nhảy/ đang chạy.
- What are they doing?( số nhiều): Họ đang làm gì vậy?
They are reading/ playing badminton…: họ đang đọc sách/ đang chơi cầu lông…
- What’s the weather like today?: Thời tiết hôm nay như thế nào?
It’s sunny/ windy/ rainy/ cloudy/ hot/ cold/ fine…: Trời nắng
(sunny: nắng/ windy: gió/ rainy: mưa/ cloudy: mây/ hot: nóng/cold: lạnh/ fine:
thời tiết tốt )
- What’s the weather like in Ha Noi today?: Thời tiết ở Hà Nội hôm nay như thế
nào?
- What colour is it?: Nó có màu gì?
It’s red/ orange/ yellow/ green/ blue/ pink/ brown/ violet
red: đỏ/ orange: cam/ yellow: vàng/ blue: xanh biển/pink: hồng/brown: nâu/violet: tím
- What colour are they?(số nhiều): Chúng có màu gì?
They are blue: Chúng màu xanh nước biển
- He/ She has got a doll: cậu ấy/ cô ấy có 1 con búp bê.
- How many toys have you got?: Bạn có bao nhiêu đồ chơi?
I have got two dolls: Tôi có 2 con búp bê.
1
Đề cương ôn tập ioe lớp 3 2014-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập ioe lớp 3 2014-2015 - Người đăng: ngooanh75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương ôn tập ioe lớp 3 2014-2015 9 10 479