Ktl-icon-tai-lieu

english

Được đăng lên bởi bakamiko001
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1427 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHƯƠNG PHÁP HỌC EFFORTLESS ENGLISH A.J.HOGE
DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM
Tác giả : CEO.Nguyễn Trung Sơn - Tin Học-Ngoại Ngữ XMEN1903
Website : 
Chào mừng bạn đến với chương trình Tự học Tiếng Anh Effortless English. Tôi là Nguyễn
Trung Sơn, CEO Tin Học Ngoại Ngữ XMEN1903, website  . Bài viết
tôi sẽ giới thiệu với bạn tổng quan về chương trình tự học tiếng Anh Effortless English và
đề xuất một phương pháp học phù hợp với người Việt Nam. Đây là kết quả từ việc nghiên
cứu tài liệu các tài liệu Effortless English cùng với kinh nghiệm hướng dẫn học chương
trình Effortless English cho nhiều học viên trong nhiều năm.
Giới thiệu về Effortless English.
A.J.Hoge - một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of
Other Languages) - đã từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Sau nhiều
năm dạy Anh ngữ cho các sinh viên nước ngoài, ông nhận thấy rằng phần lớn các sinh
viên đều không gặp phải khó khăn gì khi học ngữ pháp tiếng Anh, khả năng đọc hiểu của
họ rất tốt. Họ đạt điểm ngữ pháp rất cao trong các kì thi kiểm tra. Thế nhưng khi trực tiếp
nói chuyện với các sinh viên, ông phát hiện rằng khả năng nói tiếng Anh của họ thì ngược
lại, không được tốt.

XMEN1903.com

Hiện tượng trên phát sinh là do phương pháp học tập của các sinh viên hiện tại chú trọng
quá nhiều vào ngữ pháp. Các thầy cô dạy Anh ngữ ở các lớp học cũng đa phần là dạy ngữ
pháp, họ chỉ làm mỗi việc là sửa cho sinh viên những lỗi ngữ pháp mà không chú trọng tới
các kỹ năng khác. Điều này đã khiến sinh viên mang một tâm lý sợ sai ngữ pháp khi nói
tiếng Anh. Trước khi nói một câu tiếng Anh họ thường sắp xếp các ý nghĩ trong đầu, chọn
lựa từ ngữ rồi sắp xếp chúng theo đúng các quy tắc ngữ pháp, khiến họ nói tiếng Anh
không được tự nhiên.
Để khắc phục điểm yếu này cho các sinh viên nói riêng và cho những người học Anh ngữ
nói chung. A.J.Hoge đã phát triển một phương pháp học tập giúp nâng cao khả năng nói
tiếng Anh. Phương pháp học tập này tập trung nhiều vào kỹ năng nghe Anh ngữ. Và khi
khả năng nghe của bạn được nâng cao thì khả năng nói cũng dễ dàng phát triển. Phương
pháp học tập này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một đứa trẻ. Đó là học nghe
trước. Khi bạn nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc, bạn sẽ nói ra một cách tự nhiên không
phải trải qua một bước trung gian là dịch chúng trong đầu từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng
Anh
Phần đầu tiên của chương trình Effortless English là Original Effortless English, A.J.Hoge
biên soạn dành riêng cho...
Tin Học-Ngoại Ngữ XMEN1903 - Website : http://xmen1903.com
1
PHƯƠNG PHÁP HỌC EFFORTLESS ENGLISH A.J.HOGE
DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM
Tác giả : CEO.Nguyễn Trung Sơn - Tin Học-Ngoại Ngữ XMEN1903
Website : http://xmen1903.com
Chào mừng bạn đến với chương trình Tự học Tiếng Anh Effortless English. Tôi Nguyễn
Trung Sơn, CEO Tin Học Ngoại Ngữ XMEN1903, website http://xmen1903.com . Bài viết
tôi sẽ giới thiệu với bạn tổng quan về chương trình tự học tiếng Anh Effortless English
đề xuất một phương pháp học phù hợp với người Việt Nam. Đây kết quả từ việc nghiên
cứu tài liệu các tài liệu Effortless English ng với kinh nghiệm hướng dẫn học chương
trình Effortless English cho nhiều học viên trong nhiều năm.
Giới thiệu về Effortless English.
A.J.Hoge - một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of
Other Languages) - đã từng giảng dạy nhiều trường đại học trên thế giới. Sau nhiều
năm dạy Anh ngữ cho các sinh viên nước ngoài, ông nhận thấy rằng phần lớn các sinh
viên đều không gặp phải khó khăn khi học ngữ pháp tiếng Anh, khả năng đọc hiểu của
họ rất tốt. Họ đạt điểm ngữ pháp rất cao trong các kì thi kiểm tra. Thế nhưng khi trực tiếp
nói chuyện với các sinh viên, ông phát hiện rằng khả năng nói tiếng Anh của họ tngược
lại, không được tốt.
Hiện tượng trên phát sinh là do phương pháp học tập của các sinh viên hiện tại chú trọng
quá nhiều vào ngữ pháp. Các thầy cô dạy Anh ngữ ở các lớp học cũng đa phần là dạy ngữ
pháp, họ chỉ làm mỗi việc là sửa cho sinh viên những lỗi ngữ pháp mà không chú trọng tới
các kỹ năng khác. Điều này đã khiến sinh viên mang một tâm sợ sai ngữ pháp khi nói
tiếng Anh. Trước khi nói một câu tiếng Anh họ thường sắp xếp các ý nghĩ trong đầu, chọn
lựa tngữ rồi sắp xếp chúng theo đúng các quy tắc ngữ pháp, khiến họ nói tiếng Anh
không được tự nhiên.
Để khắc phục điểm yếu này cho các sinh viên nói riêng cho những người học Anh ngữ
nói chung. A.J.Hoge đã phát triển một phương pháp học tập giúp nâng cao khả năng i
tiếng Anh. Phương pháp học tập này tập trung nhiều vào kỹ năng nghe Anh ngữ. khi
khả năng nghe của bạn được nâng cao thì khả năng nói cũng dễ dàng phát triển. Phương
pháp học tập này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một đứa trẻ. Đó học nghe
trước. Khi bạn nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc, bạn sẽ nói ra một cách tự nhiên không
phải trải qua một bước trung gian dịch chúng trong đầu từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng
Anh
Phần đầu tiên của chương trình Effortless English Original Effortless English, A.J.Hoge
biên soạn dành riêng cho các sinh viên người nước ngoài đến sinh sống và học tập ở nước
Mỹ, học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2. Sau một thời gian giảng dạy thử nghiệm,
A.J.Hoge nhận thấy chương trình Effortless English giúp người học đạt được những tiến bộ
nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn, điều đó khích lệ ông tiếp tục nghiên cứu
XMEN1903.com
english - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
english - Người đăng: bakamiko001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
english 9 10 983