Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen và hướng dẫn cách học tiếng Anh lớp 7

Được đăng lên bởi Hà Linh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh
Week: 1
Period: 1

Hồ Tấn Dũng - TA 7 thí điểm
Date of preparation: 10/08/14
Date of teaching: 18/08/14

LÀM QUEN VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC
I/ LÀM QUEN VỚI MÔN HỌC
Chương trình môn tiếng Anh cấp THCS nhằm hình thành và phát triển cho học sinh
những kiến thức, kĩ năng cơ bản về Tiếng Anh. Sau khi hoàn thành cấp học THCS với
chương trình mới này, HS đạt được cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu.
Tiếng Anh 7 là cuốn sách thứ năm trong bộ sách 10 cuốn được bộ giáo dục biên soạn
theo chương trình 10 năm
Sách Tiếng Anh 7 gồm 12 đơn vị, mỗi đơn vị được thực hiện 7 tiết. Mỗi đơn vị được
biên soạn theo một chủ điểm nhất định và chủ điểm đó gần gũi, sát thực với mục đích, nhu
cầu, sở thích và đời sống hàng ngày của học sinh.
Trong khi học – Học sinh cần chú ý theo hướng dẫn của thầy cô để đạt những yêu
cầu sau:
1.Kiến thức:
- Nắm được kiến thức cơ bản tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực
hành hịện đại, phù hợp với lứa tuổi.
- Có sự hiểu biết ban đầu về văn hoá của một số nước sử dụng Tiếng Anh.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng nghe: Nghe hiểu Tiếng Anh sử dụng trong lớp học và hiểu các chủ điểm
giao tiếp bằng Tiếng Anh trong và ngoài lớp học .
- Kỹ năng nói: Thực hiện được các yêu cầu giao tiếp hàng ngày bằng Tiếng Anh, có
thể diễn đạt các nội dung giao tiếp đơn giản hàng ngày có liên quan đến các chủ điểm và
nội dung ngôn ngữ đã học trong chương trình.
- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu nội dung chính của đoạn văn ngắn, đơn giản về các chủ
điểm đã học trong chương trình.
- Kỹ năng viết: Viết có hướng dẫn các đoạn văn về mô tả hoặc các báo cáo tường
thuật về các hoạt động của cá nhân hoặc lớp học trong khuôn khổ chủ điểm của chương
trình và viết phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã hội ở mức độ đơn giản.
3. Thái độ tình cảm:
- Có thái độ tình cảm đúng đắn đối với Đất nước, Con người, Nền văn hoá và ngôn
ngữ đang học nhờ đó phát triển tình cảm tốt đẹp đối với ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.
- Xây dựng và phát triển ý thức cũng như năng lực làm việc trong cộng đồng thông
qua các hoạt động rèn luyện ngôn ngữ.
- Bước đầu có nhu cầu và biết cách tự học để nắm và sử dụng tiếng nước ngoài
trong học tập và đời sống .
II/HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC:
Qua phần giới thiệu khá chi tiết về môn học, các em cần nắm bắt một số chỉ dẫn dưới dây:
+ Sách: Bao gồm sách giáo khoa Tiếng Anh 7 + sách bài tập Tiếng Anh 7 (2 cuốn/
KH), ngoài ra mỗi HS cần trang bị cho mình 1 cuốn từ điển nhỏ để tiện cho việc tra từ.
+ Tập vở: Gồm 1 tập để ghi chép bài học và 1 tập để làm bài t...
Week: 1 Date of preparation: 10/08/14
Period: 1 Date of teaching: 18/08/14
LÀM QUEN VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC
I/ LÀM QUEN VỚI MÔN HỌC
Chương trình môn tiếng Anh cấp THCS nhằm hình thành phát triển cho học sinh
những kiến thức, năng bản về Tiếng Anh. Sau khi hoàn thành cấp học THCS với
chương trình mới này, HS đạt được cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu.
Tiếng Anh 7 là cuốn sách thứ năm trong bộ sách 10 cuốn được bộ giáo dục biên soạn
theo chương trình 10 năm
Sách Tiếng Anh 7 gồm 12 đơn vị, mỗi đơn vị được thực hiện 7 tiết. Mỗi đơn vị được
biên soạn theo mt chủ điểm nhất định và chủ điểm đó gần gũi, sát thực với mục đích, nhu
cầu, sở thích và đời sống hàng ngày của học sinh.
Trong khi học Học sinh cần chú ý theo hướng dẫn của thầy để đạt những yêu
cầu sau:
1.Kiến thức:
- Nắm được kiến thức cơ bản tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực
hành hịện đại, phù hợp với lứa tuổi.
- Có sự hiểu biết ban đầu về văn hoá của một số nước sử dụng Tiếng Anh.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng nghe: Nghe hiểu Tiếng Anh sử dụng trong lớp học hiểu các chủ điểm
giao tiếp bằng Tiếng Anh trong và ngoài lớp học .
- Kỹ năng nói: Thực hiện được các yêu cầu giao tiếp hàng ngày bằng Tiếng Anh, có
thể diễn đạt các nội dung giao tiếp đơn giản ng ngày liên quan đếnc chủ điểm
nội dung ngôn ngữ đã học trong chương trình.
- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu nội dung chính của đoạn văn ngắn, đơn giản về các chủ
điểm đã học trong chương trình.
- Kỹ năng viết: Viết hướng dẫn các đoạn văn về tả hoặc các o cáo tường
thuật về các hoạt động của cá nhân hoặc lớp học trong khuôn khổ chủ điểm của chương
trình và viết phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã hội ở mức độ đơn giản.
3. Thái độ tình cảm:
- thái độ tình cảm đúng đắn đối với Đấtớc, Con người, Nền văn hoá ngôn
ngữ đang học nhờ đó phát triển tình cảm tốt đẹp đối với ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.
- Xây dựng phát triển ý thức cũng như năng lựcm việc trong cộng đồng thông
qua các hoạt động rèn luyện ngôn ngữ.
- Bước đầu nhu cầu biết cách tự học để nắm sử dụng tiếng nước ngoài
trong học tập và đời sống .
II/HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC:
Qua phần giới thiệu khá chi tiết về môn học, các em cần nắm bắt một số chỉ dẫn dưới dây:
+ Sách: Bao gồm sách giáo khoa Tiếng Anh 7 + sách bài tập Tiếng Anh 7 (2 cuốn/
KH), ngoài ra mỗi HS cần trang bị cho mình 1 cuốn từ điển nhỏ để tiện cho việc tra từ.
+ Tập vở: Gồm 1 tập để ghi chép bài học và 1 tập để làm bài tập và chuẩn bị bài.
+ Luôn sẵn sàng có giấy để làm bài kiểm tra 15 phút (có 3 bài trong mỗi học kì, 1 bài
kiểm tra kĩ năng viết, 2 bài kiểm tra kĩ năng nói và không được báo trước)
+ Phương pháp học:
1
Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Hồ Tấn Dũng - TA 7 thí điểm
Làm quen và hướng dẫn cách học tiếng Anh lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm quen và hướng dẫn cách học tiếng Anh lớp 7 - Người đăng: Hà Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Làm quen và hướng dẫn cách học tiếng Anh lớp 7 9 10 852