Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán Tiếng anh

Được đăng lên bởi hongson-pr
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giới thiệu cơ bản về hợp đồng thương mại giao dịch bằng tiếng Anh.
Hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch hợp đồng với đối tác nước ngoài
Nhóm dịch:
1. Lương Hoàng Nguyên 1101017719
2. Phạm Phương Thảo 1101017814
3. Lê Ngọc Thanh Thúy 1101017833
4. Đường Ái Trân 1101017846
5. Nguyễn Thị Hồng Vân 1101017890
6. Đặng Nhật Vũ 1101017900
PURCHASE CONTRACT
SUMITOMO CORPORATION, as BUYER,
confirms having purchased from the SELLER
the following goods by contract made on the
date below and on the terms and conditions
SET FORTH HEREUNDER AND ON THE
RESERVE SIDE HEREOF
SELLER DATE CONTRACT
NO.
SELLER’S REFERENCE NO.
GOODS QUAN
TITY
UNIT
PRICE
TOTAL
AMOUNT
SHIPMENT:
Time of Shipment
Transshipment permitted/ not permitted
Port of Loading
Partial shipments permitted/ not permitted
HỢP ĐỒNG THU MUA
TẬP ĐOÀN SUMITOMO, vai trò NGƯỜI
MUA, xác nhận thu mua hàng hóa dưới đây
của NGƯỜI BÁN theo hợp đồng ngày ghi
dưới đây với những điều khoản điều kiện
được ĐẶT RA DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC GIỚI
HẠN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU
KIỆN NÀY
NGƯỜI BÁN NGÀY SỐ HỢP
ĐỒNG
SỐ HIỆU NGƯỜI BÁN
HÀNG
HÓA
SỐ
LƯỢNG
GIÁ
ĐƠN VỊ
TỔNG
GIÁ TRỊ
GỬI HÀNG:
Thời điểm gửi hàng
Chuyển tải được phép/ không được phép
Cảng bốc hàng
Giao hàng từng phần được phép/ không được
phép
Cảng đến
Hợp đồng mua bán Tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng mua bán Tiếng anh - Người đăng: hongson-pr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hợp đồng mua bán Tiếng anh 9 10 507