Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Trung Quốc

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ I LỚP 9

Đề số 2:
1. Nghe thầy/ cô giáo đọc (3 lần) và điền trống.

(1) 他是来办事, 不是来…………的。
(2) 这个人不是…………了吗?
(3) 王兰不是…………打电话来的。
(4) 这本书不是在…………买的 。
(5) 他…………说出来这样的话呢?

2. Dùng từ chỉ định để viết lại các câu dưới đây :

(1) 我被同学们送到医院去了。(把)
(2) 他的汉语教科书,我借走了。(叫)
(3) 你要是不相信,可以去问他 。(如果...就)
(4) 这个学生不但学习好,而且思想锻炼好。(不仅...而且)
(5) 这家饭店的饭菜既好吃,又便宜。(既...也)

3. Sắp xếp từ ngữ cho sẵn thành câu :

(1) 只有 他

做起

(2) 我

远 了 差

小兰

(3) 通过
(4) 把

了解

文化

忘了 难道

(5) 这样 做

你

从头 才能
比起来

课

中国

这事 吗
人家

1

希望 有

会

也

这门 我们
他

看不起 怎么 呢

4. Chữa câu sai :

(1) 要是今天不认真复习,明天考试就没有困难。
(2) 同学们只要一起想办法,这个问题才能解决。
(3) 要是明天有时间,就我们一起去看球赛。
(4) 虽然我已经走了很多山路,可是累得很。
(5) 今天比昨天非常热。
5. Viết đoạn văn theo chủ đề “越南竹子的好处”
* Gợi ý :
- Đặc điểm sinh trưởng của cây tre Việt Nam
- Tre Việt Nam thường được sử dụng để làm gì ?
- Cảm nghĩ của em về tác dụng của cây tre Việt Nam.

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING TRUNG QUC HC K I LP 9
Đề s
2:
1. Nghe thy/ cô giáo đọc (3 ln) và đin trng.
(1) 他是来办事, 不是来…………的。
(2) 这个人不是…………了吗?
(3) 王兰不是…………打电话来的。
(4) 这本书不是在…………买的
(5) …………说出来这样的话呢?
2. Dùng t ch định để viết li các câu dưới đây :
(1) 我被同学们送到医院去了。()
(2) 他的汉语教科书,我借走了。()
(3) 你要是不相信,可以去问他 (如果...)
(4) 这个学生不但学习好,而且思想锻炼好。(不仅...而且)
(5) 这家饭店的饭菜既好吃,又便宜。(...)
3. Sp xếp t ng cho sn thành câu :
(1) 只有 做起 从头 才能 希望
(2) 小兰 比起来
(3) 通过 了解 文化 中国 这门 我们
(4) 忘了 难道 这事
(5) 这样 人家 看不起 怎么
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Trung Quốc - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Trung Quốc - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Trung Quốc 9 10 250