Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi IOE lớp 5

Được đăng lên bởi hoai-pham1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 6080 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 - ROUND DISTRICT
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG HUYỆN

CHÚ Ý; ĐỂ ĐẢM BẢO TRÁNH GIAN LẬN VÒNG THI CẤP TRƯỜNG , CẤP
HUYỆN, CẤP THÀNH PHỐ , CẤP QUỐC GIA THÍ SINH PHẢI VƯỢT QUA 200
CÂU HỎI XÁO TRỘN NHAU – KHÁC HOÀN TOÀN VỚI CÁC BÀI THI Ở VÒNG
TỰ LUYỆN.
DO VẬY THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HÃY XEM MỨC ĐỘ RA ĐỀ CỦA VÒNG THI
CẤP HUYỆN Ở BẢNG A NÀY ĐỂ NGHIÊN CỨU ÔN LUYỆN CHO CÁC EM
THẦY CÔ NHỚ RẰNG BÀI THI NÀY CHỈ CÓ CHÍNH THỨC Ở TRANG


Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Question 6:

Question 7:

Question 8:

Question 9:

Question 10:

Question 11:

Question 12:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Question 13:

Question 4:

Question 15:

Question 16:

Question 17:

Question 18:
=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Question 19:

Question 20:

Question 21:

Question 22:

Question 23:

Question 24:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Question 25:

Question 26:

Question 27:

Question 28:

Question 29:

Question 30:

Question 31:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Question 32:

Question 33:

Question 34:

Question 35:

Question 36:

Question 37:

Question 38:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Question 39:

Question 40:

Question 41:

Question 42:

Question 43:

Question 44:

Question 45:
=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Question 46:

Question 47:

Question 48:

Question 49:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại 

Question 50:

___________________o0o___________________
Mời thầy cô và các bạn vào  để có tất cả các Đề thi Vio...
ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 - ROUND DISTRICT
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG HUYỆN
CHÚ Ý; ĐỂ ĐẢM BẢO TRÁNH GIAN LẬN VÒNG THI CẤP TRƯỜNG , CẤP
HUYỆN, CẤP THÀNH PHỐ , CẤP QUỐC GIA THÍ SINH PHẢI VƯỢT QUA 200
CÂU HỎI XÁO TRỘN NHAU – KHÁC HOÀN TOÀN VỚI CÁC BÀI THI Ở VÒNG
TỰ LUYỆN.
DO VẬY THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HÃY XEM MỨC ĐỘ RA ĐỀ CỦA VÒNG THI
CẤP HUYỆN Ở BẢNG A NÀY ĐỂ NGHIÊN CỨU ÔN LUYỆN CHO CÁC EM
THẦY CÔ NHỚ RẰNG BÀI THI NÀY CHỈ CÓ CHÍNH THỨC Ở TRANG
http://thiviolympic.com
Question 1:
Question 2:
Question 3:
Question 4:
Question 5:
=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
Đề thi IOE lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi IOE lớp 5 - Người đăng: hoai-pham1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi IOE lớp 5 9 10 153