Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi FCE, Writing 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung Hiếu
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 7 lần
FCE Paper 2 Writing
How to pass the Cambridge
First Certificate Writing Section

FCE Paper 2 Writing
How to pass the Cambridge First Certificate Writing Section

1

|FCE Paper 2 Writing
How to pass the Cambridge
First Certificate Writing Section

FCE Paper 2 Writing
How to pass the Cambridge
First Certificate Writing Section

To navigate through this e-book, either click on the contents page links
or use the bookmarks menu in Adobe Acrobat Reader.

CONTENTS
CONTENTS .................................................................................................................................................................. 2
1. Introduction ............................................................................................................................................................. 3
Who is this book for? ................................................................................................................................................. 3
What’s in the FCE writing exam? ............................................................................................................................... 3
How is the exam assessed? ...................................................................................................................................... 4
4 essentials for good answers .................................................................................................................................... 5
2. Writing formal letters or emails ............................................................................................................................... 6
Introduction (Writing formal letters and emails) ........................................................................................................... 6
Useful phrases (Writing formal letters and emails) ...................................................................................................... 6
Sample questions (Writing formal letters and emails) .................................................................................................10
3. Writing informal letters and emails ........................................................................................................................12
Introduction (Writing informal letters and emails)........................................................................................................12
Useful phrases - (Writing informal letters and ema...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi FCE, Writing 2 - Người đăng: Nguyễn Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Luyện thi FCE, Writing 2 9 10 377