Ktl-icon-tai-lieu

Giúp học tốt bài hội thoại Tiếng Anh THCS

Được đăng lên bởi diemcute1990
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Tiếng Anh là ngôn ngữ được nhiều quốc gia sử dụng nhất, nó trở thành tiếng
bản ngữ của nhiều nước, là ngôn ngữ giao tiếp giữa con người với con người trên
toàn thế giới.
Với xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng phát huy hết khả năng
sẵn có trong mọi lĩnh vực. Ngôn ngữ giao tiếp trở thành công cụ đắc lực và có sức
mạnh tiên quyết. Ngoài tiếng mẹ đẻ, người Việt Nam đã coi tiếng Anh như ngôn ngữ
giao tiếp thứ hai, hết sức coi trọng và đưa chương trình tiếng Anh như một môn chính
khoá vào các trường học, thậm chí ngay từ bậc Tiểu học.
Chúng ta cũng xác định thấy rõ vị trí của môn học đối với sự phát triển chung
của toàn xã hội: là một công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu
vực; tiếp cận thông tin quốc tế và khoa học kĩ thuật; tiếp cận những nền văn hoá khác
cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng. Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa ra mục tiêu
cho bộ môn: Chương trình môn tiếng Anh cấp THCS nhằm hình thành và phát triển ở
học sinh những kiến thức và kĩ năng cơ bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ
cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Riêng cá nhân tôi, với cương vị là giáo viên phụ trách bộ môn tiếng Anh ở
trường THCS, tôi nắm rõ đặc trưng phương pháp của bộ môn mình phụ trách. Cùng
với thực tế giảng dạy và kinh nghiệm giảng dạy tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi nâng cao
chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh, đặc biệt với những vùng miền xa xôi và có
nhiều khó khăn như trường tôi.
Với những tiêu chí đó, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài "Một số phương pháp
dạy hội thoại trong phân môn tiếng Anh THCS". Trong quá trình nghiên cứu, ghi
chép về lí luận thực tiễn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!

2

A - PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài:
1. Cơ sở lý luận:
Trong nhà trường, tiếng Anh là một bộ môn khá mới mẻ, có đặc thù riêng, gây
trí tò mò ham mê với học sinh xong cũng không tránh khỏi gây ra những khó khăn
làm nản trí người học. Do đó giáo viên cũng giống như một người nghệ sĩ, cần nhận
biết một cách tinh tế, nhạy cảm để có thể tạo cho đối tượng học những hứng thú và
niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn mình phụ trách.
Nghị quyết Trung ương 2 - khoá VII, đã quy định phương pháp dạy học thay
đổi theo hướng "khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng
tạo của người học, từng bước áp dụng những phương pháp tiên tiến và phương tiện
hiện đại vào quá trình dạy học". Định hướng này đã được pháp chế hoá...
LỜI NÓI ĐẦU
Tiếng Anh ngôn ngữ được nhiều quốc gia sử dụng nhất, nó trở thành tiếng
bản ngữ của nhiều nước, ngôn ngữ giao tiếp giữa con người với con người trên
toàn thế giới.
Với xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng phát huy hết khả năng
sẵn trong mọi lĩnh vực. Ngôn ngữ giao tiếp trở thành công cụ đắc lực sức
mạnh tiên quyết. Ngoài tiếng mẹ đẻ, người Việt Nam đã coi tiếng Anh như ngôn ngữ
giao tiếp thứ hai, hết sức coi trọng và đưa chương trình tiếng Anh như một môn chính
khoá vào các trường học, thậm chí ngay từ bậc Tiểu học.
Chúng ta cũng xác định thấy vị trí của môn học đối với sự phát triển chung
của toàn hội: một công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế khu
vực; tiếp cận thông tin quốc tế và khoa học kĩ thuật; tiếp cận những nền văn hoá khác
cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng. Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa ra mục tiêu
cho bộ môn: Chương trình môn tiếng Anh cấp THCS nhằm hình thành và phát triển ở
học sinh những kiến thức năng bản về tiếng Anh những phẩm chất trí tuệ
cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Riêng nhân tôi, với cương vị giáo viên phụ trách bộ môn tiếng Anh
trường THCS, tôi nắm đặc trưng phương pháp của bộ môn mình phụ trách. Cùng
với thực tế giảng dạy và kinh nghiệm giảng dạy tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi nâng cao
chất lượng dạy học bộ môn tiếng Anh, đặc biệt với những vùng miền xai
nhiều khó khăn như trường tôi.
Với những tiêu chí đó, tôi mạnh dạn nghiên cứu đ tài "Một số phương pháp
dạy hội thoại trong phân môn tiếng Anh THCS". Trong quá trình nghiên cứu, ghi
chép về luận thực tiễn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
Giúp học tốt bài hội thoại Tiếng Anh THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giúp học tốt bài hội thoại Tiếng Anh THCS - Người đăng: diemcute1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giúp học tốt bài hội thoại Tiếng Anh THCS 9 10 729