Ktl-icon-tai-lieu

Jobs occupation

Được đăng lên bởi linhnguyen01
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 3 lần
occupatIons PICTure dictionary

doctor

dentist

cashier

builder

reporter

tailor

teacher

cook

magician

baker

singer

artist

waiter

carpenter

actor

nurse

secretary

gardener

vet

businessman

policeman

painter

hairdresser

dancer

farmer

Copyright © 2013. englishwsheets.com. All rights reserved.

occupatIons PICTure dictionary

doctor

dentist

cashier

builder

reporter

tailor

teacher

cook

magician

baker

singer

artist

waiter

carpenter

actor

nurse

secretary

gardener

vet

businessman

policeman

painter

hairdresser

dancer

farmer

Copyright © 2013. englishwsheets.com. All rights reserved.

...
doctor
cashier
dentist
builder
reporter
policeman
hairdresser
painter
dancer
farmer
tailor
cook
teacher
magician
baker
singer
waiter
artist
carpenter
actor
nurse
gardener
secretary
vet
businessman
o
o
c
c
c
c
u
u
p
p
a
a
t
t
I
I
o
o
n
n
s
s
P
P
I
I
C
C
T
T
u
u
r
r
e
e
d
d
i
i
c
c
t
t
i
i
o
o
n
n
a
a
r
r
y
y
Copyright © 2013. englishwsheets.com. All rights reserved.
Jobs occupation - Trang 2
Jobs occupation - Người đăng: linhnguyen01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Jobs occupation 9 10 637