Ktl-icon-tai-lieu

Khi nào chúng ta cần gấp đôi phụ âm

Được đăng lên bởi nhisociu07
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khi nào chúng ta cần gấp đôi phụ âm?

Khi thêm đuôi –ing, có một số động từ ta phải nhân đôi phụ âm cuối, một số động từ
khác lại không. Tại sao lại như vậy và làm thế nào để biết khi nào phải nhân đôi và khi
nào không cần nhân?

Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn khi bắt đầu làm
quen với tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng quan sát các từ sau:
Slide – sliding; smile – smiling; hope – hoping
Điều cần nói trong các ví dụ này là các phụ âm không đứng cuối cùng trong động từ.
Tất cả các động từ này, và còn nhiều động từ khác nữa, khi ở dạng nguyên thể kết thúc
bằng chữ cái –e. Khi đó, ta bỏ -e và thêm –ing.




I’m hoping to see her on Thursday. I hope she’s feeling better by then. (Tôi hy vọng sẽ gặp
cô ấy vào thứ năm. Tôi mong là khi đó cô ấy cảm thấy khỏe hơn rồi).
Keep smiling! If you can smile in spite of your illness, you’ll win through. (Hãy luôn mỉm
cười! Nếu bạn có thể cười mặc dù bạn đang ốm, bạn sẽ khỏe lại.)
Did you see him slide on the ice? He was sliding about all over the place. (Cậu có nhìn thấy
anh ấy trượt trên băng không? Anh ấy trượt quanh cả sân băng).

See – seeing; agree – agreeing
Lưu ý rằng nếu các động từ kết thúc bởi –ee, thì chữ -e cuối cùng không bị bỏ đi khi
thêm –ing:



I could see you standing there on the thin ice. Seeing you standing there made me nervous.
(Mẹ có thể thấy con đang đứng đó trên lớp băng mỏng. Nhìn con đứng đó mẹ lo quá).
Agreeing a date for our March meeting proved impossible. We had to agree not to meet in
March. (Có vẻ như không thể nhất trí một ngày cho buổi họp mặt của chúng ta vào tháng 3. Ta phải
đồng ý không gặp vào tháng 3 nữa).

Slide – sliding; slip – slipping; sleep – sleeping
Nếu chúng ta slip (trượt chân) (trên mặt băng – tức là vô tình bị trượt chân) chứ không
phải slide (trượt băng), thì phụ âm cuối được nhân đôi khi thêm –ing. Như vậy là bởi vì
phụ âm đó đứng ở cuối từ và trước nó là một chữ nguyên âm và một nguyên âm ngắn.
Nếu như có hai chữ nguyên âm và một nguyên âm dài, như trong từ sleep / sleeping,
thì phụ âm cuối không được nhân đôi:





I’m just slipping out for a coffee. Do you want some? – Don’t bother. I’m going to slip out
myself for some fresh air. (Mình chạy ra ngoài một chút mua café bây giờ. Cậu có muốn mua
không? – Không cần đâu. Mình cũng định ra ngoài hít thở không khí một chút).
She was sleeping on the floor by the coffee machine. (Cô ấy đang ngủ trên sàn nhà bên
cạnh cái máy pha cafe.)

b > bb; d > dd; g > gg; l > ll; m > mm; n >nn; p > pp; r > rr; t > tt
Đây là nhữn...
Khi nào chúng ta cần gấp đôi phụ âm?
Khi thêm đuôi –ing, một số động từ ta phải nhân đôi phụ âm cuối, một số động từ
khác lại không. Tại sao lại như vậy và làm thế nào để biết khi nào phải nhân đôikhi
nào không cần nhân?
Đây cũng thắc mắc của rất nhiều bạn khi bắt đầu m
quen với tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng quan sát các từ sau:
Slide – sliding; smile – smiling; hope – hoping
Điều cần nói trong c d này là các phụ âm không đứng cuối ng trong động từ.
Tất cả các động từ này, còn nhiều động từ khác nữa, khi ở dạng nguyên thể kết thúc
bằng chữ cái –e. Khi đó, ta bỏ -e và thêm –ing.
I’m hoping to see her on Thursday. I hope she’s feeling better by then. (Tôi hy vọng sgặp
cô ấy vào thứ năm. Tôi mong là khi đó cô ấy cảm thấy khỏe hơn rồi).
Keep smiling! If you can smile in spite of your illness, you’ll win through. (Hãy luôn mm
cười! Nếu bạn có thể cười mặc dù bạn đang ốm, bạn sẽ khỏe lại.)
Did you see him slide on the ice? He was sliding about all over the place. (Cậu có nhìn thấy
anh ấy trượt trên băng không? Anh ấy trượt quanh cả sân băng).
See – seeing; agree – agreeing
Lưu ý rằng nếu các động từ kết thúc bởi –ee, t ch -e cuối cùng không bị bỏ đi khi
thêm –ing:
I could see you standing there on the thin ice. Seeing you standing there made me nervous.
(Mẹ có thể thấy con đang đứng đó trên lớp băng mỏng. Nhìn con đứng đó mẹ lo quá).
Agreeing a date for our March meeting proved impossible. We had to agree not to meet in
March. (Có vẻ như không thể nhất trí một ngày cho buổi họp mặt của chúng ta vào tháng 3. Ta phải
đồng ý không gặp vào tháng 3 nữa).
Slide – sliding; slip – slipping; sleep – sleeping
Nếu chúng ta slip (trượt chân) (trên mt băng – tứcvô tình bị trượt chân) chứ không
phải slide (trượt băng), thì phụ âm cuối được nhân đôi khi thêm –ing. Như vậy bởi vì
phụ âm đó đứng ở cuối tvà trước nó là mt chữ nguyên âm và một nguyên âm ngắn.
Nếu n hai chữ nguyên âm một nguyên âm dài, n trong từ sleep / sleeping,
thì phụ âm cuối không được nhân đôi:
Khi nào chúng ta cần gấp đôi phụ âm - Trang 2
Khi nào chúng ta cần gấp đôi phụ âm - Người đăng: nhisociu07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khi nào chúng ta cần gấp đôi phụ âm 9 10 969