Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Bồi dưỡng Anh IOE buổi 1

Được đăng lên bởi ngominhbac76
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Người soạn: Ngô Minh Bắc – Trường TH&THCS Mai Đình – Hiệp Hòa – Bắc Giang

GROUP 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Người soạn: Ngô Minh Bắc – Trường TH&THCS Mai Đình – Hiệp Hòa – Bắc Giang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Người soạn: Ngô Minh Bắc – Trường TH&THCS Mai Đình – Hiệp Hòa – Bắc Giang

Matching.

...
Người son: Ngô Minh Bc Trường TH&THCS Mai Đình – Hip Hòa Bc Giang
GROUP 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Giáo án Bồi dưỡng Anh IOE buổi 1 - Trang 2
Giáo án Bồi dưỡng Anh IOE buổi 1 - Người đăng: ngominhbac76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án Bồi dưỡng Anh IOE buổi 1 9 10 646